Om medlemskap i Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi

Norsk Forening For Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) er en underavdeling av Norsk Plastikkirurgisk Forening (NPF). Foreningens målsetning er å kvalitetssikre den estetiske plastikkirurgien.

  • For medlemskap i NFEP kreves etter godkjent spesialiststatus minst fem års sammenlagt erfaring i plastisk kirurgi med dokumentert egen erfaring og kunnskap om estetisk plastikkirurgi samt at to andra medlemmer bekrefter tilfredsstillende kunnskaper innen den estetiske plastikkirurgien og anbefaler medlemskap i foreningen.
  • Samtlige medlemmer skal videreutdanne seg årlig innen området Estetisk Plastikkirurgi, dels via utdannelse i foreningens regi, dels gjennom deltagelse i internasjonale kurs og kongresser.