Plastisk kirurgi i Estland, Latvia og Litauen

Estland, Latvia og Litauen har siden de ble medlem i EU i 2004 blitt veldig populære shopping og fornøyelsesmål. Men medlemsskapet i EU innebærer også at behandlingssektoren ble tvunget til å tilpasse seg til Europeiske kvalitets- og sikkerhetsbestemmelser.

Plastisk kirurgi i Estland, Latvia og LitauenDette ledet i sin tur til en øket interesse for plastikkirurgi i Estland, Latvia og Litauen. Utover den økede trygghetsgraden er lav kostnad, nærhet til Sverige, enkle og billige reiser samt muligheten til å finne plastikkirurgi av høy kvalitet viktige årsaker til at flere svensker vender blikket mot naboene i øst.

For den som interesserer seg for plastisk kirurgi i Estland, Latvia og Litauen kan det være bra å vite at det er litt vanskeligere å finne informasjon om plastikkirurgien i disse landene og om klinikkene så vel som den lokale kirurgens kvalifikasjoner. Dette er et resultat av at IT-utviklingen ikke har fulgt med i det høye forandringstempoet.

Priser for plastisk kirurgi i Estland, Latvia og Litauen

Priser for plastisk kirurgi i Estland, Latvia og LitauenKostnaden for plastisk kirurgi inkludert anestesi og etterpleie i Estland, Latvia og Litauen er ca 50 % lavere enn i Norge. Tilsvarende kostnadsinnsparing gjelder for kost og losji før og etter din plastiske operasjon.

De vanligste utførte inngrepene på plastikkirurgiske klinikker i Estland, Latvia og Litauen er brystforstørrelse, neseplastikk, fettsuging, bukplastikk og øyelokksplastikk. Som vanlig er det viktig ved valg av klinikk og plastikkirurg å ikke la prisfaktoren være alt for styrende for den endelige beslutningen.

Klinikkene og kirurgene i Estland, Latvia & Litauen

Etter at de ble medlemmer i EU har bildet av Estland, Latvia og Litauen som underutviklede øst-stater blitt dramatisk endret.

I dag finnes det en velutviklet teknologi og infrastruktur så vel som en sosial og kulturell tilpasning til Europa. Dette gjelder i hovedsak omkring landenes hovedsteder Tallin (Estland), Riga (Lativa) og Vilnius (Litauen) der du også finner majoriteten av de plastikkirurgiske klinikkene.

Plastikkirurgenes utdannelse

Plastikkirurgenes utdannelseUtdannelsesnivået for leger i Estland, Latvia og Litauen tilsvarer i dag det øvrige Europa. Legeutdanningen varer i seks år før praksis følger. For å bli medisinsk spesialist innen plastisk kirurgi kreves det ytterligere fem års spesialistutdanning innen profesjonen.

Mange av de leger som praktiserer innen estetisk plastikkirurgi i Estland, Latvia og Litauen har videreutdannet seg internasjonal i land som Sverige, USA og Tyskland. Baltiske leger rekrutteres i dag i stor utstrekning til skandinaviske sykehus for å håndtere den rådende legebristen.

På de klinikkene som tilbyr sine tjenester til pasienter utenfor landets grenser prater personalet generelt sett godt engelsk.

I både Estland, Latvia og Litauen finnes det et stort antall velutdannede og erfarne plastikkirurger som praktiserer på klinikker med høy sikkerhets og utrustningsstandard. Å finne disse kirurgene og klinikkene kan imidlertid være relativt besværlig. Dette kommer i stor grad som en følge av den forsiktige IT-utviklingen i Baltikum.

Om man er interessert i plastikkirurgi i Estland, Latvia og Litauen bør man derfor være ekstra nøye med undersøkelsene sine før valget faller på hvor man utfører sin plastikkirurgi.

Foreninger for spesialister i plastikkirurgi i Estland, Latvia og Litauen

Estland, Latvia og Litauen har lokalforeninger for spesialiser i plastikkirurgi. Disse er;

  • The Society for Estonian Plastic and Reconstructive Surgery (Estland)
  • Latvian Association of Plastic Surgeons (Latvia)
  • Lithuanian Society of Plastic and Reconstructive Surgery (Litauen)

Et medlemskap i noen av disse organisasjonene er en god indikator på kirurgens kompetanse og erfaring innen plastisk kirurgi. Ettersom at disse foreningene samler hele den plastikkirurgiske spesialiteten bør man også kontrollere den aktuelle plastikkirurgens erfaring innen estetisk plastikkirurgi.

Utover disse foreningene finnes det også internasjonale foreninger for spesialister i plastisk kirurgi. Blant disse finner vi The International Society of Aesthetic Plastic Surgery » og  The European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery ». medlemskap i disse organisasjonene innebærer dokumentert interesse, spesialistkompetanse og erfaring innen plastikkirurgi.