Om vedtatte behandlingsprinsipper og materialer innen plastikkirurgi

Plastisk kirurgi er en gren innen medisinen som på grunn av den høye graden av privat finansiering er rask i utviklingen.

  • Både metoder og teknikker for gjennomføring av de ulike inngrepene samt ulike materialer (implantatsprodukter, injeksjonsprodukter, festetråder, skruer osv.) forandres til stadighet for å effektivisere, forbedre og minske kostnader.
  • Avveiningen mellom å ligge i teknologiens og utviklingens forkant og samtidig ikke utsette pasienten for unødvendige risikoer for komplikasjoner eller ikke-tilfredsstillende resultat er mange ganger en vanskelig balansegang.
  • I enkelte tilfeller leder denne balansegangen til at metoder og materialer der det ikke finnes et tilstrekkelig statistisk grunnlag for å med sikkerhet kunne forutse dets funksjon over tid benyttes på bekostning av pasientens sikkerhet.
  • På grunn av dette er klinikker som benytter seg av velutprøvde teknikker og materialer med en i forhold til inngrepets art lav statistisk komplikasjonsfrekvens å foretrekke.