Konsultasjonen før en plastikkoperasjon

Før alle plastikkoperasjoner skal man ha minst et besøk hos plastikkirurgen som skal utføre inngrepet.

 • Konsultasjonen Når du har bestemt deg for å gå videre og utføre et plastikkirurgisk inngrep, eller i det minste undersøke nærmere forutsetningene dine for et slikt er det på tide å booke et konsultasjonsbesøk hos en plastikkirurg.
 • Det er viktig å komme riktig. Du kan lese mer om hvordan du går fram for å gjøre dette på informasjonssiden om valg av plastikkirurg og klinikk.
 • Det kan være en fordel å utføre plastikkoperasjonen sin i ditt geografiske nærområde ettersom at det gjør det lettere både under møtet ditt og ved hjemkomsten etter operasjonen og gjenbesøk eller etterkontroller.
 • Konsultasjonsbesøket er en veldig viktig forutsetning for beslutningen om å gå videre og også for utfallet av et plastikkirurgisk inngrep. Det er derfor viktig at både du og den plastikkirurgen du møter gjennomfører dette møtet med engasjement og tydelige mål.

Den første kontakten med klinikken

Den første kontakten du har med klinikken skjer normalt sett per telefon. Denne kontakten er en god mulighet til å skaffe seg et bilde av virksomheten og å stille spørsmål. Tenk på at du ikke må booke et besøk dersom denne kontakten ikke kjennes bra.

Eksempler på spørsmål du bør stille ved den første kontakten med klinikken:

 1. Hvor mange kirurger jobber ved klinikken?
 2. Har dere en kirurg som spesialiserer seg på inngrepet du vil ha utført?
 3. Hvor mange slike inngrep har kirurgen utført?
 4. Hvor utføres inngrepet?
 5. Er kirurgen utdannet spesialist i Plastikkirurgi?
 6. Er kirurgen medlem i noen Spesialistforening?
 7. Hvem holder førstegangskonsultasjonen? Kirurgen eller en pasientkoordinator?
 8. Om jeg bestemmer meg for å gå videre med denne plastikkirurgen finnes det da referansepasienter som jeg kan snakke med?
 9. Kommer jeg å få se før og etterbilder av andre pasienter som har gjennomgått samme inngrep som jeg er interessert i?
 10. Hva er den totale kostnaden for inngrepet inkludert forberedende konsultasjonen, gjennomføring, anestesi, postoperativ pleie og oppfølgingsbesøk?

Konsultasjonsbesøket

Ved konsultasjonsbesøket ditt skal du treffe og få snakke med den kirurgen som (dersom du velger å gå videre) kommer til å utføre operasjonen din.

KonsultasjonsbesøketFørstegangskonsultasjonen er en god måte å danne deg et bilde av kirurgen din og klinikken generelt. Ved møtet ditt med plastikkirurgen din er det viktig å tenke på at det er han/hun som jobber for deg. Ikke omvendt.

Plastikkirurgen din kommer til å gi deg anbefalinger og forslag. Den endelige beslutningen om hvorvidt du kommer til å gå videre med inngrepet hos dem er imidlertid ditt. Ikke kjenn deg presset til å fatte en beslutning om du ikke er klar. Om du kjenner press på deg til å booke operasjonstid med en gang bør du være forsiktig.

En god plastikkirurg kjennetegnes også av ærlighet og oppriktighet mot pasienten sin. Om de ikke tror de kan oppnå resultatet du forventer deg, sier de det til deg. I enkelte tilfeller kan de sende deg til en kollega for å få enda et synspunkt.

Konsultasjonsbesøket har flere mål. Blant de viktigste finner vi:

 • At du får fullstendig informasjon om hvordan inngrepet utføres, hvilke risikoer det innebærer og hvor stor sannsynligheten er for at du rammes av dem
 • At du får fullstendig informasjon om hvor mye inngrepet koster, hvordan du kan forvente deg at tiden etter operasjonen forløper seg, samt hvem som står for eventuelle kostnader dersom en komplikasjon oppstår.
 • At plastikkirurgen får et fullstendig bilde av både din fysiske helse og dine mentale forutsetninger da de i stor grad kan påvirke både risikobildet og det endelige resultatet.
 • At plastikkirurgen får mulighet til å undersøke kroppen din og det området som skal behandles. Ved å bedømme dine anatomiske forutsetninger skaper plastikkirurgen seg et bilde av hvilke operasjonsresultat han/hun tror det er mulig å oppnå.
 • At du og plastikkirurgen oppnår et objektivt felles syn på hvilke resultater som kan oppnås. Det er veldig viktig at du som pasient har realistiske forventninger til inngrepet ditt og at du innser at en plastikkoperasjon utføres med forbedring som målsetning, ikke perfeksjon.
 • At du får et tydelig svar på om du er en egnet kandidat for inngrepet og hvilke alternativer som finnes.
 • At du kjenner deg trygg med kompetansen til plastikkirurgen din, at vedkommende har forståelse for dine behov og som målsetning å gi deg det resultatet du forventer deg.

Still spørsmål – profesjonelle kirurger setter pris på interesserte pasienter

En av plastikkirurgens viktigste oppgaver er å få pasienten sin til å kjenne seg trygg. Derfor er en profesjonell plastikkirurg interessert i å svare utførlig på alle spørsmålene dine.

 1. Er jeg en egnet kandidat for dette inngrepet?
 2. Hvilke alternativer finnes?
 3. Hvor mange slike inngrep har du utført?
 4. Hvilke risikoer innebærer inngrepet?
 5. Hvor sannsynlig er det at jeg rammes av dem?
 6. Hva skjer om jeg gjør det?
 7. Hvem står for kostnaden ved behov for en ny operasjon alternativ annen pleie?
 8. Er du helt klar på hva slags resultat jeg forventer meg?
 9. Hvilket resultat kan jeg forvente meg?
 10. Hvor lenge vil resultatet bestå?
 11. Hva kan jeg selv gjøre for å oppnå det best tenkelige resultatet?
 12. Hva er totalkostnaden for inngrepet?
 13. Hvor lenge vil jeg trenge sykemelding?
 14. Hvordan ser behovet for etterpleie ut og hvilke restriksjoner foreligger etter operasjonen?
 15. Hva slags utdannelse har du?
 16. Er du medlem i noen spesialistforening for plastikkirurger?

Vær oppmerksom på klinikkens atmosfære

Du lærer deg mye om plastikkirurgen din ved å studere det øvrige personalet ved klinikken som ofte gjenspeiler kirurgens innstilling til plastikkirurgi. Om personalet ikke interesserer seg for deg som person bør du innse at det ofte også gjelder kirurgen.

På en god klinikk utgjør personalet støtteverket ditt før, under og etter inngrepet. Ettersom du kan regne med å benytte en del tid sammen med dem er det viktig at du trives i deres selskap. Forsikre deg om at de hører på deg og at de kan gi deg respekten og pleien du fortjener.