Hvem er godkjent spesialist i plastisk kirurgi

Helsedirektoratet for  er ansvarlig for autorisasjon av leger. En plastikkirurg skal utover å være utdannet og autorisert av helsedirektoratet ha gjennomgått en spesialistutdannelse innen plastikkirurgi.

Etter at gjennomgått spesialistutdanning er verifisert og dokumenter om gjennomført spesialisttjenestegjøring er mottatt, utsteder legeforeningen et bevis på spesialistkompetanse i plastisk kirurgi. Først da kan man med rette kalle seg plastikkirurg.