Alt om leppeforstørrelse

Velkommen til den store guiden for leppeforstørrelse! På denne siden finner du som overveier en leppeforstørring saklig informasjon og opplysning om inngrepet.

 • En leppeforstørrelse er et plastikkirurgisk inngrep eller en medisinsk behandling som har som målsetning å forandre formen og størrelsen på leppene.
 • Man kan forstørre leppene med flere ulike metoder. Hver og en har sine unike fordeler og ulemper.

Slik kan en leppeforstørrelse endre utseendet ditt

Introduksjon till å forstørre leppene

De perfekte leppene

Fyldige lepper der overleppen er noe smalere enn underleppen og med en tydelig markert overgang mellom leppens ytterkontur og huden rundt oppfattes som sensuelt og estetisk tiltalende.

Om overleppens avstand til nesen er akkurat så stor at den ikke fullt ut dekker fortennene er leppene nære det estetiske idealet.

Det er aldersbetingede eller medfødte avvikelser fra dette idealet som de fleste pasienter vil korrigere gjennom en leppeforstørring.

KLINIKKER for leppeforstørring

I vårt klinikkregister finner du den beste klinikken for leppeforstørrelse nært deg!

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL KLINIKKREGISTERET »
(åpnes i nytt vindu)

Er du en egnet kandidat?

Egnede kandidater for å forstørre leppene er kvinner eller menn i alle aldrer som er i god fysisk og psykisk form og med realistiske forventninger til hva man kan oppnå med inngrepet.

Personer med medfødte tynne lepper eller kvinner som har mistet fyldighet i leppene og utviklet rynker i leppenes ytterkant som et resultat av stigende alder kan forvente seg spesielt gode resultater av inngrepet.

Bilder før og etter

Her finner du før- og etterbilder for leppeforstørrelser med permanent leppeimplantat, v-y plastikk, leppeløft etc. Til bildene finnes også en kortfattet informasjon om inngrepet, klinikken og kirurgen.

Før- og etterbilder av leppeforstørrelse med implantat eller kirurgiske teknikker

I dette albumet kan du se før og etter bilder av pasienter som har gjennomgått en leppeforstørrelse hos en plastikkirurg. Det er imidlertid viktig å vite at hver enkelt pasient som gjennomgår en leppeforstørring har unike forutsetninger. Derfor skal disse før og etterbildene kun ses som en indikator på hva det er mulig å oppnå ved leppeforstørrelse. Hver pasient skal rådføre seg med sin plastikkirurg om sin plastikkirurgi. Bildene er tatt i sammenheng med etterbesøk etter leppeforstørrelse hos en plastikkirurg.

Metoder for leppeforstørrelse

Avhengig av pasientens forutsetninger kan man for å oppnå deres ønsker utføre en leppeforstørrelse med hovedsaklig tre forskjellige metoder.

 1. Leppeforstørring med leppeimplantat (kroppens egne material – og kroppens ikke-egne material) benyttes for å oppnå en varig/permanent forstørrelse av leppenes volum.
 2. Leppeforstørrelse med injeksjoner er den enkleste metoden for forstørrelse av leppene. Behandlingen benyttes for å øke leppenes volum og resultatene oppnås gjennom at et såkalt vevsfiller injiseres i leppene ved hjelp av en tynn nål. Metoden er ukomplisert, trygg og kostnadseffektiv, men resultatene er ikke permanente. Behandlingen må derfor gjentas hver sjette til tolvte måned.
 3. Kirurgisk leppeforstørring utføres ofte med den målsetning å behandle aldersrelaterte forandringer i leppene som smårynkethet, forsmalnet (nedsunket) overleppe eller utvisket leppekontur/overgang. En annen tilstand som også behandles med den kirurgiske framgangsmåten er nedsunkede munnviker som behandles med en såkalt munnvinkelplastikk.

Hver metode har sine unike fordeler og ulemper og valget av metode avgjøres av hver enkelt pasients unike forutsetninger og forventninger til behandlingen.

Planlegging og forberedelse

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan en leppeforstørrelse med naturlige leppeimplantat eller kirurgisk teknikk er utføres.

For mer utførlig informasjon om hvordan en leppeforstørrelse gjennom utvinning og injeksjoner av egne fettceller utføres henviser vi til informasjonssiden om injeksjonsbehandlinger.

Planlegging før leppeoperasjonen

Planlegging før leppeoperasjonen

Ved den innledende konsultasjonen kommer kirurgen din til å bedømme din generelle helsetilstand, undersøke leppene dine, diskutere forventningene dine, vise bilder og forklare hvilke metoder som kan benyttes for å oppnå de ønskede forandringene på best mulig vis.

 • Vær oppriktig og ærlig i din samtale med kirurgen din og krev samme oppriktighet og ærlighet fra han/henne i sine forklaringer og svar.
 • Et tips fra mange erfarne plastikkirurger til pasienter som vil gjennomføre en permanent leppeforstørring er å først få utført en mer forbigående form for leppeforstørrelse ved å benytte injeksjoner.

Forberedelser før en leppeoperasjon

Du kommer til å få instruksjoner om hvordan du skal forberede deg før din leppeimplantasjon. Disse inkluderer informasjon om hvordan du skal spise og drikke, regler for røyking, vitamininntak, medisiner og andre preparater. Disse instruksjoner må følges nøye.

Leppeforstørrelse med leppeimplantat

Leppeimplantat

Leppeimplantat anvendes med den målsetning å oppnå permanent leppeforstørrelse.

De leppeimplantatene som er tilgjengelige kan deles opp i to hovedgrupper – syntetiske og naturlige leppeimplantat.

 • I Europa er de syntetiske implantatene uvanlige og vi har derfor valgt at denne siden i hovedsak skal fokusere på de naturlige leppeimplantatene.
 • Et naturlig leppeimplantat består per definisjon av enten kroppens egne materialer eller av materialer som er utvunnet fra naturlig vev.
 • Fordelen med benyttelse av disse materialene er at de har gode muligheter til å leges inn i det eksisterende vevet og kan på dette viset bli en del av kroppen.
 • Denne egenskapen er samtidig ulempen med disse implantatene, da de risikerer å absorberes (forvitre) over tiden (innen ett til tre år). De kan også delvis forvitre noe som kan gi opphav til synlige ujevnheter.

De ulike implantatstypene for leppeforstørrelse

Det finnes i hovedsak tre ulike typer naturlige implantasjonsmateriale for leppeforstørring:

 1. Egen lærhudsremse
 2. Egne fettceller
 3. Allodermimplantat

Hver og et av disse benyttes for de samme målene, men har litt ulike egenskaper. En nærmere presentasjon av disse følger under.

Lærhudsimplantat

Denne implantatstypen kalles også for derma-fettimplantat og består av en underhudsremse som utvinnes fra pasientens dypere hudlag, i den såkalt lærhuden.

 • Hudremsen består av fett og bindevev. Den formes etter ønsker og føres inn i leppen. Dette har flere fordeler. Til disse hører det at det gir et naturlig resultat uten risiko for allergiske reaksjoner eller frastøting av implantatet.
 • Ved operasjonen henter kirurgen ut en remse lærhud med fettvev, vanligvis fra lysken eller skinkefolden (implantatet).
 • Implantatet tilpasses og føres senere inn i leppen gjennom små snitt i munnvikene.

Ulempene med denne metoden er at pasienten får et lite arr der implantatet hentes, samt at det finnes en relativt stor statisk risiko (ca 50%) for at implantatet helt eller delvis forsvinner med tiden. Forutsetningene for at en større del av volumet av implantatet består i leppen er dog bedre enn ved injeksjon av egne fettceller.

Kroppens egne fettceller

fettinjeksjoner-Leppeforstorrelse

Fettceller fra egen kropp kan suges ut og senere injiseres i leppene ved hjelp av en sprøyte. Du gjør en fettransplantasjon til leppene.

 • En fettransplantasjon er spesielt populær blant pasienter som føler motstand mot å føre inn fremmed materiale i kroppen.
 • Foruten at selve injeksjonsproduktene hentes fra ens egens kropp (og dermed er helt naturlig) er også håpet at også de fettceller som injiseres i leppene skal leges inn i vevet og på dette viset gi et varig resultat.
 • Inngrepet innebærer rent praktisk at en mindre mengde fettceller suges ut fra et sted på kroppen (normalt sett fra magen eller innsiden av kneet), behandles og injiseres senere i leppene.

For mer omfattende informasjon om utvinning og injeksjoner av kroppens egne fettceller henviser vi til informasjonssiden om injeksjonsbehandlinger.

Allodermimplantat

AlloDerm er et implantatprodukt fra foretaket Lifecell som består av menneskelig vev framstilt av donert hud.

 • I begynnelsen ble Alloderm utviklet og benyttet for behandling av brannskader, men dets bruksområde ble snart utvidet og Alloderm benyttes nå av plastikkirurger over hele verden.
 • Bruk av Allodermimplantat i dag er imidlertid veldig begrenset på plastikkirurgiske klinikker i Europa.

Syntetiske leppeimplantat

Syntetiske leppeimplantat

Syntetiske leppeimplantat benyttes i veldig begrenset utstrekning for leppeforstørrelse på nordiske klinikker, men forekommer på det internasjonale markedet og gis derfor noe dekning i informasjonen her.

 • Disse leppeimplantatene, såkalte Gore-teximplantat, blir framstilt av en medisinsk versjon av materialet ePFTE (Gore-tex) – i grunnen samme material som benyttes i regnjakker.
 • Denne ikke-reaktive polymer har vært i bruk innen kirurgisk medisin i 25 år.
 • Det implantatet som benyttes for leppeforstørring består av en 2-3 med mer tykk gore-tex slange av samme slag som benyttes i blodkarsproteser.
 • Implantatet føres inn på samme måte som ved fett-/lærhudsimplantasjon.

Bakgrunnen for å benytte et Gore-tex implantat for leppeforstørring er at de gir et permanent resultat. Ulempen er at Gore-teximplantatet i enkelte tilfeller kan kjennes/ oppleves som litt harde og unaturlige noe som gjør at mange plastikkirurger kun velger å sette inn disse i underleppen.

En annen ulempe med disse implantatene er at de begynner å ”vandre” som et resultat av kroppens forsøk på å støte bort unaturlige objekter. De er også vanskelige å fjerne i etterkant om pasienten skulle ombestemme seg eller om en komplikasjon skulle oppstå.

Det finnes også injiserbare produkter som ikke absorberes (brytes ned) av kroppen, men forblir permanente på injeksjonsplassen. Disse kalles derfor i blant for injiserbare implantat. Du kan lese mer om disse produktene på informasjonssiden om injeksjonsbehandlinger.

Operasjonsforløp

En leppeimplantasjon er et relativt enkelt inngrep som utføres med lokalbedøvelse (samme bedøvelse som hos tannlegen) og tar mindre enn en time å gjennomføre. Operasjonen er helt smertefri, bortsett fra stikket som benyttes for å bedøve leppene.

 • Ved den vanligste implantasjonformen, en såkalt derma-fett transplantasjon (eget kroppsfett/lærhudsimplantat) er det første steget å hente (høste) implantatet.
 • Dette gjøres gjennom at kirurgen etter bedøvelsen skjærer ut en smal hudremse fra pasientens lyske – eller skinkefolden. Deretter sys det lille snittet igjen og blir etter en tid et lite (5 cm langt), diskret arr. Når leppeimplantatet er utvunnet behandles og friseres det til ønsket tykkelse og lengde.
 • I det neste steget legges to små snitt i munnvikene gjennom hvilke kirurgen skaper en liten lomme/tunnel i leppevevet der implantatet skal plasseres.
 • For å forsikre at implantatet havner på rett sted og derfor gir et jevnt og naturlig resultat er det veldig viktig at denne tunnelen utføres på riktig måte.
 • Når vevslommen i leppen er ferdigstilt tres implantatet inn gjennom leppen fra den ene siden til den andre og justeres til eksakt riktig lengde.
 • Deretter stenges snittet og leppeoperasjonen avsluttes.

Kirurgisk leppeforstørrelse

Leppekirurgiske behandlingsmetoder

Estetisk leppekirurgi benyttes for å sette tilbake aldersrelaterte eller behandle medfødte avvikelser fra det estetisk leppeidealet.

Den vanligste årsaken er de aldersbetingede forandringene i lepperegionen. Disse forandringene oppstår i første omgang som en følge av at huden og ansiktsmuskulaturen blir slappere samtidig som fyldigheten i ansiktet forvitres.

De ovenstående forandringene påvirker utseendet i ulik grad og blant annet på følgende vis:

 1. Vertikale smårynker (såkalte røykerynker) oppstår i overleppens overkant.
 2. Bindevevet ovenfor overleppen synker, noe som gjør at overleppen roteres innover og mindre av det røde på leppene synes.
 3. Overleppens distinksjon og amorbue viskes ut.
 4. Underleppen synker ned sammen med vevet som omgir den noe som kan føre til at munnvikene begynner å peke nedover noe som kan gi oss et surt utseende.

De vertikale smårynkene (røykerynker) som oppstår i overleppen kan normalt sett behandles effektivt gjennom at rynkene fylles ut ved en injeksjonsbehandling alternativt at ytterkantene slipes med en peeling.

Leppekirurgiske behandlingsmetoder

Aldersbetingede form- og størrelsesforandringer i leppene kan med relativt enkle kirurgiske inngrepsteknikker forbedres betraktelig.

Det er viktig at pasienten er vel inneforstått med hva han eller hun bør forvente seg i forhold til gjennomføring, ettertiden og det endelige operasjonsresultatet.

Nedenfor følger en kortfattet redegjørelse for de ulike operasjonsmetodene som benyttes:

Leppeløft

Et leppeløft eller en såkalt måkevingeplastikk innebærer at en liten måkevingeformet hudremse skjæres bort rett under nesen hvorpå overleppen løftes og huden sys fast rett under nesen.

 • Ved at huden ovenfor overleppen forkortes og løftes opp mot nesen rulles – og løftes mer av den røde leppen, i tillegg til amorbue og distinksjonen i overleppen fram.
 • Tilbake finnes kun et lite arr ved foten av nesen.
 • Denne metoden er mest effektiv for – og bør derfor i første omgang kun benyttes på eldre pasienter.

V til Y plastikk

En leppeforstørring med V til Y teknikk benyttes med målsetningen å øke leppenes størrelse ved å skyte/ rulle fram vev fra innsiden av leppen.

 • Resultatet ved en V-Y plastikk oppnås gjennom at et V-formet snitt legges på leppens innside slik at leppeslimhinnen løsnes. Deretter sys snittet sammen til formen av en Y.
 • På dette viset skytes/ rulles mer av det røde på leppen fram fra innsiden til fordel for leppens ytterside.
 • Operasjonen gir ingen økt fyldighet/volum i leppene.

Munnvinkelsplastikk (munnviksløftning)

En munnvinkelsplastikk, eller munnviksløft som den også kalles. benyttes for å løfte munnviker som har sunket nedover.

 1. En liten kileformet hudremse er kuttet ut ovenfor munnvikens ytterkant.
 2. Munnvikens ytterkant er løftet og sydd sammen med vevet ovenfor.
 3. På denne måten oppnås en ny munnviksvinkel som peker oppover.

Alternativ metode

Alternativ metode

En annen metode som benyttes for å øke mengde synlig røde lepper og dermed oppnå en leppeforstørrelse i overleppen innebærer det følgende:

 1. En smal hudremse som følger overleppens konturer veldig nøye skjæres bort hvorpå sårkantene sys sammen.
 2. Den øvre sårkantens drakraft oppover gjør da at mer av det røde rulles fram og blir synlig.

Mange kirurger har gått bort fra denne metoden da det har vist seg å være veldig vanskelig å gjenskape overgangen i overleppens kontur på et naturlig vis og å unngå stygge arr.

Ved anvending av denne metoden må pasienten være forberedt på å alltid benytte leppestift. Metoden anvendes imidlertid med framgang i underleppen hvis overgangskontur mot det omsluttende vevet ikke er like kompleks.

Tiden etter operasjon

Pasienten forlater klinikken etter en stunds hvile.

 • Når bedøvelsen slipper opplever normalt sett pasienten en viss smerte i leppene. Denne begrenses relativt enkelt med vanlige smertestillende tabletter.
 • Leppen hovner kraftig et par timer etter inngrepet. Hevelsen og blåmerkene varer i 1-2 uker etter inngrepet og minimeres med hjelp av isposer som anvendes et par ganger per dag. Noe hevelse kan forbli i leppene i opp til et par måneder.
 • Pasienten bør sove med hodet høyt og begrense tygging og bevegelser av leppene de første tre dagene etter operasjonen. De fleste pasientene er tilbake på arbeidet innen en uke.
 • Først etter 3-4 måneder er legingsprosessen kommet så langt at det endelige resultatet kan ses. Etter denne tiden kjennes også implantatet mykere og mer følsomt – en utvikling som pågår i opp til et år.

Leppeforstørrelse med fillers

Leppeforstørrelse gjennom injeksjoner i leppene er den vanligste og enkleste metoden for leppeforstørrelse.

Kostnaden er i forhold til andre metoder for leppeforstørring lav, risikoene er få, inngrepet går fort og pasienten kan gå tilbake til sine vanlige aktiviteter umiddelbart etter inngrepet.

Slik går det til

Slik går det til

Forstørringen av leppene oppnås gjennom en kunstig framstilt såkalt vevsfiller injisert på strategiske plasser i leppene ved hjelp av en tynn nål.

 • Volumet på den injiserte væsken utgjør forstørrelsen av leppene.
 • Det endelige resultatet av behandlingen påvirkes i stor grad av skikketheten til behandleren.
 • Leppeinjeksjoner uføres med lokalbedøvelse (tannlegebedøvelse eller bedøvelseskrem) og tar mindre enn en time å gjennomføre.
 • Etter inngrepet oppstår en viss hevelse og rødme i det behandlede området som en følge av injeksjonsstikkene i leppene. Symptomene er dog milde og forsvinner helt i løpet av tre dager.

Det er ikke behov for et forberedende møte

Det er ikke behov for noe konsulterende møte med legen en tid før inngrepet, men den konsultative diskusjonen kan finne sted i umiddelbar tilknytning til inngrepet.

Inngrepet er enkelt, smertefritt og resultatene er umiddelbare, men varer sjelden lenger enn i et år.

Stort utvalg av ulike injeksjonsprodukter

Det finnes et stort antall ulike injeksjonsprodukter beregnet på å oppnå en leppeforstørrelse.

 • Det ideelle produktet skulle vært sikkert, relativt permanent, lett å bruke, og lett å ta bort i tilfelle pasienten skulle angre seg.
 • Dessverre har ikke det perfekte leppefyllmaterialet blitt oppfunnet ennå, men til det skjer, finnes det et stort antall ulike produkter som kan by på forbedringer.

Du kan lese mer om de ulike injeksjonsproduktene, deres unike egenskaper, hvordan de anvendes og hvilke resultater du kan forvente deg på informasjonssiden om injeksjonsbehandlinger.

Risiko og komplikasjoner

En leppeforstørring eller annen leppekirurgi er relativt enkle kirurgiske inngrep og forbindes derfor med relativt får risikoer og komplikasjoner.

Risikoen kan deles opp i mer generelle risikoer som er tilstede ved all plastikkirurgi og mer spesifikke risikoer, som forbindes med kun leppeforstørrelse og leppekirurgi.

 • Du kan lese mer om de generelle risikoene med leppeforstørring på informasjonssiden om risikoer ved plastikkirurgi.
 • Til de spesifikke risikoene med akkurat leppeforstørring hører en viss risiko for asymmetri i forhold til volum eller synlighet av arr.
 • Også nedsatt følsomhet og hardhet kan oppleves, men er stort sett alltid forbigående i løpet av et par måneder.

Priser for leppeforstørring

Priser for leppeforstørrelse

Prisen for en leppeforstørring eller annen leppekirurgi varierer avhengig av hvilken metode som benyttes og hvor inngrepet utføres.

Som pasient er det viktig å være klar over koblingen mellom pris og kvalitet på utføring når man velger klinikk, og derfor ikke la prisen være en alt for tungtveiende faktor når man velger å utføre sin plastikkirurgi.

Nedenfor presenteres en gjennomsnittlig prisliste for respektive inngrep/behandlinger:

 • Fett-/lærhudsimplantat 15 000-25 000 kr.
 • Allodermimplantat 15 000-25 000 kr.
 • Fettinjeksjon 15 000-20 000 kr.
 • Leppeløft (måkevingeplastikk) 15 000-20 000 kr.
 • V till Y-leppeforstørringsplastikk 15 000-20 000 kr.
 • Munnviksplastikk 10 000-15 000 kr.

Finansiering av leppeforstørring & leppekirurgi

Det finnes flere foretak som har spesialisert seg på lån til/finansiering av plastiske operasjoner.

 • Å låne penger til sin leppeforstørrelse kan derfor være et finansieringsalternativ for den som ikke vil eller kan betale sin leppeoperasjon kontant.
 • Det er, som alltid når man overveier å låne penger, viktig å studere vilkårene for lånet.

Hvis du vil vite mer om muligheten til å låne penger til plastisk kirurgi kan du lese mer om dette på informasjonssiden om lån til plastisk kirurgi.

NESTE STEG:
Finn klinikken for leppeforstørrelsen din i klinikkregisteret » 

Innholdet om leppeforstørrelse er gransket av Dr. Pelle Sahlin, spesialist i plastisk kirurgi virksom ved Art Clinic med stor erfaring innen leppeforstørringer. Informasjonen på siden er kun ment som generell veiledning til leppeforstørrelse og skal ikke ses som en erstatning for en medisinsk konsultasjon.