Om pasientinformasjon ved plastikkirurgi

Å bestemme seg for å utføre en plastikkoperasjon og deretter hvor det aktuelle inngrepet skal utføres er en stor og veldig viktig avgjørelse.

For å kunne ta en beslutning er det nødvendig å ha et fullgodt informasjonsgrunnlag. Dessverre har det vist seg at mange klinikker har mangler i informasjonen til pasienter eller t.o.m. i enkelte tilfeller med vilje og viten holder tilbake viktig informasjon.

For å sjekke hvor nøye de private klinikkene er med å informere om alle eventuelle risikoer, komplikasjoner og bivirkninger ved plastisk kirurgi lot Uppdrag Granskning en ung kvinnelig reporter besøke ti ulike klinikker med skjult kamera. Reporteren booket tid for brystforstørrelse og fikk komme til informasjonssamtale.

Før en slik operasjon skal klinikken informere om risiko for blant annet infeksjoner, blødninger, nedsatt følsomhet, implantat som sprekker og at flere operasjoner kan bli nødvendig. Resultatet av besøkene var nedslående: 7 av 10 forteller ikke at implantatene kan gå i stykker, 5 av 10 informerer ikke om risikoen for blødning, 3 av 10 informerer ikke om risikoen for infeksjon, 2 av 10 informerer ikke om den vanligste komplikasjonen, kapselkontraktur”. (kilde svt.se – Uppdrag Granskning)

Når man vet dette er det et rimelig krav at klinikker i forbindelse med førstegangskonsultasjon utførlig redegjør for behandlingsalternativ, risikoer for komplikasjoner, totale kostnader (også for evt. re-operasjon), evt. garantiavtaler, forsikringsavtaler og forventet resultat.

Dessuten er det å anse som rimelig at klinikken ved behov, uklarheter eller ønskemål skal tilby pasienten en såkalt ”second opinion” fra en annen klinikk.