Om pasientrelasjon ved plastikkirurgi

Fortrolig og tydelig kommunikasjon mellom pasienten som skal gjennomgå en plastikkoperasjon og plastikkirurgen som skal utføre inngrepet er veldig viktig.

  • God kommunikasjon er delvis viktig for at det ikke skal oppstå noen misforståelser eller at tap av informasjon skal oppstå, og delvis er det for at pasienten skal kjenne seg trygg både før-, under- og etter inngrepet. Det sistnevnte har vist seg å være veldig viktig for den påfølgende legingsprosessen.
  • Plastikkirurgi.nu anbefaler pasienter å benytte klinikker der praksisen er at den opererende plastikkirurgen selv treffer pasienten ved forberedende konsultasjonsbesøk, gjennomfører operasjonen og i etterkant gjennomfører oppfølgende og eventuell sluttkontroll.