Priser for plastikkirurgi

Uansett hvilken vare eller tjeneste du kjøper baseres prisen på varens kvalitet, tilbud og etterspørsel. Dette gjelder også prisen på plastisk kirurgi. 

  • En plastikkoperasjon er en kvalifisert tjeneste som tar relativt store ressurser i bruk, noe som resulterer i en høy produksjonskostnad.
  • Derfor oppleves plastikkirurgi, ved første øyenkast, ofte som dyrt.

Hvorfor er plastikkirurgi så dyrt?

Hvorfor er plastikkirurgi så dyrt?Alle private foretak har en vinningsinteresse. Dette gjelder også for plastikkirurgiske klinikker. Overskuddet er ikke den faktoren som i første omgang gjør plastikkoperasjoner til en relativt dyr historie. Det er produksjonskostnaden som først og fremst avgjør prisen for plastikkirurgi.

Faktorer som bidrar til kostnaden for et plastikkirurgisk inngrep:

  • Hvor lang tid det aktuelle inngrepet tar
  • Hvor store personalressurser inngrepet benytter. Ved en plastikkoperasjon er det ikke bare plastikkirurgens tid som koster penger. Det kreves også ytterligere personale i form av anestesilege, operasjonssykepleier, sykepleiere m.fl.
  • Av hvem inngrepet utføres. Kompetanse koster penger og etterspurte kirurger tar mer betalt.
  • Hvor inngrepet utføres. Et høymoderne og fullutrustet privatsykehus med den seneste teknikken koster mer penger å drive enn et umoderne kirurgisk mottak.
  • Behovet for forberedelser eller etterpleie.
  • Kostnaden for eventuelle implantat eller andre materialer. Et godt eksempel er brystimplantater som kan koste alt fra 3000- 20 000 kr i innkjøp.
  • Hvor mye ansvar klinikken tar ved eventuelle komplikasjoner. Enkelte klinikker tilbyr kostnadsfri omoperasjon ved evt. komplikasjoner – også om disse ikke kunne forutses. Andre gjør ikke det hvis det ikke er slik at komplikasjonen er forårsaket av direkte feilbehandling noe som ofte er svært vanskelig å bevise.

Får man det man betaler for?

Høy pleiestandard og kompetanse koster penger. Derfor er ofte prisen på plastiske operasjoner utført av erfarne og etterspurte plastikkirurger på moderne klinikker høyere enn hos sine motsatser. Det er derimot ikke slik at store klinikker nødvendigvis er bedre enn små. Det finnes flere mindre klinikker som ved hjelp av høy effektivitet kan tilby god kvalitet til konkurransedyktige priser.

Som pasient er det viktig å være klar over koblingen mellom pris og utføring. Derfor bør du ikke la prisen være en for styrende faktor ved beslutningen om hvor du velger å utføre din plastikkirurgi.

Generelle priser for plastikkirurgi

Alle de ulike faktorene som påvirker kostnaden for å utføre en plastikkoperasjon gjør det vanskelig å angi en eksakt prisliste, både for de plastikkirurgiske klinikkene og for en sammenheng som dette. Vi har imidlertid forsøkt å gi et generelt bilde av hva de ulike plastikkoperasjonene koster på vår informasjonsside om de respektive inngrepene under de ulike plastikkoperasjonene.