Om referensebilder fra andre pasienter

Plastikkirurgien er en kombinasjon av medisinsk vitenskap og kunstnerisk følelse. En god plastikkirurg må beherske begge disse områdene fullstendig.

  • De subjektive ferdighetene (kunstneriskhet, følelse osv.) påvirkes av hver enkelt plastikkirurgs preferanser i tillegg til at skjønnhet også til en viss grad ligger i plastikkirurgens øyne.
  • Det er bra om en plastikkirurg kan vise bilder av resultater fra tidligere arbeid slik at kirurgen og pasienten kan oppnå et felles syn på hva som er estetisk ”riktig”.
  • På grunn av dette innebærer det økt pasienttrygghet å velge en klinikk der før- og etterbilder av pasienter som har gjennomgått den aktuelle operasjonen kan vises i forbindelse med et konsultasjonsbesøk før plastikkirurgi.