Om datasimulerte bilder av plastisk kirurgi

Utviklingen gjør at det nå er mulig for plastiske kirurger på forhånd å simulere resultatet av ulike plastikkoperasjoner for den enkelte pasient ved hjelp av dataen.

  • De simulerte bildene baseres på bilder som pasienten har med seg eller bilder som tas i forbindelse med besøk på klinikken.
  • Med datasimulerte bilder som grunnlag kan pasienten og kirurgen på en konkret og konstruktiv måte diskutere pasientens ønsker og tenkelige operasjonsresultat.
  • På denne måten kan man skape de beste mulige forutsetningene for at pasienten skal bli fornøyd med plastikkirurgien sin.