Å velge klinikk og plastisk kirurg

Den aller viktigste avgjørelsen for den som har bestemt seg for å utføre et plastikkirurgisk inngrep er valget av hvilken klinikk og av hvilken plastisk kirurg som skal utføre inngrepet. Dette er en beslutning som du som pasient ved en privat plastikkirurgisk klinikk selv må ta ansvar for.

Ta ingenting for gitt

Ta ingenting for gittI Norge forutsetter man gjerne at all sykepleie holder samme kvalitet og følger samme standard uansett hvor man går. Denne antagelsen stemmer ikke innenfor den estetiske plastikkirurgien.

For å forenkle beslutningen din har vi laget en veiledning til valg av klinikk og plastikkirurg.

Noen råd før du bestemmer deg

Å gjennomgå en plastikkoperasjon er en stor og viktig beslutning. Du må derfor tenke på følgende:

 • Utseendet ditt kommer til å forandres permanent og det finnes alltid en risiko for komplikasjoner eller at resultatet ikke blir slik du hadde tenkt deg.
 • Gjør inngrepet for din egen skyld og for å oppnå noe du selv har overveid over lengre tid. Du skal ved nøye gjennomtanke ha kommet fram til at du vil forandre dette.
 • Ikke forvent deg perfeksjon, men en forbedring og ikke gå ut fra at omverden kommer til å behandle deg annerledes som en følge av inngrepet.
 • Tenk på at den vanligste grunnen til misnøye med en plastikkoperasjon ligger i at legen og pasienten ikke fullt ut har forstått hverandre før operasjonen.
 • Vær bevisst på at ulike spesialister kan komme med ulike forslag til behandlingsmetoder. Dette kommer av at de helst velger de metodene de er fortrolige med og har erfaring fra. Innen plastikkirurgi finnes det imidlertid flere veier som leder til vellykkede resultater.
 • La ikke pengene veie alt for tungt ved valget av en kirurg. Du er alt for viktig for det.Men dyrt er ikke alltid best.

Når du endelig har bestemt deg

Når du etter nøye research og mye overveiing har bestemt deg for at du vil gå videre med dine planer og utføre et inngrep er det første steget (beslutningsfasen) klart.

Neste steg er å booke en tid ved en klinikk for et konsultasjonsbesøk hos en plastisk kirurg. Denne seksjonen om valget av plastikkirurg hjelper deg til å velge rett kirurg for inngrepet ditt.

Vanskeligheter ved valg av plastisk kirurg

Hvem som utfører plastikkoperasjonen din påvirker i stor grad det endelige resultatet. Det er derfor veldig viktig at operasjonen utføres av en person med rett kompetanse og erfaring innen oppgaven. Vi har forsøkt å belyse de hovedsaklige grunnene nedenfor.

Balansegangen mellom vinningsinteresse og pleiekvalitet

Det norske markedet for plastikkirurgiske inngrep omsetter i dag for opp mot en 200 millioner kroner og etterspørselen øker stadig. Dette medfører også at antallet private aktører i form av plastikkirurger/klinikker som konkurrerer om markedsandeler øker.

I normale tilfeller innebærer et konkurranseutsatt marked kun fordeler for konsumenten fordi dette leder til høyere kvalitet og lavere priser. Innen pleietjenester generelt finne det imidlertid en gammel og velkjent konflikt mellom private vinningsinteresser og pleiekvalitet. Det plastikkirurgiske markedet er ikke et unntak.

Plastisk kirurg eller Kvakksalver?

Plastikkirurg eller Kvakksalver?Utover den grunnleggende konflikten mellom privat gevinst og pleiekvalitet ligger det norske plastikkirurgiske markedet i ytterkanten av den statlige reguleringen. Denne ytterkanten innebærer at det ikke kun er spesialister i plastisk kirurgi som utfører ”kosmetisk kirurgi”. Denne type kirurgi utføres også av enkelte spesialister innen generell kirurgi, kjevekirurgi, øyesykdommer, hudsykdommer og spesialister innen øre-nese-hals.

Noen få har fått offentlig godkjenning til å utføre et begrenset omfang av estetisk kirurgi,mens andre bare har tatt seg til rette. Problemet er at de grunnleggende kunnskapene ikke alltid er tilstrekkelige for at plastikkirurgiske inngrep utføres på et sikkert og tilfredsstillende sett, i tillegg til at andre spesialister ikke har samme etiske rammeverk som det som kreves innen plastisk kirurgi.

Alle sier forskjellige ting

Foruten den rådende interessekonflikten er det også vanskelig for konsumenter å finne pålitelig informasjon om de ulike inngrepenes risikoer og muligheter. Det er heller ikke lett å avgjøre hvilken plastisk kirurg eller klinikk man skal velge ut fra motstridende opplysninger fra så vel klinikker som andre kilder, ikke minst fra internet.

Satt sammen gjør disse faktorene det vanskelig for en person med kun konsumentkunnskap innen plastikkirurgi å avgjøre hvor man trygt kan henvende seg for å utføre et plastikkirurgisk inngrep. Dette gjør igjen at mange pasienter føler seg utrygge før en plastikkoperasjon generelt, men også spesielt med tanke på valg av klinikk og plastisk kirurg.

De gode nyhetene

De gode nyhetene er at norsk estetisk plastikkirurgi generelt holder en veldig høy standard og det finnes mange kompetente norske plastikkirurger og klinikker. Det er også mange norske klinikker som regelmessig tar i mot tilreisende kjendiser som kun vil ha ”det aller beste”.

Dette innebærer at forutsetningene for å få utført en vellykket plastikkoperasjon med et minimum av komplikasjoner og beste tenkbare resultat er meget gode i Norge. Det handler i stort grad om å velge kirurg med omsorg. Hvordan du gjør det får du lære deg mere om på neste side.

Kjennetegn på en kommpetent plastikkirurg

Estetisk plastikkirurgi handler i motsetning til vanlig helseomsorg om mer enn å behandle medisinske tilstander. Dette stiller igjen andre krav til en plastikkirurg enn til en lege.

Resultatet av en plastikkoperasjon er i stor grad et resultat av i hvilken utstrekning kirurgen besitter disse kunnskapene.

Medisinske spesialistkunnskaper

Medisinske spesialistkunnskaperFor lovlig å kunne kalle seg plastisk kirurg kreves det at man har fått utstedt et bevis på spesialistkompetanse innen plastikkirurgi fra Den Norske Legeforeningen. For å motta et slikt bevis kreves det at kirurgen har avsluttet legeutdanning og praksis i tillegg til ytterligere fire års tjeneste ved plastikkirurgisk avdeling, der ett år kan erstattes av annen tjeneste og to års tjeneste ved kirurgisk avdeling og 180 timers godkjente kurs.

Spesialistutdanning innen rekonstruktiv plastikkirurgi innebærer et kunnskapsgrunnlag for den lege som anser seg som egnet innen estetisk plastikkirurgi. De norske spesialistene i plastikkirurgi er medlemmer i Norsk Plastikkirurgisk Forening (NPF).

I Norsk Plastikkirurgisk Forening finner man de norske kirurgene som har formell spesialistkompetanse innen rekonstruktiv plastikkirurgi, her finnes også underavdelingen Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP).

NFEPs medlemmer består av spesialister i rekonstruktiv plastikkirurgi med en spesiell interesse for estetisk plastikkirurgi.

Vit at ordet plastikkirurg omfattes av en såkalt navnebeskyttelse og skal ikke blandes med begrep som estetisk kirurg, spesialist på kosmetisk kirurgi, utdannelse rettet mot estetisk/kosmetisk kirurgi etc. da dette ikke innebærer formell spesialistkompetanse.

Skikket innen håndverket

Den greske filosofen og naturforskeren Aristoteles beskrev en gang en kunst som ”muligheten til å kunne forutse resultatet innen det former seg i materialet”. Denne egenskapen er uten tvil en veldig viktig egenskap hos hver enkelt plastikkirurg og den kan kun oppnås gjennom erfaring.

Denne kunnskapen er en del av den medisinske ”skikketheten innen håndverket” som en kirurg kontinuerlig utvikler hver gang han/hun utfører et visst inngrep.

Merk også at mange kirurger kun arbeider deltid med estetisk plastikkirurgi og derfor ikke innhenter erfaring like fort eller i like stor utstrekning innen estetisk kirurgi.

En plastikkirurg kan heller ikke være ekspert på alt med tanke på den høye spesialiseringsgraden som finnes innen estetisk plastikkirurgi. Derfor spesialiserer de fleste kirurger seg innen for eksempel 3-4 områder (som neseplastikk, ansiktsløftning og øyelokksplastikk).

Artistiske egenskaper

Kosmetisk plastikkirurgi har som målsetning å skape eller forme noe, dette tilfører et kunstnerisk element til den medisinske spesialiteten. Dette stiller krav til kirurgens kunnskap om og følelse for form og proporsjoner.

Mange kirurger viser bilder av tidligere referansepasienter for å gi pasienten sin en oppfatning av hvordan disse egenskapene har avspeilet seg hos tidligere pasienter.

Gode kommunikasjonsevner og empati

Gode kommunikasjonsevner og empatiDen vanligste årsaken til postoperativ misnøye er at resultatet ikke har blitt som pasienten forventet seg. Dette behöver ikke bety at operasjonen har gått galt, men heller at pasienten og kirurgen har misforstått hverandre i diskusjonen om pasientens mål og forventninger til inngrepet.

Det kunstneriske elementet som finnes innen den estetiske plastikkirurgien innebærer at en viss del av subjektivitet alltid går inn i diskusjonen om pasientens mål med operasjonen sin. Skjønnheten ligger som kjent i stort grad i øye til den som ser.

En skikkelig kirurg kan ikke bare håndtere en skalpell, men investerer også tid og genuin interesse i å forstå pasienten sin fullt ut. Han/hun har også en personlighet og kommunikasjonsevne som gjør at han/hun er enkel å prate med og lett å forstå. Dialogen med pasienten gjennomsyres av tydelighet, ærlighet og oppriktighet, noe som vinner deres tillitt.

Måten å forholde seg på som er beskrevet ovenfor er et varemerke for kompetente kirurger og det får deg som pasient til å føle deg trygg på kirurgens ferdigheter og personlige engasjement for å gi deg som pasient det aller beste.

Sjekkliste for klinikk og kirurgvalg

Denne sjekklisten inneholder et antall punkter som hver og en kan ses som positive indikasjoner. De skal imidlertid ses i sammenheng og ikke hver for seg for å være avgjørende ved valg av klinikk og kirurg for utføring av ditt inngrep.

 1. Leger godkjennes av Statens autorisasjonskontor for legepersonell mens det er Den norske legeforeningen som utsteder spesialsitgodkjenning i plastisk kirurgi.
 2. Kirurgen er medlem i Norsk Plastikkirurgisk Forening.
 3. Kirurgen er medlem i Norsk Forening for Estetisk Plastisk kirurgi.
 4. På klinikken: praktiserende operasjonssykepleiere har tilstrekkelig spesialistkompetanse.
 5. Kirurgen innehar ingen advarsler fra Helsetilsynet.
 6. Samme lege følger pasienten gjennom hele operasjonsprosessen.
 7. Klinikken gir fullstendig pasientinformasjon i forbindelse med førstegangskonsultasjon.
 8. Klinikken tilbyr datasimulerte bilder som grunnlag for diskusjon av resultatet.
 9. Klinikken innehar gjeldende forsikringer tilsvarende Norsk Pasientskadeerstatning.
 10. Pasienten utstyres etter operasjonen med et vaktnummer som er tilgjengelig døgnet rundt.
 11. Klinikken benytter kun utprøvde behandlingsprinsipper og materiale med statistisk lav komplikasjonsfrekvens.