Alt om øreplastikk

En øreplastikk er en plastisk øreoperasjon som har til hensikt å forandre ørenes vinkel, størrelse eller form. Den vanligste estetiske ørekorreksjonen er en operasjon for utstående ører.

 • Personer med unormale ører opplever ofte at det er det første andre legger merke til, og at det senere er slik de blir oppfattet. Dette er noe som kan påvirke selvbildet negativt og kan i enkelte tilfeller (sannsynligvis blant barn) lede til sosiale problem.
 • En operasjon av utstående ører eller en annen ørekorreksjon kan tone ned ørenes betydning for hvordan man blir oppfattet av omgivelsene.
 • Normalt behandles sterkt utstående ører hos barn med å utføre en ørekorreksjon innenfor det offentlige allerede i ung alder. Det finnes også et stort antall vokse som av estetiske grunner velger å korrigere ørets medfødte form, eller skader på ørene med øreplastikk.

Er du en egnet kandidat?

ørekorreksjon

De som vanligvis søker om en øreoperasjon kan hovedsakelig deles inn i tre grupper.

 1. Voksne med utstående eller misformede ører som ikke har blitt korrigert tidligere
 2. Personer som har skadet et øre (for eksempel når en øredobb har satt seg fast og blitt rykket av)
 3. Barn/foreldre til barn som ønsker å korrigere misformede eller veldig utstående ører

Det anbefales at foreldre som har barn med utstående ører er oppmerksomme på hva barnet føler for dette. Foreldrene bør ikke insistere eller tvinge barnet til å gjennomgå øreplastikk uten at barnet selv vil det.

Barn som selv opplever problemer med utstående ører og vil gjennomgå en ørekorreksjon er mer samarbeidsvillige gjennom prosessen. De er også mer fornøyde med resultatet av operasjonen.

En operasjon av utstående ører på barn kan først utføres når øret er ferdigutviklet. Dette er ca. i 6-8 års alderen.

KLINIKKER for øreplastikk

I vårt klinikkregister finner du den beste klinikken for din øreoperasjon nært deg!

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL KLINIKKREGISTERET »
(åpnes i nytt vindu)

Bilder før og etter en øreoperasjon

Her kan du ta del av bilder tatt før og etter en øreoperasjon samt informasjon om klinikkene og utførelsen av de ulike øreplastikkene.

Bilder før & etter korrigering av utstående ører

I bildegalleriet kan du bla gjennom før og etter bilder tatt av plastikkirurger av personer som har gjennomgått en øreoperasjon. Før og etterbildene gir et bilde av hva som kan oppnås ved hjelp av en øreplastikk eller en annen øreoperasjon av avvikende utforming av ørene. Ha i tankene at før og etterbilder av plastikkirurgi kun gir en indikasjon på hva det er mulig å oppnå ved plastiske operasjoner. For å få en korrekt bilde av hva du kan oppnå med dine forutsetninger for plastisk kirurgi anbefales et besøk hos en plastikkirurg.

Planlegging og forberedelse

Forberedelser før en øreplastikk

En øreplastikk kan i likhet med andre plastiske operasjoner deles inn i en prosess som består av tre steg – hva som skjer før, under og etter inngrepet.

Det første som skjer når du har bestemt deg for å utføre en øreplastikk er at du må booke tid hos en plastikkirurg hvor du drar for å ta et første uforpliktende besøk.

 • Du finner klinikkene som utfører øreplastikk i klinikkregisteret.
 • Du kan lese mer om hva du tenke på i forbindelse med dette på siden om å velge plastikkirurg.
 • På den innledende konsultasjonen kommer kirurgen din til å bedømme ditt/ditt barns generelle helsetilstand og ørenes form.
 • Ut fra det vil han/hun anbefale den metoden som han/hun anser som best egnet.
 • Dere kommer også til å informeres om vanskelighetene med å oppnå nøyaktig symmetri mellom de opererte ørene.

Operasjonen

En øreplastikk tar 1-2 timer og utføres normalt med lokalbedøvelse i kombinasjon med beroligende medisinering.

I enkelte tilfeller (spesielt om små barn opereres) utføres øreoperasjoner i narkose.

Det ytre øret består av brusk som draperes med et tynt hudlag (bortsett fra på øreflippen som kun består av hud, underhud og fett).

Det finnes et stort antall årsaker som kan lede til at ørebrusket er deformert, noe som igjen leder til et avvikende utseende. Det er disse deformasjonene eller skader på øret som korrigeres ved en øreoperasjon.

Operasjonsforløp ved ørekorreksjon

Operasjon for utstående ører

Det finnes ulike metoder for hvordan man utfører en øreplastikk. Ved en ørekorreksjon for utstående ører utføres operasjonen på følgende måte:

 1. Et lite snitt er laget på ytterørets bakside slik at ørebrusket blottlegges.
 2. Deretter formes ørebrusket til ønsket form fra ørets bakside og bøyes deretter inn mot hodet.
 3. I blant legges et par sting for å fiksere den nye utformingen av øret.
 4. Etter operasjonen utstyres pasienten med et turbanliknende bånd som skal forhindre etterblødninger eller andre komplikasjoner som kan resultere i sekundære forandringer av ørebrusket.

Det eneste sporet etter en utført øreplastikk er normalt et lite arr på ytterørets bakside som med tiden vil blekne.

Tiden etterpå en øreoperasjon

Smerte og ubehag etterpå øreplastikk

En øreoperasjon er en relativt udramatisk operasjon. Den umiddelbare tiden etter operasjonen er likeså.

 • Både voksne pasienter og barn er oppe og rører på seg allerede et par timer etter en øreplastikk.
 • Ørene kan være noe misfargede av blåmerker og være ømme den første måneden etter operasjonen.

Det er det postoperative forløpet og plagene etter som gjør at barn må være godt motiverte og informerte for å gjennomgå en øreplastikk.

Smerte og ubehag

Fra bedøvningen slipper og i et par timer etterpå opplever pasienten ofte en temmelig intensiv smerte i ørene.

 • Smerten forårsakes delvis av bandasjen som har blitt lagt med trykk mot ørene.
 • Den motvirkes med smertestillende legemidler og avtar gradvis i løpet av de første 3-4 dagene.
 • En svakere trykksmerte kan gjenvære i opptil en uke.

Forbånd & stingtaking

”Turbanforbindingen” tas bort etter 4-7 dager og erstattes med en pannebåndlignende bandasje.

 • Pannebåndsbandasjen skal bæres dag og natt i to til tre uker for å stabilisere formforandringen og beskytte øret fra å bøyes framover.
 • Det kan fjernes av og til for vasking av hår og ansikt.
 • Om resorberende tråd ble benyttet, kommer stingene til å forsvinne av seg selv. Hvis ikke vil stingene bli fjernet etter 1-2 uker.

Restriksjoner og returnering til normale aktiviteter

Alle aktiviteter der det er en risiko for at øret kan bøyes skal unngås i minst en måned.

 • Voksne kan normalt sett gå tilbake til arbeid et par dager etter øreoperasjonen.
 • Barn kan gå på skolen igjen etter ca en uke, men bør unngå enkelte fysiske leker den første måneden.
 • Det er bra om en lærer kan holde litt ekstra øye med barnet under denne perioden.

Risiko og komplikasjoner

Risikoer ved øreoperasjon

Det finnes ved øreplastikk, som ved alle operasjoner, visse risikoer for bivirkninger og komplikasjoner det er viktig å ta hensyn til.

 • Risikoene ved en øreoperasjon kan deles inn i risikoer som er spesifikke for akkurat en øreoperasjon. Disse kan du lese om her.
 • Det finnes også mere generelle risikoer som forbindes med all slags kirurgi. Du kan lese mer om disse på siden om generelle risikoer ved plastikkirurgi.

Infeksjon

I enkelte tilfeller kan det oppstå en blodansamling eller en infeksjon i operasjonsområdet.

Om de smertene man har de første dagene ikke avtar etter et par dager, eller om feber oppstår, bør bandasjen tas av slik at legen kan bedømme hva som forårsaker smerten, og også behandle det ved behov.

Arr

Arrene etter en øreoperasjon blir normalt veldig diskrete, men i enkelte tilfeller kan arroveraktivitet forekomme. I disse tilfellene kan ytterligere behandling bli nødvendig.

Deformering

Deformering i form av såkalt blomkålsøre kan oppstå. En tidlig etterkontroll er derfor viktig slik at behandling kan påbegynnes tidlig ved indikasjon på problemer.

Følelsesforandringer

De følelsesforandringene som oppstår som følge av en øreplastikk er normalt forbigående, men kan i visse fall bli permanente.

Følelsesforandringer etter en øreplastikk  kan lede til at man ikke kjenner kulde, som igjen innebærer en øket risiko for forfrysning. Bruk lue!

Utilfredsstillende resultat

Utover det overstående finnes det alltid en risiko for at enkelte pasienter som en følge av urealistiske forventninger eller et ikke-forventet resultat blir misfornøyde med det oppnådde resultatet. I disse tilfellene finnes det som oftest en mulighet for sekundære korreksjoner.

Priser for øreplastikk

Pris for øreplastikk

Kostnaden for en dobbeltsidig øreoperasjon for innbøyning av utstående ører havner normalt mellom 15 000 – 25 000 kr.

Prisen for forminsking av store ører eller behandling av deformering varierer i forhold til øreoperasjonens omfatning i en slik grad at et prisanslag ikke kan gjøres uten et besøk hos en plastikkirurg.

Lån til øreplastikk

Dersom du ikke vil betale øreoperasjonen din kontant finnes det mange bedrifter som hjelper deg meg lån/finansiering av plastiske operasjoner.

 • Hvis du velger å finansiere din øreoperasjon med et lån er det som ellers når du belåner penger viktig å finne ut av hvilke vilkår som gjelder for lånet.
 • Du kan lese mer om finansiering av/lån til plastikkirurgi på informasjonssiden om finansiering av plastikkirurgi.

NESTE STEG:
Finn klinikken for øreoperasjonen din i klinikkregisteret »

På denne siden får du som vurderer å gjennomføre en øreoperasjon detaljert informasjon om muligheter og begrensninger med operasjonen. Alt det medisinske innholdet er gransket av Dr. Pelle Sahlin spesialist i plastisk kirurgi på Art Clinic i Sverige. Informasjonen om øreoperasjoner skal fungere som et beslutningsgrunnlag før en øreoperasjon, men verken kan eller skal erstatte en legekonsultasjon.