Om helsetilsynet og plastisk kirurgi

Helsetilsynet utøver tilsyn over praktiserende leger. Om en pasient anser å ha blitt feilbehandlet av en plastikkirurg kan han/hun anmelde den behandlende legen til Helsetilsynet som da må utrede hendelsen.

  • I tilfeller der Helsetilsynet finner at en lege har begått feil kan legen motta advarsel.
  • En lege kan også meldes til Legeforeningens etiske komite dersom pasient finner at en leges adferd er uakseptabel .Det finnes et eget regelverk for denne komiteen mht. hva som stilles som krav til en leges etiske adferd.
  • Publikum kan ved henvendelse til Helsetilsynet få informasjon om hvorvidt en lege har fått anmerkninger på seg for. Henvendelsen skjer skriftlig og besvares i løpet av et par dager.
  • I Sverige vil enhver klage som er registrert på en lege kunne bli hengende ved ham selv om denne har vært urimelig. I Norge vil kun informasjon om legen har fått en eller annen grad av ”skrape” kunne fremkomme.