Om forsikringer hos plastikkirurgiske klinikker

Ifølge pasientskadeloven skal alle pleiegivere, private som offentlig ha en pasientforsikring.

Private pleiegivere skal melde fra og betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning for å dekke erstatning for pasientskader voldt utenfor den offentlige helsetjenesten.

Om du som pasient rammes av en personskade som følge av plastisk kirurgi kan du få erstatning gjennom klinikkens pasientforsikring i følgende tilfeller:

  • Om skade har oppstått som det var mulig å unngå.
  • Om skade har oppstått forårsaket av feil på pleieutrustning eller feilaktig håndtering fra pleiepersonalets side av sådan utrustning.
  • Om infeksjon oppstår ved behandling og omstendighetene rundt denne sykdom eller skade behandles og muligheten for å forutse infeksjonen er slik at erstatning kan gis.
  • Om skade forårsakes av ulykkestilfeller i forbindelse med plastikkirurgi eller i forbindelse med brann eller annen skade på pleielokaler og utstyr.
  • Om skade forårsakes av feilaktig ordinering eller utdeling av legemiddel.

Pasienten har rett til erstatning for inntektstap, merkostnader, tort og svie, handikap og men samt øvrig besvær.