Alt om fettsuging

En fettsuging er et inngrep innen plastisk kirurgi som utføres for å fjerne lokale fettdepoter som ikke svarer på diett eller trening.

 • Fettansamlinger på enkelte deler av kroppen kan være nesten umulige å få bort. Arvelige og hormonelle forhold kan være mer avgjørende hos mange enn kaloriinntak og mosjon.
 • Vi blir født med et visst antall fettceller, noe som innebærer at en vektøkning gir en forstørrelse og vektnedgang gir en forminskning av cellene. Kroppen skaper imidlertid ingen nye fettceller.
 • Det faktum at kroppen ikke kan bygge nye fettceller gjør at en fettsuging gir et godt og varig resultat ettersom at det er nettopp fettcellene som fjernes.
 • De best egnede områdene for fettsuging er mage, midje, rygg, ridebukselår, knær, hake, innsiden av lår, hofter og hals.
 • Andelen mennesker som plages av overskuddsfett, i kombinasjon med gode og permanente behandlingsresultat har gjort fettsuging til et av de vanligste plastikkirurgiske inngrepene i verden.

Med fettsuging kan man fjerne de lokale fettdepoter som vegrer svare på kost og mosjon. Ofte handler det om magen, rumpen eller utsiden lårene såkalte ridebukselår.

Egnede kandidater og områder

Alt om fettsuging

En fettsuging er en effektiv metode for å bli kvitt mindre lokale fettlagre som ikke svarer på diett eller trening. 

Fettsuging er ikke en god metode for å oppnå generell vektnedgang og kan ikke erstatte et eventuelt behov for diett og tradisjonell slanking.

Stram hud gir bedre resultat

Egnede kandidater for fettsuging

Ved en fettfjerning fjernes fettlager mellom huden og underliggende vev. Når et slikt fettdepot fjernes minsker fyldigheten under huden noe som gjør huden mindre stram.

 • Om du i utgangspunktet har stram hud med høy elastisitet vil dette gi bedre resultater etter en fettsuging.
 • Hud med nedsatt elastisitet p.g.a. vektminskning, cellulitter eller naturlig aldring har ikke samme mulighet til å tilpasse seg til den nye kroppsformen.
 • Ytterligere kirurgi eller videre behandlinger kan da behøves for å stramme opp eller fjerne overflødig hud.

Den kirurgiske utfordringen som problematikken med dårlig hudoppstramming etter en liposkulptur innebærer har gjort at flere foretak nå har utviklet spesielle teknikker for fettsuging som har som målsetning å samtidig gi en oppstrammende effekt. Vi kommer tilbake til disse.

Visse fettlager kan ikke behandles

Det er som oftest vanskeligere å behandle menn enn kvinner. Dette er fordi menn har en hardere fettlagre i tillegg til at mannens fett kan ligge inne i mageregionen.

 • Det kroppsfett (i form av fettceller) som fjernes ved en fettsuging er det som ligger mellom huden og muskulaturen.
 • Dypere fettansamlinger, for eksempel inne i magen, viser seg som en ”ølmage”. Disse fettdepotene kan ikke fjernes ved hjelp av fettsuging.

De best egnede kandidatene

Med utgangspunkt i informasjonen over er de best egnede kandidatene for en fettfjerning normalvektige personer, med elastisk hud som har lokale fettlagre mellom huden og muskulaturen.

 • Det er viktig at den som overveier å gjennomgå en liposkulptur har et realistisk bilde av hva prosedyren kan oppnå.
 • At vedkommende er i god fysisk og mental helse. Pasientens alder er av mindre betydning.
 • Fettsuging utføres på både kvinner og menn.

Hvilke områder egner seg for fettsuging?

Fettsuging av mage (spesielt nedenfor navlen), hofter (bilringer/lovehandles), utsiden av lårene (ridebukselår), kneets innside, ryggen, halsen og haken.

Kroppens vev, også fettvev, er ikke det samme på hele kroppen. Dette gjør at enkelte områder er bedre egnede for fettsuging enn andre.

Ofte er fettets og vevet som omgir dets tilstand avgjørende for hvor mye fett som kan fjernes uten at det oppstår ujevnheter eller uakseptabelt slapp hud.

Generelt kan man si at mage (spesielt nedenfor navlen), hofter (bilringer/lovehandles), utsiden av lårene (ridebukselår), kneets innside, ryggen, halsen og haken hører til de områdene som har best forutsetninger for å oppnå spesielt fine resultater av en fettsuging.

Lårenes innside og overarmene kan fettsuges, men mengden fett som fjernes bør overveies da risikoen for slapp hud er noe større i disse områdene.

Også leggene, rumpen og anklene/fotleddene kan behandles med fettsuging, men resultatene tenderer mot å ikke bli like tilfredsstillende som ved fettsuging av andre områder på kroppen.

Fettfjerning utføres også for å minske brystvolumet hos menn (i blant kombinert med OP for å fjerne brystkjertelvev) og for å fjerne fettsvulster, såkalte lipomer.

KLINIKKER for fettsuging

I vårt klinikkregister finner du den beste klinikken for fettsuging nært deg!

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL KLINIKKREGISTERET »
(åpnes i nytt vindu)

Bilder før og etter

Bilder før og etter fettsuging

Her ser du før- og etterbilder fra fettsuging med de mest populæra metodene.

Bilder før og etter fettsuging av kropp och ansikt med tradisjonell metode

Bilder fra laserfettsuging (SmartLipo)

Bilder fra radiofrekvensfettsuging (BodyTite)

Bilder fra vannassistert fettsuging (BodyJet)

Her kan du se før og etter bilder av pasienter som har gjennomgått en fettsuging av ulike områder på kroppen. Det er viktig å tenke på at resultatet av all plastikkirurgi også fettfjerning avhenger av ulike menneskers forutsetninger. For deg som overveier å gjennomgå en plastisk operasjon gir før og etterbilder et godt bilde av hva det er mulig å oppnå ved en fettsuging.

Metoder og alternativ

Kirurgiske utfordringer ve liposkulptur

En fettsuging går ut på å fjerne permanent fettdepoter som ligger mellom huden og muskulaturen.

En fettsuging utføres med en kirurgisk sonde som føres inn i et lite hull i huden. Sonden føres så fram og tilbake gjennom fettvevet. Sonden er igjen koblet til en vakuumslange som gjør at fettet kan suges ut.

Den kirurgiske utfordringen ved alle liposkulpturer er:

 1. Å fjerne riktig mengde fett.
 2. Å begrense skadene på det vevet rundt; blodkar og bindevev.
 3. Å holde pasientens væskebalanse på et jevnt nivå.
 4. Å minske pasientens ubehag både under og etter fettsugingen.

For å møte utfordringene nevnt ovenfor på beste mulige måte har man siden fettsugingens begynnelse på 1970-tallet utviklet et stort antall ulike metoder som har gjort at dagens fettsuginger er både enklere, sikrere, raskere og mer effektive.

Alle de ulike metodene som finnes tilgjengelig i dag kan i hovedsak deles inn i to teknikker. Disse er forskjellige med tanke på hvordan fettcellene brytes ned innen de fjernes.

I den første og vanligste metoden gjøres dette i første omgang mekanisk, gjennom fysisk kraft, og i den andre og nyeste teknikken gjøres dette ved hjelp av høyfrekvent energi som bryter ned fettet innen det fjernes.

Tradisjonelle fettsugingsmetoder

Fettsuging med tradisjonell metod

Den vanligste måten å utføre en fettsuging er ved en såkalt våt fettsuging (eng. wet liposuction/tumescent liposuction).

 • En “våt fettsuging” innebærer at en blanding av saltvann, bedøvelse og adrenalin injiseres i vevet som skal fettsuges.
 • Dette er for å forberede vevet, begrense væsketapet og minske blødning.
 • Når vevet er forberedt settes et smalt metallrør (sonde) inn under huden der det føres fram og tilbake gjennom fettvevet for å slå det i stykker. Samtidig fjernes fettcellene ved hjelp av vakuumsug.

I enkelte tilfeller benyttes en motorisert sonde som gjør det mekaniske arbeidet letter ved å slå i stykker fettstrukturen for kirurgen. Denne metoden kalles på engelsk PAL – Power Assisted Liposuction.

Den nest vanligste metoden for fettsuging kalles i blant for fettsuging med ultralyd. Dette innebærer at man først bearbeider fettlageret ved å føre inn en sonde som sender ut ultralydbølger som bryter ned fettcellene før de suges ut.

Nye metoder for fettsuging

Fettsuging med tradisjonelle metoder er en effektiv måte fjerne lokal fettdepoter. Teknikken som benyttes har imidlertid også noen ulemper:

 1. Risiko for slapp hud.
 2. Den temmelig ubehagelige og langtekkelige ettertiden.
 3. At inngrepet normalt må utføres i narkose.

Det finnes nå noen nye metoder som har blitt utviklet for å så langt som mulig beholde fordelene med tradisjonell fettfjerning på samme tid som ulempene minimeres.

De nye metodene går ut på å bryte ned fettet ved hjelp av varmeenergi før det suges ut. Derfor kalles disse metodene for EAL- Energy Assisted Liposuction på det internasjonale markedet.

Den mest kjente av de nye metodene kalles laserfettsuging (eng. LAL- Laser Assisted Liposuction) og den nyeste kalles for radiofrekvensfettsuging (eng RFAL – Radio Frequency Assisted Liposuction)

Både ved fettsuging med laser og radiofrekvensfettfjerning bearbeides først fettet med høyfrekvent energi sånn at det smelter før det suges ut. På denne måten kreves det mindre fysisk kraft for å bryte ned fettvevet samtidig som den høyfrekvente energien også har en oppstrammende effekt på huden.

Alternativer til fettsuging

Alternativer til fettsuging

Det finnes tre alternativer til fettsuging:

 1. Endring av livsstil – kost, mosjon samt å fremheve sine fine sider ved hjelp av klær/sminke, i tillegg til å akseptere kropp og utseende. Selv om sunn kost og mosjon kan kreve lengre tid og mer viljestyrke enn rask og effektiv liposkulptur, påvirker disse hele kroppen positivt og er bra for helsen.
 2. Andre kirurgiske inngrep – for eksempel mageplastikk (som passer best når huden har mistet elastisitet i tillegg til problem med overflødig fett). Istedenfor å fjerne fettvev under haken kan man i enkelte tilfeller foretrekke en ansiktsløftning som i tillegg trimmer huden og løfter den nedre delen av ansiktet. Problemer med for stor brystkjertler hos menn (gynekomasti) kan i mange tilfeller løses med en brystreduksjon.
 3. Andre behandlinger – egner seg for den som føler at en fettsuging er et for stort eller for kostbart inngrep. For disse tilfellene finnes det behandlingsformer for ikke-kirurgisk fettreduksjon.

Tradisjonell fettsuging

Tradisjonell fettsuging

Fettsuging har blitt utført siden 70-tallet. I begynnelsen benyttet man en veldig enkel og veldig logisk metode:

 1. Man stakk inn et hult metallrør koblet til en vakuumsuger i fettlageret under huden.
 2. Når metallrøret befant seg i fettlageret slo man i stykker fettstrukturene ved å føre metallrøret fram og tilbake.
 3. Fettcellene løsnet og kunne suges ut.

Når kirurgene i denne metoden førte metallrøret fram og tilbake gjennom fettlageret kunne han/hun ikke unngå å kappe av en relativt stor andel av de blodkar som finnes i fettlageret. Dette forårsaktet store blødninger som i sin tur kunne lede til hovenhet, blåmerker og blod og væsketap.

Arbeidet var slitsomt for kirurgen og det kunne være vanskelig å avgjøre hvor mye fett som skulle fjernes, noe som igjen øket risikoen for ujevnheter.

Det store trauma som vevet ble utsatt for og det store væsketapet som oppstod under en fettsuging førte til et temmelig ubehagelig postoperativt forløp for pasienten med omfattende hovenhet, blåmerker, smerte og påfølgende behov for fri til å innhente seg.

Forbedrede metoder

Selv om de grunnleggende prinsippene i fremgangsmåten ved en tradisjonell fettsuging i stor grad er de samme i dag, har teknikkene blitt forbedret og utviklet.

Målet med utviklingen som har skjedd har vært å lage fettsugingen enklere, sikrere, mer effektiv og skånsom enn tidligere.

Fra tørr til våt fettsuging

Våt fettsuging

Den første og største forandringen innebærer at man nå anvender en spesiell væskeløsning, en såkalt kleinløsning som man injiserer i fettlageret før man påbegynner fettfjerningen.

 • Kleinløsning består av saltvann, bedøvelse og adrenalin.
 • Væsken som sprøytes inn for fettvevet til å utvide seg, noe som gjør det lettere å fjerne og minimer væsketapet samtidig som adrenalinet gjør at blodkarene trekker seg sammen.
 • Dette minsker risikoen for blødning med påfølgende hovenhet og blåmerker.

Hvor mye væskeløsning som injiseres varierer avhengig av mengden fett som skal fjernes, behandlingsområdet, samt kirurgenes preferanser. Det kan dreie seg om tre ganger så mye som mengden fett som skal fjernes, like mye eller mindre.

Tørr fettsuging forberedes i motsetning til våt fettsuging uten å gå inn i fettvevet med noen væskeløsning. Denne metoden benyttes ikke lenger.

Ultralyd som bryter ned fettcellene

Under fettsugingen slås fettstrukturene i stykker ved hjelp av den mekaniske kraften som kirurgen benytter seg av for å føre sonden fram og tilbake i fettlageret.

 • I myke områder går arbeidet relativt enkelt, men i hardere områder med mer fiber (mye bindevev) som for eksempel mage, hofter eller rygg kreves det både mer kraft samtidig som at det kan være vanskeligere å løsne fettet så det kan suges ut.
 • Ved fettfjerning av store fettdepoter eller i fiberrike områder bearbeider man derfor i blant fettet ved hjelp av en sonde utstyrt med en ultralydsender innen det suges ut.
 • Ultralydsbølgene bryter ned fettet slik at man senere kan suge ut det “smeltede” fettet på en enklere måte.
 • Fettsuging med hjelp av ultralyd tar på grunn av dette ekstra momentet litt lenger tid og er derfor noe dyrere.
 • Den anses som mer effektiv for fjerning av store mengder fett eller ved behandling av hardere, mer fiberrike områder.
 • Metoden anses også som mer effektiv ved andregangsinngrep. Den gir i tillegg en viss oppstramming i huden i det behandlede området.
 • Med prosedyren følger også en forhøyet risiko for indre og ytre brann- og nerveskader. I USA kalles denne metoden for UAL – Ultrasound-Assisted Liposuction.

Vibrasjoner forenkler kirurgens arbeid

Vibrasjoner forenkler kirurgens arbeid

For å bryte ned fettlageret slik at fettcellene kan suges ut har kirurgen tidligere vært tvunget til å stole på sin egen armstyrke. Dette har vist seg å være slitsomt og kan også ifølge enkelte kirurger øke risikoen for ujevnheter.

 • For å løse dette problemet har man utviklet en sonde som drives med en liten motor hvis vibrasjoner gjør kirurgens arbeide lettere.
 • Å benytte en vibrasjonsforsterkende sonde gjør at behandlingen går noe fortere, men det er på samme tid en større påkjenning på vevet.
 • Fettsuging ved hjelp av en motorforsterket sonde kalles i USA for PAL – Power Assisted Liposuction.

På grunn av at denne metoden gir piggere kirurger og at det går lettere å føre sonden gjennom fettlageret mener mange som benytter denne metoden at den til slutt gir et jevnere resultat eller i det minste minsker risikoen for synlige ujevnheter.

Sluttdel om metoder for tradisjonell fettsuging

Som pasient er det bra å vite at en moderne fettsuging utført med en tradisjonell metode utføres med våt teknikk og dersom det er behov for det – ved støttet av ultralyd.

 • Om kirurgen har tilgang til en motordrevet sonde er du forsikret om at det er den seneste teknikken for tradisjonell liposkulptur som er tilgjengelig ved klinikken – og da også for deg.
 • Metodevalget som kirurgen gjør er derfor ikke et resultat av klinikkens begrensede ressurser, men av dine behov.

Fettsuging med laser

Slike fungerer en laserfettsuging (Smart Lipo)

Laserfettsuging, laserfettfjerning eller fettsuging med laser som teknikken SmartLipo også kalles ble utviklet for å maksimere effekten og minske bivirkningene av tradisjonell fettsuging. Samtidig ville man også løse problematikken rund slapp hud. Dette har man i stor grad lykkes med.

 • Ved laserfettsuging (SmartLipo) føres en veldig tynn sonde (2 mm) inn i fettlageret og avgir der et presisjonsstyrt laserlys.
 • Den smale sonden avgir varmeenergi som langsomt varmer opp og på denne måten påvirker vevet på ulike måter.

Fettreduksjon ved laserfettsuging

Fettsuging med laser

Når laserlyset treffer fettcellene avgis en varme som ”smelter om” fettcellene til en oljeaktig væske.

 • Når fettcellene har smeltet ned kan de suges ut ved hjelp av mindre anstrengelse, smalere verktøy og lavere trykk enn ved tradisjonell fettfjerning.
 • Man kan også velge å la det smeltede fettet være igjen i kroppen ettersom det vil bli transportert bort og forsvinner gjennom kroppens naturlige forbrenningsprosess.
 • Når litt større mengder fett skal fjernes er det imidlertid ikke egnet å la det smeltede fettet være igjen i kroppen ettersom restene i noen tilfeller forårsaker hevelser som kan påvirke sluttresultatet.

Mange kirurger mener at en laserfettsuging også har en langsiktig effekt ettersom at laserlyset skader fettcellene og videre at den største effekten først kommer måneder etter behandlingen når disse skadede cellene blir brutt ned og forsvinner.

En annen positiv effekt ved fettsuging med laser er at laserlyset koagulerer (stenger) de blodkar som har blitt skadet på tross av de fine instrumentene. Dette minsker hevelser og blåmerker som forårsakes av blødninger under huden.

Den største ulempen ved fettsuging med laser er at det er vanskelig å behandle fettdepoter på mer enn 400-600 ml fett per gang.

Alt i alt innebærer metoden ovenfor at man ved laserfettsuging kan fjerne mindre fettdepoter på en mykere måte en ved fettsuging med tradisjonelle metoder. Dette innebærer at man får et enklere behandlingsforløp uten behov for narkose etc. på samme tid som også ettertiden blir betydelig mindre smertefull, færre blåmerker og minimalt behov for fri fra arbeid etc.

Hudoppstramming ved fettsuging med laser

Hudoppstramming ved laserfettsuging

En del av den varmeenergien i fettlageret ved laserfettfjerninge absorberes av underhuden og forårsaker der en kontrollert vevsskade. Kroppen leger denne skaden ved å bygge nye kollagentråder noe som igjen leder til en oppstrammende effekt på huden.

 • Ved å provosere underhuden til å danne nytt kollagen kan man i sammenheng med en laserfettfjerning også behandle huden slik at den drar seg sammen, noe som ikke lar seg gjøre ved tradisjonell fettsuging.
 • Den oppstrammende effekten på huden gjør at områder med slapp hud eller pasienter som lider av dette kan behandles. Dette gjør at flere pasienter kan utføre en fettfjerning samtidig som flere områder kan behandles og behandlingsresultatene i større grad kan optimeres.
 • Også områder med cellulitter kan behandles med gode resultater ved hjelp av fettsuging med laser takket være denne hudstrammende effekten. Disse områdene kan ikke behandles ved hjelp av tradisjonell fettsuging.

På grunn av den høye graden av presisjon og den oppstrammende effekten på huden utfører mange plastikkirurger laserfettsuging i kombinasjon med tradisjonell fettsuging for å oppnå optimale behandlingsresultat.

Fordeler og ulemper ved laserfettsuging

En laserfettsuging (Smart Lipo) har flere fordeler sammenlignet med fettsuging med tradisjonell metode, men den har visse ulemper. Du finner en oppsummering av disse nedenfor.

Fordeler med laserfettfjerning:

 • Enklere behandling.
 • Mindre smertefull etter behandling.
 • Minimal sykemelding (max 2 dager).
 • Minimalt inngangssnitt (1-2 mm. – ingen sting).
 • Oppstrammende effekt på huden.
 • Lavere risiko for ujevnheter.
 • Mulighet til å behandle mindre egnede pasienter.
 • Mulighet til å behandle områder som tidligere ble beskrevet som vanskelige (ansikt, underarmer, øvre del av magen, knær).
 • Generelt sett mindre risiko.

Ulemper ved laserfettsuging:

 • Dyrere enn tradisjonell fettsuging.
 • Begrensninger i mengden fett som kan fjernes ved hvert behandlingstilfelle.
 • Presisjonen ved energistrålingen av vevet er ikke helt eksakt.
 • Risiko for brannskader ved behandling av større områder.
 • Behandlingen tar relativt lang tid.

Klinikker som utfører laserfettfjerning

I og med at laserfettsuging er en enklere og mindre risikofylt operasjon utføres fettsuging med laser både på fullutrustede klinikker for plastisk kirurgi og ved enklere private dagkirurgiske mottak.

At teknikken er mer tilgjengelig gjør det ekstra viktig for den som vil gjennomgå en laserfettfjerning innhenter informasjon om klinikken og den behandlende legens utdanning og rykte.

Fettsuging med radiofrekvens

Fettsuging med radiofrekvens

Den aller nyeste metoden som har kommet for fettsuging er radiofrekvens assistert fettsuging også kjent som radiofrekvensfettsuging og BodyTite som teknikken heter.

 • Radiofrekvensfettsuging innebærer at man ved hjelp av presisjonsregulert varmeenergi fra radiobølger bearbeider (smelter) fettcellene samtidig som de suges ut.
 • Dessuten provoserer radiobølgeenergien også fram nydannelse av kollagenvev i underhuden noe som har en oppstrammende effekt.
 • Ved teknikken for radiofrekvens har man på en fremgangsrik måte lykkes å kombinere fordelene med tradisjonell fettsuging og laserfettsuging.
 • Dette muliggjør for relativt store fettfjerninger med lavere risiko samt enklere behandling og mindre smerter i ettertiden. Samtidig kan man stramme opp huden betydelig i de behandlede områdene.

Slik fungerer radiofrekvensfettsuging (Body Tite)

Ved radiofrekvensfettsuging (BodyTite) føres en smal, hul sonde utstyrt med en radiobølgesendende elektrode inn i fettlageret under huden.

 1. Sonden avgir varmeenergi i fett- og underhudsvevet.
 2. På yttersiden anvendes en annen metode som hjelper til å styre energien oppover og inn i underhuden samtidig som den nøye måler temperaturen på hudoverflaten.
 3. Den smale sonden og varmeenergien påvirker vevet på forskjellige måter.

Fettfjerning ved radiofrekvensfettsuging

Radiofrekvensfettsuging (Body Tite)

Når radiobølgene treffer fettcellene utvikles varme i fettlageret noe som ”smelter” fettcellene til en oljete væske. Ettersom at sonden både avgir energi og suger ved kobling til et vakuumsug kan fettet smeltes og suges ut samtidig. Dette sparer både tid og skader i vevet.

 • Energien som avgis fra den indre sonden strømmer til den ytre elektroden som kontrollerer og leder energien fra fettvevet og oppover i underhuden.
 • Den ytre elektroden fungerer på samme tid som et termometer som nøye måler temperaturen i vevet. Om temperaturen nærmer seg skadelig nivå slås energien av automatisk.
 • Denne funksjonen gjør det mulig for behandleren å benytte den optimale temperaturen under hele behandlingen.
 • Behandleren kan også stille inn avstanden mellom den indre sonden og den ytre elektroden (5-50 mm) noe som øker presisjonen og sikkerheten i behandlingen.

Til forskjell fra laserfettsuging kan man med radiofrekvensfettsuging fjerne nesten like store mengder fett som ved fettsuging med tradisjonelle metoder. Radiobølgene koagulerer (lukker) også i likhet med laserlys blodkarene, noe som minsker hevelse og blåmerker forårsaket av blødning under huden.

Oppstramming av hud ved radiofrekvensfettfjerning

Oppstramming av hud ved radiofrekvensfettfjerning

Radiobølgeteknikken som benyttes ved radiofrekvensfettsuging benyttes også alene for oppstramming av huden, en såkalt skin tightning.

 • Oppstrammingen er mulig fordi behandleren med stor presisjon kan dirigere en viss mengde varmeenergi inn i underhuden og på den måten kan skape en veltilpasset vevsskade.
 • Ved å forårsake denne skaden provoserer man i gang kroppens legingsprosess.
 • Legingen skaper nye kollagentråder i underhuden som igjen leder til en oppstrammende effekt på huden.
 • Den oppstrammende effekten på huden gjør også at områder med slapp hud eller pasienter som lider av dette kan behandles.
 • Man kan samtidig fjerne et større volum fett i områder der man ellers hadde vært tvunget til å begrense seg med hensyn til risikoen for slapp hud.
 • Dette gjør at flere pasienter kan utføre en fettsuging, samtidig som flere områder kan behandles og man i større grad kan optimere behandlingsresultatene.

Også områder med cellulitter kan behandles med gode resultater gjennom en radiofrekvensfettfjerning takket være den oppstrammende effekten. Disse områdene kan ikke behandles med tradisjonell fettsuging.

Mange kirurger utfører også radiofrekvensfettsuging i kombinasjon med tradisjonell fettsuging for å oppnå bedre, oppstrammende effekt på huden eller som ”touch up” behandling for pasienter som vil bedre resultatet av en tidligere fettsuging.

Fordeler og ulemper

En radiofrekvensfettsuging (BodyTite) har flere fordeler i forhold til en fettsuging med tradisjonell metode, allikevel har den noen få ulemper.

Fordeler med radiofrekvensfettfjering (Body Tite)

 • Relativt kort behandlingstid.
 • Utføres med lokalbedøvelse.
 • Smelter og suger fett samtidig som blodkarene koaguleres øyeblikkelig.
 • Kortere behandlingstid enn ved både laserfettsuging og fettsuging med tradisjonell metode.
 • Mindre smertefullt i etterkan enn tradisjonell fettsuging.
 • Minimal sykemelding (max 2 dager).
 • Betydelig oppstrammende effekt på hudenMulighet for å behandle pasienter som tidligere ikke var “egnet”.
 • Små inngangsnitt (3mm – få eller ingen sting).
 • Mulighet til å behandle områder som tidligere var vanskelige (ansikt, underarmer, under BH-stroppen, øvre del av magen, knær).
 • Generellt sett mindre risiko.
 • Kan også benyttes på personer som er kraftig overvektige (BMI 30+).
 • Konstant optimal behandlingstemperatur = jevne og raske resultat.

Ulemper med radiofrekvensfettsuging (Body Tite)

 • Dyrere enn fettsuging med tradisjonell metode og laserfettsuging.
 • Kan ikke fjerne fullt så store mengder fett ved hvert behandlingstilfelle som man kan ved tradisjonell fettsuging.

Vannassistert fettsuging

Body-Jet, også kjent som WAL (Waterjet assisted liposuction) eller på norsk vannassistert fettsuging – er en ny metode for å fjerne gjenstridige fettansamlinger fra kroppen.

Body-Jet-teknikken skiller seg fra andre metoder innom fettsuging der man ellers bruker fysisk kraft eller oppvarming av vevnad for å løse opp fettcellene. Istedenfor brukes vanntrykk.

Vanntrykket med Body-Jet/WAL får fettcellene å løssne

Ved fettsuging med Body-Jet/WAL bruker man en trykksatt vannstråle för suget i fettlageret.

 • Vanntrykket får fetstrukturen at opplöse seg, slik att fettcellene enkelt følger med inn i suget.
 • Med vanntrykkteknikken, kan vevet behandles med forsiktighet, som igjen leder til betydelige fordeler i form av mindre blødninger, kortere “dødtid” etter inngrepet og mindre ubehag.

Fettcellene er intakte etter en Body-Jet og kan flyttes

På grunn av den forsiktige håndteringen av fettvevnaden, er en stor del av de fjernede fettcellene i veldig god stand når de kommer ut.

 • Sunne fettceller kan transplanteres til andre deler av kroppen.
 • For eksempel er fettceller som har ekstraherts med Body-Jet, injiseres i ansiktet, brystene eller andre deler av kroppen der du ønsker å øke volum og fyldighet.

Overføring av fett fra ett sted på kroppen til en annen er ikke noe nytt i estiska kirurgi. Problemet har alltid vært å få fettcellene til å overleve i den nye plasseringen og dermed få en varig endring.

Å utvinne transplantable fettceller ved hjelp Body-Jet/WAL har vist seg svært effektivt fordi fettcellene som gjør er i godt skikk, overlever i større grad enn de som oppnås med mindre skånsomme teknikker.

Body-Jet/WAL er dermed en meget interessant metode for å fjerne fett, ikke minst for de som samtidig og på en naturlig måte ønsker også å øke fylden av andre deler av kroppen.

Planlegging og forberedelse

Planlegging før en fettsuging

Når du har bestemt deg for å utføre en fettsuging er det første steget på veien å booke tid hos en klinikk.

 • Du kan lese mer om hvordan du finner en egnet plastisk kirurg og klinikk på informasjonssiden om å velge plastikkirurg.
 • Du finner klinikkene som tilbyr fettsuging i klinikkregisteret.
 • Tenk på at ikke alle klinikker arbeider med alle metodene for fettsuging noe som kan påvirke deres anbefalinger av behandlingsmetode.
 • Man kan ikke regne med at en kirurg anbefaler en behandlingsmetode som de ikke har erfaring med eller utstyr til å utføre.
 • På en klinikk som jobber med flere ulike metoder kan man rimeligvis forvente seg at man blir anbefalt den metoden som bedømmes til å være den best egnede i forhold til ens ønsker og fysiske forutsetninger.

Ved den innledende konsultasjonen kommer kirurgen din til å bedømme din allmenne helsetilstand, hvor dine fettdepoter ligger og hvordan huden din er.

Videre kommer kirurgen og du til å diskutere hvilken fettfjerningsmetode som egner seg best for deg. Det kan være at du har til hensikt å fettsuge magen din, men det viser seg at en mageplastikk er den metoden som er best egnet for at du skal oppnå dine mål.

Vær ærlig når du beskriver forventningene dine for kirurgen din og krev samme ærlighet fra han eller henne i kirurgens beskrivelse av de begrensninger og risikoer som operasjonen innebærer.

Forberedelser før en fettsuging

Forberedelser før en fettsuging

Du kommer til å få spesifikke instruksjoner om hvordan du skal forberede deg før din fettsuging.

De instruksjoner du får inkluderer informasjon om hvordan du skal spise og drikke, regler for røyking, inntak av vitaminer, medisiner og andre preparater.

Vektstabilitet er viktig før en fettsuging

Vektstabilitet før en fettsuging

En fettsuging med tradisjonell metode er ofte et ganske stort inngrep. Det er veldig viktig at man vektmessig ligger på riktig sted.

 • Riktig vektmessig sted betyr i denne sammenhengen at man skal gå langsomt ned i vekt, eller i det minste holde vekten stabil i forhold til en operasjon.
 • Går man opp i vekt før en fettsuging eller rett etter fettfjerningen risikerer man et dårligere resultat og at det blir ujevnheter i de behandlede områdene.

Man kan med tanke på det som er beskrevet her konstatere at resultatet av en liposkulptur er en kombinasjon av kirurgens innsats og pasientens disiplin i forhold til vekt før og etter behandlingen.

Ved laserfettsuging (SmartLipo) eller radiobølgefettsuging (BodyTite) er vektstabilitet ikke fullt så viktig og heller ikke så avgjørende for om man i det hele tatt kan utføre inngrepet.

Øvrige forberedelser

Om du skulle bli forkjølet eller rammet av en infeksjon kan fettsugingen din komme til å bli forflyttet.

Som en del av forberedelsene dine før den tradisjonelle fettsugingen din bør du se til at noen kommer og henter deg etter operasjonen og at du har noe som kan hjelpe deg i noen dager etterpå. Ved radiofrekvensfettsuging eller laserfettsuging vil du som oftest ikke behøve dette, da operasjonen ikke er like besværlig i etterkant.

Operasjonen

Avhengig av om du skal gjennomføre en fettsuging med tradisjonell metode, en laserfettsuging eller en radiofrekvensfettsuging ser operasjonsforløpet noe forskjellig ut.

Vi har valgt å gjøre rede for forløpet ved hver metode for seg.

Fettsuging med tradisjonell metode

Fettsuging av mage

Fettsuging med tradisjonell metode utføres på fullutrustede plastikkirurgiske klinikker i en tradisjonell operasjonssal med tilhørende medisinsk disiplin.

En fettsuging utføres med lokalbedøvelse, narkose, ryggbedøvelse eller en kombinasjon av disse. Fettsuging av mindre mengder fett og som utføres på noen få områder på kroppen kan utføres med lokalbedøvelse. Narkose benyttes ved fettfjerning av større mengder fett og når fettsugingen skal utføres på flere steder på kroppen.

Hvor lang tid en liposkulptur tar varierer fra 1-3 timer avhengig av størrelsen på området, mengden fett som skal fjernes, hva slags bedøvelse som skal benyttes og hvilken metode kirurgen benytter.

Som pasient ankommer du normalt sett klinikken på morgenen den dagen du skal opereres. Det første som skjer der er at du tildeles et pasientrom.

Når du har fått installert deg på rommet ditt og skiftet til operasjonsklær vil du treffe plastikkirurgen din som vil tegne opp området og gjøre en siste gjennomgang av operasjonen. Om det ikke gjøres tidligere tas et antall bilder av operasjonsområdet fra ulike vinkler. Du får siden litt beroligende medisinering og føres etter hvile til operasjonssalen.

Operasjonsforløp

Operasjonsforløp ved tradisjonell fettsuging

Vel på plass inne i operasjonssalen kobles du til forskjellig overvåkingsutstyr og får deretter bedøvelse.

 1. Når du er bedøvet vil opersjonsområdet bli vasket sterilt og kledd før operasjonen.
 2. Operasjonen innledes ved at kirurgen legger et par mindre snitt (ca 1-1,5 cm) i operasjonsområdet.
 3. Gjennom de små snittene fører kirurgen en stor sprøyte inn i vevet som skal fettsuges. Gjennom denne injiseres en spesiell væskeløsning.
 4. Når vevet forberedes påbegynnes selve fettsugingen.
 5. Gjennom de små snittene føres en liten hul sonde (tube/kanyl) inn under huden og fram til det området som skal behandles.
 6. Der suges de dyptliggende fettdepotene bort ved at sonden føres fram og tilbake sånn at fettcellene går i stykker og blir med ut. Sugeeffekten skapes ved å benytte en vakumpumpe eller en stor sprøyte.
 7. Kirurgen arbeider seg systematisk videre gjennom de ulike områdene som skal behandles.
 8. Under fettsugingen benytter kirurgen hele tiden den ledige hånden sin til å kjenne på huden for å forsikre seg om at resultatet blir jevnt og fint.
 9. Når det behandlede fettlageret har blitt sugd ut, dras sonden ut og inngangsnittet lukkes med sting eller tape.
 10. Når operasjonen er fullført føres pasienten tilbake til pasientrommet der vedkommende blir overvåket gjennom oppvåkning og hvile.
 11. Deretter forlater normalt sett pasienten klinikken samme dag.

Store mengder væske forsvinner sammen med fettet og for å forhindre sjokk er det derfor veldig viktig at denne erstattes fortløpende under operasjonen. Derfor vil pasienten bli nøye overvåket under og umiddelbart etter operasjonen.

Laserfettsuging

Operasjonsforløp ved laserfettsuging

En laserfettfjerning (SmartLipo) er en mindre komplisert og mindre fysisk påkjennende behandling en fettsuging med tradisjonell metode. Behandlingen tar 1-3 timer avhengig av tilstanden i området som behandles.

Laserfettsuging utføres med lokalbedøvelse og innebærer mindre blødning og væsketap enn fettsuging med tradisjonell metode. Dette minsker risikoen for akutte komplikasjoner. Derfor utføres laserfettsuging også i behandlingsrom på enklere dagskirurgiske mottak og klinikker.

Produsentens anbefaling er at max 250 cc (2,5 dl) fett fjernes fra hvert behandlingsområde og hver gang. Om større mengder fett skal fjernes kan man alternativt gjenta behandlingen flere ganger eller benytte en annen form for fettsuging.

Akkurat som før en tradisjonell liposkulptur ankommer du klinikken etter å ha truffet den behandlende legen en gang tidligere. Om du kjenner deg bekymret får du en beroligende tablett innen inngrepet settes i gang.

Operasjonsforløp

Fettsuging med laser

Det første som skjer er at den behandlende legen tegner opp operasjonsområdet. Deretter settes lokalbedøvelsen. Du er våken gjennom hele inngrepet, men vil ikke føle noe ubehag.

 1. Når operasjonsområdet er tegnet opp og bedøvelsen lagt legges et eller et par 2-3 mm lange snitt i området.
 2. Gjennom snittene injiseres på samme måte som ved en tradisjonell fettfjerning vevet som skal behandles ved hjelp av en forberedende væskeløsning.
 3. Når fettvevet er preparert føres en lang, men fin (1,5mm) kanyle med fiberoptisk lasersender inn under huden og ned i vevet som skal behandles.
 4. Lasersenderen avfyrer laserimpulser som smelter fettcellene og stimulerer underhuden til oppstramming. Behandleren ser hele tiden hvor laseren befinner seg da dens rødaktige lys synes godt gjennom huden.
 5. Når fettlageret smeltes begynner fettet som nå forandres til en oljeaktig væske å renne ut gjennom inngangsnittet. Man kan nå velge å suge ut fettet eller å la det være i kroppen der det blir transportert bort over tid.
 6. Om fettet suges ut med en gang, som er den vanlige metoden, vil behandlingsresultatet synes bedre umiddelbart etter operasjonen. Hvis ikke må pasienten vente 3-6 måneder før det endelige resultatet er klart.

Etter inngrepet vil pasienten få på seg et såkalt kompresjonsplagg, en slags kroppsstrømpe som legger trykket over det behandlede området. Normalt sett kan pasienten deretter gå tilbake til sine normale aktiviteter.

Radiofrekvensfettsuging

En radiofrekvensfettfjerning (BodyTite) utsetter kroppen for en mindre påkjenning enn en fettsuging med tradisjonell metode. Den er dog en større påkjenning enn en laserfettsuging.

 • Ved en radiofrekvensfettfjerning kan man fjerne større større mengder fett per behandling enn ved laserfettfjerning.
 • På grunn av dette utføres denne typen behandling på fullutrustede plastikkirurgiske klinikker.
 • Forløpet før inngrepet er derfor det samme som ved en fettsuging med tradisjonell metode.
 • Hele inngrepet tar fra 30 minutter til en time.

Operasjonsforløp

Radiofrekvensfettsuging

Etter at pasienten har fått beroligende medisinering og lokalbedøvelse, innledes inngrepet.

 1. Kirurgen gjør et antall små snitt (ca 3mm) som i operasjonsområdet. Gjennom disse snittene infiltreres vevet med Kleinløsning. Så legges en steril gelé på huden.
 2. Når vevet er forberedt føres en smal sonde (3mm) inn i fettlageret som skal fjernes der den med hjelp av radiobølger sender varme som bryter ned (smelter) fettet, koagulerer (lukker) blodkar og varmebestråler huden sånn at den drar seg sammen.
 3. Den seneste utrustningen for radiofrekvensfettfjerning er en hul sonde som muliggjør nedbryting og utsuging av fettet på samme tid.
 4. Ved visse klinikker gjøres imidlertid behandlingen i to steg. Først bearbeider man fettvevet med radiobølger som smelter fettet og strammer opp huden, deretter suges fettet ut med tradisjonell metode.

Etter behandlingen utstyres pasienten med en kompresjonsforbinding som må bæres døgnet rundt gjennom uke 1-3 og deretter om natten gjennom uke 3-6.

Pasienten kan normalt sett gå tilbake til sine vanlige gjøremål etter 1-2 dager.

Tiden etterpå en fettsuging

Tiden etterpå en fettsuging ser forskjellig ut avhenging av hvilken metode som ble benyttet under fettsugingen.

 • Ved tradisjonell metode for fettfjerning er normalt sett tiden etterpå betydelig mer besværlig enn ved behandlinger med laserfettsuging eller radiofrekvensfettsuging.
 • Beskrivelsene av ettertiden er derfor delt opp i egne bolker.

Tiden etter en fettfjerning med tradisjonell metode

Tiden etterpå fettsuging

Som tidligere nevnt er tiden som følger en fettsuging med tradisjonell metode mer besværlig enn når det blir benyttet laserfettsuging eller radiofrekvensfettsuging.

Sårvask og drenering

Etter fettsugingen kommer det sannsynligvis til å lekke litt væske gjennom snittene som ble laget.

 • I enkelte tilfeller settes det inn en liten dreneringsslange under huden for å forhindre væskeansamlinger. Den tas normalt sett vekk etter en eller til et par dager.
 • Det kan være lurt å ha ekstra beskyttelse i sengen nettene etter en fettsuging. Det er ikke spesielt trivelig om eventuell væske lekker og farger madrassen og sengebunnen.

Kompresjonsplagg

Kompresjonsplagg etter fettsuging

Et belte eller en trykkforbinding settes på det behandlede området for å minske hevelse og tilpasse huden til sin nye passform.

Du skal bære disse kompresjonsforbindingene i 2-3 måneder for å minske risikoen for ujevnheter samtidig som det påskynder legingsprosessen.

Komplementerende behandlinger

Det store problemet med en fettsuging er ujevnheter. Jo mer omfattende fettsugingen har vært, jo større er risiko er det for dette.

 • Kroppsvekten (BMI) er nevnt som en viktig faktor, kompresjonsplagg er et annet.
 • Noen form for massasje av operasjonsområdet er også viktig.
 • Den beste teknikken er Endermologi eller LPG. Dette er en slags massasje der man øker blodgjennomstrømmingen gjennom vevet.
 • Behandlingen minsker risikoen for dype arrdannelser, framskynder legingen og kan også kjennes veldig behagelig.
 • Man pleier å anbefale 6-8 behandlinger med start seks uker etter en fettsuging. Det kan også være bra å gå til behandling 2-3 ganger innen en fettsuging for å forbedre blodgjennomstrømmingen før en operasjon.

Forebyggende antibiotikabehandling

Det er ikke uvanlig at du behandles med antibiotika for å unngå infeksjon

Smerte og ubehag

Smerte og ubehag etterpå fettsuging

Du kan ikke regne med å kjenne deg, eller å se spesielt bra ut umiddelbart etter operasjonen.

 • Selv om nye metoder har begrenset ubehaget etter operasjonen kommer du til å føle smerte, ømhet, hevelse, blødninger og til tider tap av følelse.
 • Smerten begrenses ved hjelp av smertestillene legemidler, men du kommer til å kjenne ubehag og være øm i flere dager.
 • Det er normalt å føle seg litt urolig og nedstemt i opp til et par uker etter operasjonen, men disse følelsene avtar i takt med at utseende ditt og allmenntilstanden forbedres.

Tilbake til arbeid og normale aktiviteter

Du kommer gradvis til å kjenne deg bedre. Etter en ukes sykemelding kan du normalt sett gå tilbake til jobben din. Stingene fjernes innen ti dager etter operasjonen.

Du bør unngå mer krevende aktiviteter i minst en måned. Denne tiden er for at kroppen skal få hente seg inn igjen gradvis og er når legingsprosessen pågår. Det meste av hevelser og blåhet forsvinner normalt sett i løpet av den første måneden. Hele legingsprosessen var imidlertid lengre enn dette og det endelige resultatet vil først være synlig etter 6-8 måneder.

Tiden etter en laserfettsuging

Tiden etter en fettsuging med laser er betydelig lettere enn etter en fettsuging med tradisjonell metode.

Du kan i enkelte tilfeller gå tilbake til arbeidet ditt umiddelbart etter inngrepet. Behandlingen vil allikevel i blant kreve noe, eller noen dager sykemelding.

Kompresjonsplagg

Tiden etterpå laserfettsuging

For å unngå hevelse skal du ha på deg et kompresjonsplagg eller elastisk forbinding som holder operasjonsområdet i rundt 2-3 uker etter behandlingen din. Det er også bra å fortsette å benytte dette på dagtid i ytterlig 2 uker etter det igjen.

Smerte, hevelse og ubehag

Det er normalt å oppleve en hvis smerte, ømhet og hevelser i operasjonsområdet i løpet av de to første ukene etterpå en laserfettsuging.

 • Smerten behandles normalt sett enkelt med vanlig Alvedon eller Panodil.
 • I enkelte tilfeller, som oftest om større områder har blitt behandlet gis det er reseptbelagt smertestillende og en forebyggende antibiotikabehandling de første dagene etter operasjonen.

Postoperative restriksjoner

Restriksjoner etterpå fettsuging med laser

Det er bra å begynne med lettere massasje av området etter ca to uker.

 • Man bør vente i ca 5 uker før man gjennomgår kraftigere massasjebehandlinger som for eksempel LPG Endermologi.
 • Man bør unngå krevende fysisk aktivitet og trening de første to ukene etter operasjonen.
 • Man må være nøye med å drikke rikelig med vann. Man bør heller ikke bade de første to dagene.

Tiden etter en radiofrekvensfettsuging

Tiden etter en radiofrekvensfettfjerning er mindre smertefull enn en fettsuging med tradisjonell metode, men noe mer besværlig enn ved en laserfettsuging.

Kompresjonsplagg

Umiddelbart etter en radiofrekvensfettsuging utstyres pasienten med et såkalt kompresjonsplagg.

 • Målsetning med kompresjonsplaggen er å minske hevelse i området.
 • Kompresjonsplaggen skal bæres døgnet rundt de første tre ukene og deretter om natten i de tre påfølgende ukene.

Smerte og ubehag

Smerte etterpå radiofrekvensfettsuging

Smerten er normalt sett veldig begrenset etter en radiofrekvensfettsuging.

 • Smerten etter en fettsuging med radifrekvens vil vare i 1-2 dager.
 • Under denne peridoen minimeres den ved hjelp av Paracetamol eller i enkelte tilfeller en reseptbelagt smertestillende som Citodon.

Hevelser

Hevelsen (som begrenses av kompresjonsplagget) utgjør normalt sett intet hinder for pasienten som i mange tilfeller kan gå tilbake til normale aktiviteter etter 24 timer.

 • Etter 7-10 dager har hevelsen forsvunnet og pasienten kan se en stor del av resultatet.
 • Allikevel tar det 3-4 måneder før man kan bedømme det endelige resultatet.
 • Enkelte deler av det behandlede området kan kjennes litt harde. Dette er imidlertid normalt og går over etter ca 3 måneder.

Sting og drenering

Operasjonssnittene lukkes med tape, alternativt med et sting og kompress.

 • Der det benyttes sting vil det bli benyttet en type tråd som løser seg opp selv etter en dag eller to.
 • I enkelte tilfeller, spesielt dersom større mengder fett har blitt fjernet, legges et lite dren inn under huden for å minske hevelse. Dette fjernes etter en dag.

Restriksjoner etter en radiofrekvensfettsuging

Den første uken etter en radiofrevensfettuging bør du begrense anstrengende fysiske aktiviteter.

 • Tre dager etter radiofrekvensfettfjerningen kan du begynne å dusje som vanlig. Du må imidlertid ta av kompresjonsplagget. Dette skal du gjøre mens du ligger i sengen, da du risikerer at blodtrykket faller midlertidig og du kan bli ør.
 • For å minske risikoen for ujevnheter bør du massere operasjonsområdet ved å kna det er par ganger om dagen, med ca 5-10 minutters varighet hver gang.
 • Også hardere massasje som for eksempel LPG Endermologi har en positiv innvirkning på det endelige resultatet.
 • Disse behandlingene skal først settes i gang tre uker etter at du har hatt en radiofrekvensfettsuging.

Risiko og komplikasjoner

En fettsuging kan utføres med ulike metoder. Avhenging av hvilken av disse metodene som benyttes vil det være forskjellige risikoer. De ulike metodene og deres risikoer behandles derfor hver for seg.

Utover de risikoene som er spesifikke for fettsuging, finnes det i tillegg et antall generelle risikoer som forekommer ved alle former for kirurgi. Du kan lese mer om disse på informasjonssiden om generelle risikoer ved plastikkirurgi.

Risikoer ved fettsuging med tradisjonell metode

Risikoer ved fettsuging

En fettsuging med tradisjonell metode er den formen for fettsuging som forbindes med flest risikoer for bivirkninger og komplikasjoner. Dette er delvis fordi det er ved denne metoden man fjerner de største mengdene fett.

 • Så lenge pasientbedømmingen har blitt gjennomført nøye, operasjonssalen er riktig utrustet kirurgen har tilstrekkelig erfaring er en fettsuging dog et relativt risikofritt inngrep
 • I tillegg til dette er det viktig å ha i bakhodet at selv med en velutdannet kirurg med gode operasjonsfasiliteter, finnes det ingen garantier for et perfekt resultat.

Risikoen øker med mengden fett som fjernes

bBvirkninger og komplikasjoner ved fettsuging

Risikoen for komplikasjoner øker i forhold til antallet områder som behandles samtidig og mengden fett som fjernes.

 • Der større mengder fett fjernes og da væsketapet er større tar operasjonen lengre tid enn ved mindre omfattende inngrep.
 • De fleste klinikkene begrenser mengden fett som fjernes ved en operasjon til 2-4 liter.
 • Da fett veier mindre enn vann kan du derfor ikke regne med at mer enn 2 kg fett forsvinner ved hver operasjon.
 • Den hevelsen og væskeansamling som oppstår som følge av en fettsuging gjør imidlertid ikke at du ikke kommer til å se noen endring rett etter liposkulpturen din.

Arr

Arrene som oppstår der sonden har blitt ført inn i kroppen er små (ca 1cm) og legges på en diskret måte.

 • Det er ikke uvanlig at arrene etter en fettsuging ikke blir helt perfekte.

Ujevnheter

Ujevnheter etter fettsuging

Huden ovenfor de behandlede områdene kan bli ujevn, asymmetrisk og i enkelte tilfeller slapp.

 • Ujevnheter og slapp hud etter fettsuging er vanligere hos eldre pasienter da elastisiteten i huden blir dårligere med årene.

Følsomhets- og pigmentforandringer

Tap av følsomhet og pigmentforandringer forekommer. I enkelte tilfeller behøver disse bi-effektene å korrigeres gjennom ytterligere kirurgi.

Andre risikoer og komplikasjoner ved fettsuging med tradisjonell metode

Blant de mer uvanlige risikoene ved en fettsuging finner vi:

 • Infeksjon
 • Forlenget legingsprosess
 • Dannelse av fett- eller blodpropper
 • Omfattende væskemangel (som kan lede til sjokk)
 • Væskeansamlinger som må dreneres ut
 • Brannskader som resultat av friksjon
 • Skader på huden-, nerver eller indre organer
 • Overreaksjon på medisiner

Risikoer ved laserfettsuging (SmartLipo)

Risikoer ved laserfettsuging (SmartLipo)

Fettsuging med laser er en snill teknikk om man målsetningen er å behandle et mindre fettlager. Åpningen i huden er liten og risikoen for infeksjon er minimal om man nøyer seg med et mindre behandlingsvolum.

Legingen etter en laserfettsuging blir enkel, man kan forvente små hevelser og ganske diskrete blåmerker.

 • Risikoene ved laserfettsuging kobles til at de behandlede områdene har vært for store. Store laserdoser gir mye varme og da blir også større volum av fett skadet.
 • Med større volum dødt fett eller flytende fett i operasjonsområdet må man suge dette bort for å minske hevelsen og skynde på legingen.
 • I og med at man fettsuger må man gjøre litt større hull for å få inn fettsugingskanylen. Dette leder til økt risiko.
 • Brannsår på huden er en bivirkning som ikke er så uvanlig. Disse er dog som oftest bare små prikker. Større brannskader med lengre behandlingstid er uvanlige.

Den største risikoen ved en laserfettsuging er at man forventer seg et mer omfattende resultat enn det man får. Det er derfor viktig å forstå at når man benytter denne teknikken er det for mindre depoter.

Risikoer radiofrevensfettsuging (BodyTite)

Risikoer radiofrevensfettsuging (BodyTite)

Body Tite er en relativt ny fettsugingsteknikk og alle muligheter og risikoer forbundet med metoden er ikke helt kjente.

BodyTite-teknikken minner om en tradisjonell fettfjerning i at man stikker inn en kanyle i området som man skal behandle.

 • Risikoen for arr er litt mindre enn ved tradisjonell fettsuging ettersom at kanylen er mindre, men det er viktig å vite at det blir et lite arr på knapt en cm der kanylen blir stukket inn.
 • Forskjellen mellom BodyTite og vanlig fettsugingsteknikk er varmebehandlingen vevet. Huden trekker seg bedre sammen og risikoen for ujevnheter er mindre – men det finnes fortsatt en risiko for ujevnheter.
 • Om man tar bort store volum fett er det veldig vanskelig å fettsuge helt jevnt. Legingen kan også bli ujevn, noe som øker denne risikoen.

Varmebehandlingen av vevet kontrolleres nøye under en behandling med BodyTite, noe som er betydelig vanskeligere ved laserfettsuging og liposkulptur med ultralyd. Generelt finnes det en risiko ved å varme for mye.

Behandling med radiofrekvensfettsuging gjøres vanligvis med lokalbedøvelse. Denne væsken sprutes inn i operasjonsområdet. En del av disse suges ut under behandlingen. Den væsken som ligger igjen tar kroppen hånd om etterpå, men i enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å punktere huden for å fjerne væskeansamlinger som ligger igjen.

Om man varmebehandler et område uten å suge bort det smeltede fettvevet kan dette lede til en forlenget legingsprosess med hevelser og hardhet i månedene etter operasjonen. Disse forsvinner normalt sett etter en stund.

Priser for fettsuging

Pris for fettsuging

Prisen for en fettsuging varierer avhengig av flere faktorer:

 • Hvilken metode som benyttes
 • Hvilket område som behandles
 • Antall områder som behandles
 • Hvor my fett som skal fjernes.
 • Om operasjonen gjøres i narkose eller ved lokalbedøvelse.

Nedenfor følger et omtrentlig prisbilde for fettsuging av ulike områder fordelt på ulike metoder.

Pris for fettsuging med tradisjonell metode

 • Hake/hals 10 000 – 15 000 kr
 • Mage-midje 22 000 – 40 000 kr
 • Mage-midja-hofte ca 35 000 kr
 • Hofter ca 15 000 kr
 • Rygg-hofter 25 000 – 35 000 kr
 • Ridebukselår 19 000 – 23 000 kr
 • Innside lår 15 000 – 21 000 kr
 • Knær 10 000 – 15 000 kr
 • Gynekomasti menn ca 18 000 kr
 • Overarmer ca 20 000 kr

Pris for laserfettsuging (SmartLipo)

 • Hake/hals 15 000 – 20 000 kr
 • Mage-midje 27 000 – 45 000 kr
 • Mage-midje/hofte ca 40 000 kr
 • Hofter ca 20 000 kr
 • Rygg-hofter 30 000 – 40 000 kr
 • Ridebukselår 24 000 – 27 000 kr
 • Innside lår 20 000 – 26 000 kr
 • Knær 15 000 – 20 000 kr
 • Gynekomasti menn ca 23 000 kr
 • Overarmer ca 25 000 kr

Pris for radiofrekvensfettsuging (BodyTite)

 • Hake/hals 15 000 – 20 000 kr
 • Mage-midje 27 000 – 45 000 kr
 • Mage-midje/hofte ca 40 000 kr
 • Hofter ca 20 000 kr
 • Rygg-hofter 30 000 – 40 000 kr
 • Ridebukselår 24 000 – 27 000 kr
 • Innside lår 20 000 – 26 000 kr
 • Knær 15 000 – 20 000 kr
 • Gynekomasti menn ca 23 000 kr
 • Overarmer ca 25 000 kr

Finansiering av fettsuging

Om du ikke kan eller vil betale for fettfjerningen din med en gang finnes det ulike muligheter ved lån og finansiering av plastisk kirurgi.

 • Det finnes flere foretak som har spesialisert seg på å låne ut penger til personer som vil finansiere plastikkoperasjonen sin.
 • For mer informasjon om lån og finansiering for skjønnhetsoperasjoner besøk informasjonssiden om lån og finansiering av plastisk kirurgi.

NESTE STEG:
Finn klinikken for fettsugingen din i klinikkregisteret »

Informasjonen er gått gjennom av Dr. Anders Liss, spesialist i plastisk kirurgi. Innholdet skal kun ses på som en generell veiledning til liposkulptur og kan ikke erstatte en konsultasjon hos en lege.