Alt om penisforstørrelse

En penisforstørrelse er et inngrep innen plastisk kirurgi som utføres med hensikt om å oppnå en penisforlengelse og/eller penisfortykkelse.

 • En penisforstørring kan gi både en forlengelse og en fortykkelse av penis.
 • Med dagens metoder kan en forlengelse av penis i slakk tilstand oppnå en forlengelse på 2-5 cm, og en fortykkelse av penis med ca 30-50%.
 • Mange plastiske kirurger er ofte i mot slike operasjoner. Dette begrunner de med at risikoene er forholdsvis store sett opp mot det forventede resultatet til pasienten.
 • Ofte er det slik at pasienten forventer seg større endringer enn hva som faktisk blir det endelige resultatet.

Egnede kandidater er personer som primært er ute etter en ”omkledningsromseffekt” heller enn en ”soveromseffekt”.

Er du en egnet kandidat?

Penisforstørring | Alt om at forstørre penis (penisoperasjon)

En penisforstørring har først og fremst effekt på penisstørrelsen i slakk tilstand. I erigert tilstand merkes resultatet av en penisforstørring i begrenset grad.

Teksten ovenfor trenger ikke å bety at en penisforstørring ikke har noen påvirkning på pasientens sexliv. Mange pasienter opplever en positiv forandring av sexlivet som en effekt av forbedring av selvtilliten som penisforstørringen har medført.

For de som først og fremst er interessert i en penisforstørring er det viktig å ha realistiske forventninger på hva inngrepet kan gi. Det er også viktig at man gjør inngrepet for sin egen skyld og ikke for noen annens.

Personer med høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, uroende sykdomshistorie eller andre forhold som kan forårsake hindrer for en ppenisforstørring, må derfor undersøkes nøye.

KLINIKKER for penisforstørrelse

I vårt klinikkregister finner du den beste klinikken for penisforstørrelse nært deg!

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL KLINIKKREGISTERET »
(åpnes i nytt vindu)

Bilder før og etter en penisforstørrelse

Her ser du autentiske bilder tatt før og etter en kirurgisk penisforstørrelse.

I bildefremvisningen kan du se før- og etter bilder på penisforstørrelse med penisforlengelse eller penisfortykkelse. Bildene gir en oppfatning av hva en penisforstørrelse med penisforlengelse eller penisfortykkelse kan gi. Før- og etter bilder av en plastisk operasjon skal dog aldri ses på som et bilde på hva pasienten kan forvente seg av resultatet av sin plastikkirurgi, men bare ses på som en indikasjon på hva som er mulig å oppnå ved for eksempel en penisforstørrelse.

Metoder for penisforstørrelse

Den store interessen for penisforstørrelse har ført til at man opp gjennom tidene har benyttet ulike metoder for å forsøke å oppnå en penisforlengelse eller penisfortykkelse.

Denne informasjonssiden handler om kirurgisk penisforstørrelse. For å se kirurgisk penisforstørrelse i sammenheng med andre metoder tar vi også i korthet for oss noen av de vanligste ikke-vitenskaplige metodene.

Ikke-kirurgiske metoder for penisforstørrelse

Ikke-kirurgiske metoder for penisforstørrelse

I dag markedsføres det et stort antall ulike metoder for penisforstørrelse uten plastisk kirurgi. Ofte blir disse presentert gjennom det som ser ut til å være legitim reklame støttet av vitenskaplig forskning. Men den som ser nøye etter vil fort oppdage at alle påstandene om sikkerhet og effektivitet mangler saklig grunn.

Teksten ovenfor kommer helt enkelt av at det ikke finnes noe pålitelig vitenskaplig forskning som har funnet en effektiv metode for penisforlengelse uten plastisk kirurgi.

I mangel på vitenskaplige rapporter og artikler tvinges markedsførerne av slike metoder for penisforstørrelse å henvise til råd fra ”eksperter” og ”fornøyde brukere”, samt ta i bruk før- og etter bilder som ikke alltid er like pålitelige.

De vanligste ikke-kirurgiske metodene for penisforstørring uten kirurgi er:

 • Manuell strekking eller massasje – Disse øvelsene skal utføres i 30 minutter per dag i et uspesifisert antall dager. Selv om de er sikrere enn mange andre metoder kan de føre til dannelse av indre arrvev, smerter og missdannelser.
 • Strekking med vekt- eller dragegjenstand – Denne metoden innebærer at vekter eller en dragegjenstand festes i penis under lengre tidsperioder og kan føre til permanente skader på penis og dens funksjoner.
 • Vakuumpumper – Ettersom vakuumpumper suger blod inn i penis og får den til å reise seg er de bra for behandling av impotens. Vakuumpumpene kan skape illusjon av en større penis, men resultatet er ikke permanent. Gjentatte behandlinger kan føre til skader på svamplegemet (erektilvev) i penis noe som resulterer i forminsket ereksjon.
 • Piller og kremer – Slike piller og kremer inneholder normalt vitaminer, mineraler, urter og i enkelte tilfeller hormoner som testosteron. Selv om testosteron kan brukes på gutter for å fremskynde puberteten finnes det ingen som helst vitenskaplige bevis på at en slik hormontilførsel eller annen hormonbehandling kan påvirke størrelsen på penis.

Felles for metodene som beskrives ovenfor er at det ikke finnes noen anerkjente vitenskaplige forskninger som tyder på at de har noen effekt. Dette må ses i sammenheng med at det i langt tid har blitt investert i store forskningsressurser for å finne den ”hellige graal”, et produkt som fungerer for penisforstørrelse.

Kirugisk penisforstørrelse

Operasjonsforløpet til en penisforstørrelse

Med en kirurgisk penisforstørrelse kan man oppnå både en forlengelse og fortykkelse av penis, men det handler om to ulike inngrep. Disse inngrepene kan utføres under samme operasjon.

Planlegging og forberedelse

Det første som skjer når du har bestemt deg for å gjennomføre en penisforstørrelse, eller i alle fall har bestemt deg for å undersøke mulighetene nærmere, er at du bestiller en time for konsultasjon hos plastisk kirurg.

 • Du finner klinikkene som utfører penisforstørrelse i klinikkregisteret.
 • Når du ankommer den første konsultasjonstimen, den innledende konsultasjonen, kommer din kirurg til å undersøke deg.
 • Kirurgen vil gi en bedømning av din allmenne helsetilstand, måle størrelsen på penisen din samt finne ut om det foreligger noen problem med urinveiene eller andre seksuelle funksjoner. Hvis det er tilfelle skal disse bli undersøkt nærmere av en urologspesialist.
 • Kirurgen kommer også til å bedømme hvor tøyelig peniskroppen er samt hvor stor mulighetene for en vellykket penisforstørrelse er.

Vær ærlig ovenfor din kirurg når du beskriver dine forventninger av din penisforstørrelse, og samtidig forvent også at kirurgen din er ærlig i sin beskrivning av begrensninger og risikoer som operasjonen fører med seg.

Det finnes spesielle forhold som kan påvirke mulighetene til å utføre en penisforstørrelse. Disse inkluderer hjertesykdommer, økt risiko for arrdannelse og medisinering med blodfortynnende middel (antikoagulantia).

Operasjonsforberedelser

Du kommer til å få nøye instruksjoner om hvordan du skal forberede deg i forkant av din penisforstørrelse. Disse inkluderer informasjon om hvordan du skal spise og drikke, røykeregler, bruk av vitaminer, medisiner og andre preparat.

Operasjonen

Operasjonsforløp ved penisforstørrelse

Et grovt anslag er at 60-70 % av penis befinner seg på utsiden av kroppen og 30-50 % finnes på innsiden, innenfor skambenet.

 • En penisforlengelse går ut på å flytte fram de delene av penis som ligger innenfor skambenet.
 • Både penisforlengelse og penisfortykkelse utføres i narkose. Pasienten sover gjennom hele inngrepet.

Fremgangsmåten ved penisforlengelse

En penisforlengelse utføres i narkose og tar normalt en til to timer å gjennomføre. Operasjonen kan lede til en forlengelse av penis med 2-5 cm i slakk tilstand. Lengden i erigert tilstand påvirkes som oftest ikke i noe større grad.

 1. Operasjonen begynner med at kirurgen gjør et kort snitt (2-3 cm) i kjønnshåret litt over penis.
 2. Gjennom snittet går kirurgen inn og kutter deler av de ligament (se a.) som holder fast den indre delen av penis mot skambenet.
 3. Den tidligere skjulte delen av penis forskyves nå fremover og havner på utsiden av kroppen. Dermed oppnås en forlengelse av penis.
 4. Når penis forskyves frem sys svamplegemene fast i sin nye posisjon.
 5. Snittet sys igjen på en måte som gjør at huden presses frem. Dette bidrar til å forlenge penis på/ved basen.

Noen uker etter operasjonen, når inngangssnittet har leget seg, starter pasienten en dragebehandling med hensikt om å forhindre at den delen av penis som har blitt presset fram ikke dras tilbake inn i kroppen. Dragebehandlingen er noe pasienten selv utfører, og skal pågå i noen måneder.

Fremgangsmåten ved penisfortykkelse

Ved en penisfortykkelse plasseres fettceller eller et hudtransplantat mellom svamplegemene (erektilvevene) og huden på penis.

 • Gjennom en penisfortykkelse med fett kan man oppnå en fortykkelse med opp til 30% i slakk- og opp til 10% i erigert tilstand.
 • Fettcellene tas fra et annet sted på kroppen (fettransplantasjon), og blir sprøytet inn under huden på penis. Normalt brukes ca. 20-30 ml.
 • Ved plassering av hud transplanteres denne enten fra ens egen kropp eller fra en donor. Huden settes deretter inn gjennom et snitt som legges i huden på penis.
 • Ved transplantasjon av hud må også omskjæring gjøres.
 • Ettersom både fettceller og hud er organiske element er det forbundet risikoer for at de resorberes av kroppen, slik at fortykkelsen på grunn av dette ikke blir permanent.
 • Det er også en risiko for at legingen ikke blir som ønsket ved at det for eksempel kan føre til arrdannelse og resultere i forvrengning. Normalt skal man kunne rette ut dette igjen ved hjelp av en dragebehandling som gjennomføres i ca. et halvt år.

Tiden etterpå en penisforstørrelse

En penisforstørrelse er, sett i fra et kirurgisk ståsted, en relativt enkel operasjon og sett i fra pasientens synsvinkel er tiden etter inngrepet relativt udramatisk.

 • Umiddelbart etter operasjonen blir området dekket med det beskyttende bånd. Du kommer til å kjenne enn viss smerte i løpet av de første dagene, noe som kan lindres med smertestillende legemiddel.
 • Stingene tas bort etter omtrent 10 dager
 • Noen vil oppleve midlertidige etter-blødninger fra operasjonssåret. Om blødningen ikke stopper etter 30 minutter bør du kontakte klinikken.
 • For å redusere risikoen for infeksjon får man en antibiotikakur på fem dager
 • Du kan, og skal, dusje daglig allerede dagen etter din penisforstørrelse
 • Hevelse og blåmerker er noe som vanligvis forekommer. Disse varer normalt i opptil tre uker. For å minimere disse bør pasienten hvile i sengen så mye som mulig den første uken.
 • De fleste pasientene er tilbake på jobb etter ca. en uke. Seksuelle aktiviteter og andre mer krevende fysiske aktiviteter kan gjenopptas etter 4-6 uker.

Dragebehandling etter penisforlengelse

Etter en penisforlengelse får pasienten ofte instruksjoner om å starte med en dragebehandling.

 • Hensikten med dragebehandlingen er å forhindre at den delen av penisen som er trukket frem ikke dras tilbake til sitt opprinnelige sted i kroppen.
 • Samtidig skal behandlingen forhindre dannelse av bindevev.
 • Dragebehandlingen utføres enten manuelt gjennom en form for massasjeøvelser eller ved hjelp av et spesialapparat.
 • Behandlingen pågår i 3-6 måneder. En langtidsbehandling kan forlenge penisen ytterligere.
 • Det endelige resultatet av penisforlengelsen vises først etter 6-12 måneder.

Risiko og komplikasjoner

Risikoer ved penisforstørrelse

Penisforlengelse er et omstridt inngrep på grunn av risikoen et fungerende organ utsettes for. Metodene har blitt utviklet med tiden, og selv om risikoen for komplikasjoner og bivirkninger er redusert er det likevel en viss risiko for at de oppstår.

 • Risikoer som er tilknyttet en penisforstørrelse kan deles opp i generelle risikoer og spesifikke risikoer.
 • Denne siden tar for seg de spesifikke risikoene, som først og fremst er forbundet med en penisforlengelse eller penisfortykkelse.
 • Du kan lese mer om de generelle risikoene som kan oppstå ved alle typer kirurgi på siden om generelle risikoer ved plastikkoperasjoner.

Misfornøyd med resultatet – den største risikoen ved en penisforlengelse

Den sannsynligvis største risikoen er at pasienten er misfornøyd med resultatet av sin penisforstørrelse.

En amerikansk studie gjort med et utvalg på 58 pasienter som har gjennomgått en penisforstørrelse viser at 68% ikke er fornøyd med resultatet på grunn av at det ikke samsvarte med deres forventninger.

Redusert støtte og følelse som følge av penisforlengelse

En bivirkning som de fleste pasientene kan regne med forekommer etter en penisforlengelse er at penis vil peke mot sør ved ereksjon. Dette som en følge av at støtteleddbåndet svekkes.

Det er også en risiko for en redusert følelse i penis og nedsatt mulighet til ereksjon.

Risikoer ved penisfortykkelse

Ved penisfortykkelse er det en risiko for at det transplanterte fettet resorberes av kroppen slik at fortykkelsen kan forsvinne.

 • Det finnes også en risiko for at fettet resorberes ujevnt, noe som fører til ujevnheter på penis.
 • Ved hudtransplantasjon er det en risiko for at arrene etter snittet hvor den transplanterte huden er ført inn oppdages i sammenheng med ”intime inspeksjoner” av en partner.

Priser for penisforstørrelse

Pris for penisforstørrelse

Prisen på en penisforstørrelse påvirkes av flere ulike faktorer, ikke minst av kompetansen til plastikkirurgen som utfører inngrepet.

Prisene som vi gir her er bare for å gi deg et bilde av hva kostnaden på en slik operasjon vil innebære, og tar forbehold om at prisene kan variere fra klinikk til klinikk.

   • Kostnaden for en penisforlengelse ligger på omtrent ca. 30 000 kroner.
   • For en penisfortykkelse er prisen ca. 12 500-20 000 kroner.
   • Om både penisforlengelse og penisfortykkelse utføres ved samme operasjon er kostnaden for begge inngrepene ca 35 000 kroner.

NESTE STEG:
Finn klinikken for penisforstørrelsen din i klinikkregisteret »

Informasjonen på denne siden er ment å fungere som en allmenn beslutningsstøtte før en penisforlengelse og/eller penisfortykkelse. Den kan og skal imidlertid ikke erstatte en medisinsk konsultasjon.