Om medlemskap i Norsk Plastikkirurgisk Forening (NPF)

Plastikkirurgi deles opp i to hovedområder; rekonstruktiv og estetisk plastikkirurgi.

  • Rekonstruktiv (gjenskapende) plastikkirurgi utføres både ved private klinikker og private og offentligevsykehus med målsetning om å korrigere medfödte misdannelser, skader, hudkreft, fölgetilstander av kreft, korreksjon av plagsomme tilstander som store bryster,overskuddshud etter slanking og svangerskap ,sårproblemer m.fl.
  • Spesialisering i plastisk kirurgi er knyttet opp mot arbeide ved offentlige sykehus der kirurgen får mye erfaring med å arbeide med hud og underliggende vev samt å håndtere komplikasjoner. Disse erfaringene og operasjonelle ferdighetene er både en grunnleggende forutsetning for og av høy verdi for den som har tenkt til å jobbe med estetisk plastikkirurgi.
  • Leger som har gjennomgått lovpålagt spesialistutdannelse og har tilegnet seg tilstrekkelig erfaring og kompetanse innen rekonstruktiv plastikkirurgi kan bli medlem av Norsk Plastikkirurgisk Forening (NPF) som samler norske leger med spesialistkompetanse innen plastikkirurgi. Det er i dag ca 165 godkjente spesialister i plastikkirurgi.