Alt om brystløft

Et brystløft er en plastisk operasjon som utføres for å minske brystheng og gi et fastere og dermed mer estetisk tiltalende bryst. 

 • Brystenes form og utseende forandres med tiden.
 • Amming, vekttap, dårligere elastisitet i huden og graviditet er noen av faktorene som bidrar til at brystene taper sin opprinnelige fasthet og form.
 • Ved hjelp av et brystløft kan brystene bli fastere og løftes opp. Dette gir bysten et mer ungdommelig utseende.
 • I tilknytning en brystløfting forminskes også ofte areolaens størrelse. Dessuten flyttes areolaen og brystvorten opp. Dette bidrar til ytterligere til et mer estetisk tiltalende bryst med fornyet ungdommelighet.

Er du en egnet kandidat for et brystløft?

Alt om brystløft

Kvinner med bryst av tilfredsstillende størrelse, men med mye brystheng, slapphet eller med areola/brystvorter som peker nedover kan forvente seg gode resultater av inngrepet.

Også veldig store bryst med stort overheng kan løftes. Resultatet har imidlertid en tendens til ikke å bli like varig som ved et brystløft for normalstore eller mindre bryst. Ofte anbefales derfor pasienter med veldig store bryst å gjennomgå en brystreduksjon.

 • Brystløft kan utføres i alle aldre, dog ikke i tenårene ettersom at brystene ikke er ferdig utviklede.
 • Det er vanligst at brystløft utføres etter graviditet og amming, da dette kan ha omfattende påvirkning på brystenes størrelse, form og fasthet.
 • Vanligvis foreligger det ingen hindre for å gjennomgå et brystløft før graviditet.
 • Melkekanalene og brystvortenes funksjon berøres som oftest ikke, noe som gjør det fullt mulig for pasienten å amme etter et brystløft. Pasienten skal imidlertid rådføre seg om dette med sin kirurg før inngrepet.

KLINIKKER for brystløft

I vårt klinikkregister finner du den beste klinikken for brystløft nært deg!

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL KLINIKKREGISTERET »
(åpnes i nytt vindu)

Bilder før og etter

Bilder før og etter brystløft

I dette bildegalleri kan du ta del av bilder før og etter brystløft samt av brystløft i kombinasjon med implantat.

Brystløft med alle teknikker

Brystløft i kombinasjon med innlegg av implantat

I bildegalleriet kan du betrakte før og etter bilder av pasienter som har gjennomgått et brystløft med eller uten forminskning av areolaen. Det er imidlertid viktig å tenke på at den enkelte pasients forutsetninger for en brystløfting er forskjellige og at det endelige resultatet derfor vil skille seg. Før og etterbildene gir imidlertid en god indikasjon på hva en kompetent plastikkirurg kan oppnå ved hjelp av et brystløft.

Metoder for brystløft

Det finnes ulike kirurgiske metoder for brystløft. Prinsipielt skiller disse seg fra hverandre med tanke på hvor omfattende forandringer man vil oppnå i forhold til pasientens utgangsposisjon.

Metoder for brystløft

Hvilken metode som benyttes i hvert enkelt tilfelle avgjøres av en sammenveining av følgende faktorer:

 • Hvor omfattende brysthenget er.
 • Areolaen og brystvortens plassering og utforming.
 • Brystenes størrelse.
 • Mengden av overflødig hud.
 • Brystenes form.
 • Pasientens ønsker.

I første omgang skiller de ulike metodene for brystløft seg med tanke på hvor mye brystheng man kan fjerne. Generelt sett kan man si at jo mer heng kirurgen må fjerne, jo større snitt må anvendes. Nedenfor følger en beskrivelse av de vanligste alternativene.

Brystløft med implantat

På pasienter med et lite brystheng kan et mindre brystimplantat med en stor forside benyttes for å fylle ut brystets hud.

 • Brystimplantat kan bare benyttes i de tilfellene areolaen er av tilfredsstillende størrelse og plassering.
 • Innsetting av brystimplantat kan eliminere behovet for et kirurgisk brystløft og på dette viset kan man unngå de arr som ellers vil oppstå.
 • For mer informasjon om denne fremgangsmåten henviser vi til informasjonssiden om brystforstørrelse.

Areolaløft

Areolaløft

I enkelte tilfeller der det kun er mindre brystheng kan det holde med et areolaløft, såkalt periareolær mastopexi. 

 • Ved areolaløft legger man kun snitt rundt areola.
 • Gjennom snitten får kirurgen tilgang til det underliggende brystvevet som flyttes opp og festes høyere oppe på brystet.
 • Metoden gir kun arr rundt areolaen, men har derimot ingen mulighet til å forme brystene spesielt mye eller fjerne store mengder overflødig hud.
 • Disse begrensningene innebærer at metoden tenderer til å gi et noe flatere bryst enn når man benytter en mer omfattende framgangsmåte, men er allikevel i visse tilfeller egnet.

Ankerløft

Snittløft

Ankerløft

For å behandle et mer omfattende brystheng, fjerne mer betydelige mengder overflødig hud og flytte opp brystene mere, kreves det at huden strekkes under areolaen.

 

 • For større brystløft må kirurgen anvende flere og større snitt.
 • Dette medfører at det også blir minst et ytterligere vertikalt snitt/arr mellom areolaen og brystfolden.
 • Ofte behøver man strekke huden ytterligere. For å oppnå dette behøver man også å legge et snitt under brystet, noe som da også vil gi arr i brystfolden.
 • Navnet ”ankerløft” kommer av formen på snittet som anvendes og det arret som oppstår rundt brystvorten, vertikalt over brystet og i en bue over brystet som har form som et anker.
 • Brystvortene forblir som oftest festet til sine opprinnelige nerver og blodbaner under hele operasjonen.
 • Om brystene har et stort overheng behøver man i visse tilfeller å flytte areolaen med brystvorten lenger enn det koblingen til nerver og blodårer tillater, noe som da medfører en risiko for redusert følsomhet.

Planlegging og forberedelse

Planleggingen før et brystløft

Når du har bestemt deg for å gå videre med dine tanker om et brystløft er det første steget å booke inn en konsultasjon hos en plastikkirurg.

 • Du finner klinikkene som utfører brystløft i klinikkregisteret.
 • Ved den innledende konsultasjonen med din plastikkirurg er det veldig viktig at dere har en oppriktig diskusjon.
 • Hver kirurg, så vel som hver pasient, har ulike syn på hva som er egnet størrelse og form på bryst.
 • Plastikkirurgen kommer til å undersøke og måle brystene dine. Han/hun kommer også til å ta bilder som skal benyttes som referanse både før – under – og etter ditt brystløft.
 • Dere kommer til å diskutere de faktorer som påvirker operasjonen, slik som alder, utgangspunkt (brystenes størrelse og form) og hudens tilstand.
 • Dere bør også diskutere forandringene av areolaen og brystvortene som normalt sett flyttes høyere opp på brystet under et brystløft.
 • Det er ikke uvanlig at et brystløft også kombineres med en brystforstørrelse. I disse tilfeller legges brystimplantat inn i sammenheng med brystløftet.
 • Du kan lære deg mer om denne delen av operasjonen på informasjonssiden om brystforstørrelse.

Din kirurg skal beskrive hvordan inngrepet utføres i detalj, forklare hvilke risikoer og begrensninger inngrepet innebærer og forsikre seg om at du forstår hvor arrene kommer til å være og hvordan de vil se ut.

Operasjonsforberedelser

Forberedelser før et brystløft

Du kommer til å få utførlige instruksjoner om hvordan du skal forberede deg før brystløftet ditt.

 • Instruksjonene inkluderer informasjon om hvordan du skal spise og drikke, regler for røyking, vitamininntak, medisiner og andre preparater.
 • Tobakk, alkohol og naturpreparater skal unngås i minst fire uker før og etter et brystløft.
 • I enkelte tilfeller må du gjennomgå en mammografirøntgen for å forsikre om at det ikke finnes noen medisinske hindringer som kan påvirke gjennomføringen av brystløftet ditt.
 • Om det ikke finnes arvelig brystkreft utføres normalt sett mammografiundersøkelsen på pasienter som er over 40 år gamle. Dersom arvelighet er kjent er grensen lavere.
 • Du bør som en del av forberedelsene dine se til at noen kommer og henter deg etter operasjonen din og at noen kan hjelpe deg i noen dager etterpå.

Operasjonen

Operasjonsforløp ved brystløft

Huden på brystene kan ligne en pose hvis innhold i hovedsak består av fett og brystkjertelsvev. Når hudposen blir slappere, samtidig som innholdet minsker eller synker ned, forandres utseendet på posen.

Posens (brystets) utseende kan forbedres gjennom at den strekkes/reduseres (hud fjernes), fylles ut (brystimplantat) og gjennom at innholdet flyttes opp.

Under et brystløft utføres, avhengig av hvilken metode som benyttes en eller flere av disse fremgangsmåtene, ofte også i kombinasjon med en forandring av brystvortens størrelse og plassering.

Operasjonsforløp

Det første som skjer når du ankommer klinikken på operasjonsdagen er at du innskrives og tildeles et pasientrom. Der får du så bytte til operasjonsklær å møte din kirurg som svarer på spørsmål, tar bilder og tegner opp operasjonsområdet.

Etter møte med kirurgen din får du litt forberedende medisinering, hviler en stund og blir så hentet av en sykepleier til operasjonssalen.

 1. Det første som skjer i operasjonssalen er at operasjonsområdet vaskes sterilt og at overvåkningsutstyr tilkobles.
 2. Du får bedøvelsen din. Brystløft utføres i narkose alternativt lokalbedøvelse kombinert med beroligende medisinering.
 3. Operasjonen innledes med at kirurgen legger de snitt det aktuelle metodevalget innebærer.
 4. Gjennom operasjonssnittene skaffer kirurgen seg tilgang til det underliggende brystvevet som justeres og flyttes opp på brystet.
 5. Ved behov flyttes brystvorten opp, areolaen forminskes og overflødig hud fjernes.
 6. Når vevsjusteringene er klare sys snittene sammen. I enkelte tilfeller settes midlertidige dreneringsrør inn under huden.
 7. Bandasjer legges over brystet og operasjonen avsluttes.
 8. Du flyttes fra operasjonssalen til pasientrommet for overvåkning under oppvåkningen.
 9. Hele operasjonen tar, avhengig av hvor omfattende inngrepet er, mellom 1-3 timer å gjennomføre.

Normalt sett forlater pasienten klinikken samme dag etter et par timers hvile. Ved behov eller pasientens ønske får pasienten blir over natten.

Tiden etterpå et brystløft

Umiddelbart etter ditt brystløft legges en elastisk støttebandasje rundt brystene. I enkelte tilfeller bærer man kompresser under en tettsittende sports-BH. I blant settes det inn et dreneringsrør som fører ut blod og væskeansamlinger fra operasjonsområdet.

Smerte og ubehag etter et brystløft

Smerte og ubehag etter et brystløft

Du kommer til å oppleve smerte de første dagene etter operasjonen, spesielt når du rører på deg. Deretter og under de første 7-10 dagene kommer du til å oppleve et visst ubehag.

 • Du kommer til å få utskrevet smertestillende legemidler som letter dine ubehag.
 • Den første menstruasjonen etter brystløftet ditt kan komme til å få brystene til hovne og bli ømme.
 • Du kan komme til å oppleve øyeblikk av kortvarig intensiv smerte i brystene de første månedene.

Fjerning av bandasje og sting

Bandasjen tas bort i løpet av et par dager etter ditt brystløft.

 • Stingene fjernes etter 1-3 uker. I enkelte tilfeller benyttes selvabsorberende sting som ikke behøver å fjernes.
 • Du kommer til å måtte bruke en tettsittende sports-bh døgnet rundt i opptil to måneder.

Følsomhetsendringer

Som et resultat av hevelsen kommer du til å oppleve nedsatt følsomhet i huden og brystvortene.

 • Den nedsatte følsomheten avtar gradvis i løpet av de første 6 ukene.
 • Hos enkelte pasienter gjenstår denne tilstanden opp til et år eller lenger.
 • I unntakstilfeller kan nedsatt følsomhet etter et brystløft bli permanent.

Arbeid og fysiske aktiviteter etter et brystløft

Tilbake til arbeid og fysiske aktiviteter etter et brystløft

Selv om du kommer til å være oppe og røre på deg etter bare en dag eller to – om enn med smerte i brystene – skal du unngå å løfte tunge gjenstander den første måneden etter operasjonen.

 • De fleste pasienter går tilbake til arbeid (om det ikke er alt for fysisk anstrengende) og vanlige sosiale aktiviteter innen to uker.
 • Noe væskelekkasje fra arrene er normalt, men om du opplever blødning eller kraftig smerte bør du kontakte klinikken for rådgivning.
 • Du kommer til å få utførlige instruksjoner fra din kirurg om hvordan tilbakegangen til dine vanlige aktiviteter bør forløpe.

Risikoer og komplikasjoner

Risiko ved en brystløfting

Arr

Et brystløft anses som relativt risikofritt så lenge det utføres av en kvalifisert kirurg. Ved et brystløft, akkurat som ved alle andre plastikkoperasjoner, finnes det en viss risiko for bivirkninger og komplikasjoner.

Utover de allmenne risikoene ved plastikkirurgi som beskrives i allmenne risikoer ved plastikkirurgi finnes spesifikke risikoer som forbindes med akkurat brystløft. Disse beskrives nærmere nedenfor.

Sårhet rundt brystvorten

Enkelte pasienter rammes av sårhet rundt brystvorten.

 • Sårhet rundt brystvortene behandles med tradisjonell sårbehandling.
 • Risikoen for sårhet minsker om du følger de anvisningene din plastikkirurg har gitt deg nøye.

Arr etter brystløft

Brystløftet etterlater merkbare permanente arr der hvor snittet har blitt lagt.

 • Arr etter brystløft varierer fra pasient til pasient. De kommer aldri til å forsvinne helt, men med tiden blekner de.
 • Alle arr leges ulikt men tenk på at leging tar tid. Regn med 12-18 måneder før du kan se det endelige resultatet.
 • For å minske arrdannelse bør du tape brystene det første halvåret eller så lenge det er rødt. Tapen hjelper til å glatte ut og holde sammen arrene.
 • Arrene bør ikke utsettes for sol eller solariumstråling det første halvåret.

Asymmetri

Operasjonen kan resultere i mindre ulikheter i brystenes utseende og areolaens plassering.

Følsomhetsforandring og vevsskader

Enkelte pasienter opplever delvis eller helt tap av følsomhet i brystvortene eller i hele brystene.

 • I unntakstilfeller forsvinner blodtilførselen til areolaen og brystvorten, noe som gjør at vevet dør (såkalt nekrose).
 • Brystvorten og areolaen kan i normale tilfeller gjenoppbygges, men dette krever en transplantasjon av hud fra andre områder på kroppen.

Amming etter brystløft

Ved store brystløft kan mulighetene for framtidig amming forsvinne.

 • Når muligheten for amming påvirkes er det fordi av at melkegangene blir gjennomskåret.
 • Du bør diskutere dette nøye med kirurgen din om du ikke er ferdig med graviditeter.

Priser for brystløft

Priser for brystløft

Hvor mye et brystløft koster avgjøres av et antall ulike faktorer.

Som pasient bør man være bevisst på koblingen mellom pris og utføring og altså ikke la kostnaden være en faktor som veier altfor tungt når man velger hvor man skal utføre sitt brystløft.

De faktorene som påvirker prisen for et brystløft er bl.a:

 • Hvor og av hvem brystløftet utføres.
 • Hvilken metode som benyttes.
 • Om brystløftet utføres i narkose eller lokalbedøvelse.
 • Hvis areolaen må minskes eller flyttes i sammenheng med brystløftet.

Nedenfor følger en indikasjon på pris for et brystløft avhengig av metodevalg:

 • Ankerløft 35 000-45 000 kr.
 • Brystløft i sammenheng med areolaplastikk. Pris: 40 000-50 000 kr.
 • Brystløft samt innlegg av brystimplantat. Pris: 40 000-55 000 kr.

Finansiering av et brystløft

Som det framgår av den ovenstående prislisten kan et brystløft koste en del penger. For de som ikke vil eller har mulighet til å finansiere brystløftet sitt selv finnes det imidlertid en mulighet for å låne penger.

 • Flere foretak har spesialisert seg på lån til plastiske operasjoner.
 • Før du bestemmer deg for å låne penger til en plastisk operasjon er det veldig viktig at du setter deg inn i vilkårene for lånet.
 • Du kan lese mer om lån til/finansiering av din plastisk kirurgi på informasjonssiden om lån til plastikkirurgi.

NESTE STEG:
Finn klinikken for brystløftet ditt i klinikkregisteret »

Alt medisinsk innhold er gransket av Dr. Peter Zachrisson, spesialist i plastisk kirurgi og yrkesvirksom ved Art Clinic. Informasjonen om brystløft er ment til å fungere som en beslutningsstøtte for deg overveier å utføre en brystløfting. Den skal imidlertid kun ses som et komplement til og ikke som en erstatter for profesjonell medisinsk konsultasjon.