Om spesialistkompetanse hos operasjonssykepleiere

Operasjonssykepleieren innehar en viktig funksjon i tilknytning til kirurgiske inngrep.

  • Operasjonssykepleieren er ansvarlig for å vaske og kle pasienten sterilt og kontrollere pasientens blodsirkulasjon, at materiell, instrumenter og annet teknisk utstyr finnes tilstede og vil i tillegg bedømme og informere kirurgen om pasientens tilstand før operasjonen.
  • Under operasjonen assisterer operasjonssykepleieren kirurgen samtidig som vedkommende er ansvarlig for pleie av pasienten. Hun/han bedømmer pasientens tilstand og ser til at pasienten ikke blir avkjølt eller utsettes for trykk – eller sirkulasjonsskader.
  • Hun/han har videre ansvar for at det under operasjonen finnes tilstrekkelig med kompresser og instrumenter tilgjengelig.

Dette er et arbeid som krever høy grad av nøyaktighet. Innen operasjonssykepleierens ansvarsområde finner vi også at alt skal være sterilt i operasjonssalen og at steriliteten bevares gjennom operasjonen.

Operasjonssykepleieren må kunne operasjonsmetoder, kjenne til og kunne benytte kompliserte og avanserte tekniske apparater.

På grunn av den viktige funksjonen operasjonssykepleieren innehar anser plastikkirurgi.nu det å være et rimelig krav at operasjonssykepleieren innehar tilstrekkelig utdannelse og erfaring til å utføre oppgaven. Videre er det for klinikken en viktig indikator på profesjonalitet hvorvidt personalet har tilstrekkelig utdannelse og kompetanse for å løse oppgavene de er satt til å utføre.

Helsedirektoratet er ansvarlige for autorisering av sykepleiere. En operasjonssykepleier skal utover sykepleiergodkjennelse helsedirektoratet ha gjennomgått en spesialistsykepleierutdannelse innen operasjonssykepleie. Etter å ha fullført spesialistutdannelse og fått denne verifisert og dokumenter om gjennomført spesialisttjenestegjøring er mottat vil sykepleieren få utstedt et dokument som viser spesialistkompetanse fra Helsedirektoratet.