Alt om brystforstørrelse

En brystforstørrelse et kirurgisk inngrep som innebærer at et brystimplantat av silikon plasseres bak de naturlige brystene for å endre størrelse og form.

 • En brystforstørring kan gjøre små bryst større.
 • Balansere ulikheter i bryststørrelsen.
 • Gi tilbake fyldighet og fasthet etter vektnedgang, graviditet, alderspåvirkning eller sykdom.

Er du en egnet kandidat?

Brystforstørrelse

En brystforstørrelse kan forbedre både utseende og selvtilliten din, men den kommer ikke nødvendigvis til å gi deg det du oppfatter som det ideelle utseendet eller å få andre mennesker til å behandle deg annerledes.

 • De beste egnede kandidatene til en brystforstørrelse er derfor kvinner som er ute etter en forbedring av utseendet sitt heller en perfeksjon.
 • Om du er i god fysisk og mental helse og har realistiske forventninger til operasjonen din er du som regel en egnet kandidat.

 

Dine valgmuligheter

For mange kvinner er det å være fornøyd med kroppen sin en forutsetning for sjelelig velvære. Det er derfor ikke så rart at brystforstørrelse er et av de vanligste plastikkirurgiske inngrepene.

 • Hvert år utføres hundretusener brystforstørringer på pasienter over hele verden.
 • Metodene og materialene for brystforstørrelse har blitt utviklet i vesentlig grad siden de første operasjonene på 60-tallet. Forutsetningene for sikre operasjoner med gode resultater er i dag er gode.
 • Den raske utviklingen har gjort at det i dag er mange valgmuligheter innenfor brystoperasjoner. Det kan gjøre at det kjennes vanskelig å ta en beslutning.
 • På den her siden finner du den informasjon du trenger for att underlette din beslutning.

KLINIKKER for brystforstørring

I vårt klinikkregister finner du den beste klinikken for brystforstørrelse nært deg!

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL KLINIKKREGISTERET »
(åpnes i nytt vindu)

Bilder før og etter

Her kan du ta del av autentiske bilder tatt før og etter brystforstørrelser med de mest populære implantatsalternativene og plaseringene.

Ikke-sorterte bilder før & etter brystforstørrelse


Runde silikonimplantat foran muskelen


Runde silikonimplantat bak muskelen


Anatomiske silikonimplantat foran muskelen


Brystforstørrelse med anatomiske silikonimplantat bak muskelen


Brystforstørrelse kombinert med brystløft alt. brystreduksjon

I dette bildegalleri kan du kikke på før og etter bilder av personer som har gjennomgått en brystforstørrelse. Det er i denne sammenheng viktig å tenke på at alle pasienter som gjennomgår en brystforstørring har unike forutsetninger. Før og etterbildene av brystforstørrelser bør derfor kun benyttes for å gi en oppfatning av hva som kan oppnås.

Valg av brystimplantat


silikonimplantat og saltvannsimplantat

Det finnes et meget stort antall ulike brystimplantat og produsenter i verden. Det er viktig at man som pasient forstår de ulike egenskapene og verdien av at brystimplantatene holder høy kvalitet.

 • Brystimplantat er forskjellige både når vi snakker om innhold, overflate, størrelse, form og kvalitet.
 • Til å begynne med finnes det to hovedtyper brystimplantat, silikon- og saltvannsimplantat.
 • Begge implantatene har et skal av silikon som kan være fylt med enten en saltvannsløsning eller en fast (kohesiv) silikongelé (s.k. geléhallon).

Silikonimplantat klart vanligste brystimplantatet

Silikonimplantat klart vanligste brystimplantatet

Basert på en sammensmeltning av opplysninger fra de to største leverandørene av brystimplantat, Mentor og Allergan selges det i Norden 90% silikonimplantat og 10% saltvannsimplantat.

Stort sett alle silikonimplantatene er av kohesivt slag og inneholder altså en solid gelé.

Det er altså ingen tvil om hvilken type brystimplantat de nordiske kirurgene og deres europeiske kollegaer generelt sett foretrekker – silikonimplantat solid gel.

Saltvannsimplantat betydelig vanligere brystimplantat i USA

I USA fordeler salget seg til 50/50 mellom saltvanns og silikonimplantat.

Forklaringen ligger i at den amerikanske myndigheten FDA fram til den 17. november 2006 forbød salg av silikonimplantat for bruk til estetisk plastisk kirurgi. Mange amerikanske plastikkirurger fortsetter sannsynligvis å arbeide med den typen implantat de er fortrolige med, noe som forklarer forskjellen mellom Europa og USA.

Begrunnelsen for salgsforbudet som rådet i USA var et studium som skulle utrede eventuelle koplinger mellom brystkreft og brystforstørrelse med silikonfylte brystimplantat. Da det ble klart at det ikke fantes noen slik kopling ble forbudet hevet.

Saltvannsimplantat betydelig vanligere brystimplantat i USA

Brystimplantat med flytende silikongelé er på vei ut

Siden de kohesive silikonimplantatene kom på markedet har de nesten fullt ut erstattet brystimplantat med flytende silikongelé. De aller fleste kirurger mener at de er utgåtte og at det ikke finnes noen grunn til å benytte dem lengre.

Førstevalget blant nordiske plastikkirurger er silikonimplantat fylt med kohesiv (fast) silikongelé.

De kohesive brystimplantatene

Silikonen i de kohesive brystimplantatene kan være av ulik fasthetsgrad. Den laveste fasthetsgraden (kohesiviteten) er veldig tyktflytende og den høyeste fasthetsgraden er helt fast.

De kohesive brystimplantatene

 • Produsentene velger ofte å dele opp fasthetsgraden på en skala mellom 1-3 der 1 er den laveste kohesiviteten og 3 er den høyeste.
 • De såkalte gelehallonen alternativt geléhallonimplantatene er alltid av det kohesive slaget.
 • Noen velger å kun benytte begrepet Gelehallon om de implantatene som har den høyeste fasthetsgraden i gruppen.

Kohesivitetens effekt på sluttresultatet

Hva som skiller de ulike fasthetsgradene og hvilke effekter dette har på det endelige resultatet kan diskuteres i all evighet.

 • En naturlig forskjell er at jo mer tyntflytende implantatsinnholdet er jo mer vil det synke ned til bunnen av implantatet.
 • På dette viset har brystimplantat av lavere kohesivitetsgrad i større utstrekning formen til et naturlig bryst.
 • Her får du helt enkelt stole på at din plastikkirurg velger den fasthetsgraden han/hun tror kommer til å gi deg det beste resultatet.
 • Spør gjerne hvilken fasthetsgrad han/hun anbefaler og hvorfor.

Saltvannsimplantatets egenskaper

saltvannsimplantat

Saltvannsimplantatenes forkjempere er enige i at silikonimplantatene kan gi et mer naturlig utseende og følelse pga innholdets konsistens som ligner naturlig brystvev.

De mener imidlertid at denne faktoren er av større vekt for kvinner med lite eget brystvev enn for de kvinnen som har nok eget brystvev til å kunne dekke implantatet. De sistnevnte kan etter deres mening oppnå et like naturlig resultat med saltvannsimplantat.

Forskjeller mellom saltvannsimplantat og silikonimplantat

Ifølge saltvannsimplantatenes forkjempere er den største ulempen med silikonimplantat hovedsaklig at:

 1. Det foreligger større risiko for kapselkontraktur (en av de vanligste komplikasjonene ved en brystoperasjon).
 2. Innsettelsessnittet blir lengre.
 3. Innsettelsesalternativene er færre.
 4. De er dyrere enn saltvannsimplantatene.

Når det gjelder kapselkontrakturs-problematikken er begge sider relativt enige om at risikoen for kapselskontraktur er høyere med silikonimplantat enn med saltvannsimplantatene.

 • Forkjempere for silikonimplantat anser at forskjellene i ovenstående faktorer er så små silikonimplantatenes fordeler mer enn veier opp for det.
 • Et argument som forkjemperne for saltvannsimplantat benytter er at om/når et silikonimplantat fylt med flytende silikongelé (ikke kohesivimplantat) sprekker, risikerer silikonet å lekke ut i kapsellommen rundt implantatet.
 • Da kan det senere bygges vevirriterende klumper som kan forårsake arrvev og skrumpning. Disse endringene gir smerter og må behandles gjennom at klumpene fjernes kirurgisk.
 • Ovenstående resonnement er i seg selv ikke feilaktig, men omfatter kun implantat som inneholder flytende silikon. De kohesive silikongeléimplantatene lekker ikke silikon selv om de skulle få en skade.
 • Om/når et saltvannsimplantat sprekker, synker implantatet sammen og saltvannsløsningen renner ut i brystet og transporteres bort på naturlig vis for senere å komme ut av kroppen gjennom urinen.
 • Kostnaden for å bytte brystimplantat er som oftest den samme som for å sette inn nye, iblant noe lavere. En fordel i forbindelse med bytte av brystimplantatene er at etterløpet er betydelig lettere.

Brystimplantatenes form

De implantatene som anvendes til brystforstørring kan utover de forskjellene som ble beskrevet i forhold til innholdsmaterial også skille seg i forhold til form.

 • De vanligste formene på brystimplantat er de runde eller de dråpeformede (også kalt anatomiske) implantatene.
 • Hvilken implantatsform som gir det beste resultatet avgjøres i første omgang av hvor mye brystvev (for å dekke implantatet) pasienten har.
 • Basert på en sammenligning av opplysninger fra de to største leverandørene av brystimplantat, Mentor og Allergan, fordeler salget av implantat for brystforstørrelse i Norden seg på ca 70% runde og 30% anatomiske implantat.

Runde brystimplantat

Runde brystimplantat

De runde brystimplantatene er formet som en rund bolle. Denne implantatsformen egner seg godt for de aller fleste pasienter og finnes i et stort antall variasjoner.

 • Runde brystimplantat kan være fylt med saltvannsoppløsning eller silikon.
 • De kan ha en glatt eller teksturert overflate og
 • De kommer i et stort antall forskjellige størrelser.
 • Dessuten er de billigere enn de anatomiske implantatene og det forekommer færre komplikasjoner da ingen rotasjonsproblematikk foreligger.

Anatomiske (dråpeformade) brystimplantat

Anatomiske (dråpeformade) brystimplantat

Anatomiske brystimplantat skiller seg fra runde brystimplantat ved at de har formen til et naturlig bryst.

 • Anatomiske brystimplantat er noe avlange i sin utformning og har en større del av innholdet i den nedre delen enn i den øvre.
 • På dette viset er implantatet tenkt å skulle skape et mer naturlig utseende.
 • De anatomiske implantatene ble utviklet for å benyttes når man skulle rekonstruere og bygge opp bryst som hadde blitt skadet i sykdom eller ulykke.

Utviklet for brystrekonstruksjon

Anatomiske brystimplantat ble i begynnelsen utviklet for å benyttes ved brystrekonstruksjoner hos kvinner som hadde mistet et bryst.

De anatomiske implantatene viste seg å ha egenskaper som raskt gjorde at de fikk en plass også innen den estetiske kirurgien. Der har de vist seg å være veldig anvendelige for pasienter som har lite eller intet eget brystvev.

Det bakenforliggende resonnementet for å benytte anatomiske implantat er at en brystforstørrelse i all vesentlighet skiller seg lite fra en brystrekonstruksjon. I begge tilfeller går operasjonen ut på å skape-/bygge opp et bryst. Akkurat det de anatomiske implantatene ble utviklet for.

Flere valgmuligheter

Anatomiske brystimplantater

En fordel som både plastikkirurger og pasienter setter pris på med de anatomiske implantatene er at de kan variere i tre ulike dimensjoner; 1) bredde, 2) høyde og 3) prosjeksjon (hvor mye implantatet bygger framover/ut fra kroppen).

 • De ulike dimensjonerne gjør anatomiske implantater særdeles egnede i de tilfeller der man i samråd med en brystforstørrelse også vil balansere ut ulikheter i størrelse og form mellom brystene.
 • Denne implantatstypen vinner også fram der etterspørselen er etter et så naturlig resultat som mulig.

Valget mellan anatomiske og runde brystimplantat

Basert på det faktum at et anatomisk brystimplantat har en mer naturlig form enn et rundt implantat kan det kjennes som det logiske valget for en brystforstørring. Riktig så enkelt er det imidlertid ikke. Anatomiske implantat har også visse ulemper. Blant annet at de er dyrere enn runde implantat.

Risikoen for rotering

Som et resultat av sin utforming har de anatomiske brystimplantatene vist en tendens til å rotere. Når dette skjer forekommer et unaturlig utseende som må korrigeres gjennom ytterligere kirurgi.

Risikoen for rotering er ofte relatert til hvordan implantatets vevlomme utformes under brystoperasjonen.

For å minske risken for rotasjon produseres anatomiske implantat kun med en teksturert overflate. Dette for at det skal leges fast i og bli sittende i det omsluttende vevet.

Utover risikoen for rotering mener visse plastikkirurger at det ikke spiller noen rolle om man benytter runde eller dråpeformende implantat. De mener at alle brystimplantat uansett opprinnelig form blir runde som et resultat av legingsprosessen. De anatomiske implantatene gjør, ifølge dem, ikke et bedre langtidsresultat enn de runde.

Visse plastikkirurger mener at et rundt implantat uansett får en anatomisk form når pasienten står oppreist ettersom at dets innhold da synker ned mot bunnen og at det gir et enda mer naturlig inntrykk når pasienten ligger på rygg.

Hva skal man velge da?

Om man skal forsøke å trekke noen konklusjon av de ulike kirurgenes meninger er det at:

 • Mens majoriteten av pasientene kan oppnå veldig fine resultat med runde brystimplantat, finnes det andre, i første omgang de kvinner med lite eget brystvev, som får de aller beste resultatene med anatomiske brystimplantat.
 • Igjen handler det som så ofte innen plastisk kirurgi om pasientenes unike anatomiske forutsetninger og personlige ønsker.

Brystimplantatenes profil

Ett brystimplantats profil kan forenklet beskrives som et mål på hvor mye brystimplantatet stikker ut fra kroppen (projeksjon) i forhold til dens grunndiameter.

 • De ulike tilgjengelige profilene på brystimplantat er lav, medium (moderat) og høy profil.
 • Det vanligste brysimplantatet for brystforstørring er det med mediumprofil.
 • De ulike tilgjengelige profilene har blitt utviklet for å komme pasienter bedre i møte med forskjellig ønsker fra forskjellige kroppstyper om størrelse på sin brystforstørrelse.

Brystimplantat profil

Høy profil muliggjør for større brystforstørringer

a) diameter + b) profil = volym

Tidligere var brystimplantatene bunndiameter låst i forhold til dets projektion. Dette gjorde at enkelte pasienter ikke kunne få et naturlig resultat i den størrelsen de etterspurte.

 • Ved hjelp av de ulike profilene kan man nå benytte større brystimplantat ved en brystforstørrelse uten at man for den saks skyld risikerer at implantatets kanter havner utenfor det område som dekkes av det egne brystvevet.
 • Ved hjelp av et høyprofilsimplantat kan man helt enkelt legge størrelse til brystet (framover) uten at dets bunndiameter øker.
 • I første omgang gjør høyprofilsimplantatet det mulig for kvinner med smal kroppsbygning å velge et større implantat for sin brystoperasjon.
 • Ved hjelp av et lavprofilsimplantat kan kvinner med noe kraftigere kroppsbygning finne et implantat som på et bra vis dekker den naturlige grunndiameteren av hennes bryst uten å legge til alt for mye framover.

Brystimplantatenes overflate

Brystimplantat med ru overflate vanligst

Alle brystimplantat har et skall bestående av silikon. Overflaten kan imidlertid variere på to ulike sett. Enten har implantatet en helt glatt overflate eller så har den en ru (sandpapirslignende) overflate.

 • Opplysninger fra de to største produsentene Mentor og Allergan viser at majoriteten av de silikonimplantater som benyttes til brystforstørrelse i dag har den ru overflaten. Dette begynner imidlertid å endres litt til den glatte overflatens fordel.
 • Dette kan ifølge en av produsentene være et resultat av at de glatte implantatene har blitt bedre og fått en tettere overflate.

Brystimplantatets overflates påverking av sikkerheten

 Brystimplantatets overflates påverking av sikkerheten

Den ru overflaten ble utviklet for å påvirke kroppens legingsprosess og på dette viset minske risikoen for kapselkontraktur.

Kapselkontraktur oppstår på følgende måte:

 1. Når kroppen oppdager et fremmedlegme påbegynnes alltid en innkapsling av bindevev (arrvev). Dette skjer ved at en kapsel av arrvev bygges opp rundt brystimplantatet.
 2. I noen tilfeller blir denne kapselen av arrvev uakseptabelt hard og smertefull. Dette tilstand kalles for kapselkontraktur.
 3. Kapselkontrakturer er den vanligste komplikasjonene ved brystforstørring.
 4. Man har i studier hatt vanskelig for å bevise at den ru overflaten har noen effekt. Til og med de mest erfarne plastikkirurgenes meninger er ofte forskjellige på dette punktet.
 5. Den ru overflaten har imidlertid vist seg å minske risikoen for at implantatene skal havne i feil posisjon. Dette er viktig ved benyttelse av det anatomiske implantatet som har en overside og nedside. Det spiller ingen rolle ved runde implantat.

Ulemper ved ru brystimplantat

Ru brystimplantat og traction rippling

Den fordelen som de teksturerte implantatene har innbærer ifølge enkelte kirurger også å medføre en ulempe. Denne innbærer at den ru flaten øker risikoen for synlige ujevnheter (traction rippling/rippling).

 • Rippling er en vanlig årsak til estetisk misnøye etter en brystoperasjon.
 • Rippling oppstår i de tilfeller der vevet (ofte ovenfor) implantatet vokser fast i den teksturerte yttersiden.
 • Når implantatet etter en tid synker ned oppstår en dragning i huden som opptrer som rippling.
 • Andre kirurger mener at dette ikke stemmer og at rippling forekommer som et resultat av at implantatet folder seg og at huden følger denne folden. Dette viser seg som ujevnheter i huden (rippling) og blir spesielt synlig når pasienten bøyer seg framover.
 • Man mener at foldeproblematikken har gjort seg gjeldende først i de senere år som et resultat av den økende interessen for større implantat som automatisk har større hang til å folde seg.

Brystimplantat med ru overflate dyrere enn glatte

Enkelte kirurger anser at den ufullstendige vitenskapelige støtten for minsket kapselfrekvens pga den teksturerte overflaten, en høyere pris og en evt. økt risiko for rippling taler til anvending av implantat med glatt overflates fordel.

Observer at ovenstående resonnement gjelder ved benyttelse av runde implantat. De anatomisk formede implantatene har alltid en ru overflate ettersom at de skal leges i en spesiell posisjon for at det skal gi et fint sluttresultat.

Valg av størrelse

Valg av størrelse ved brystforstørring

Denne seksjonen handler om det så omdebatterte og viktige spørsmålet om valg av implantatsstørrelse ved brystforstørring.

 • De vanligste størrelsene på implantater som selges i nord (basert på salgsstatistikk fra Mentor og Allergan) er mellom 300-450 ml/g.
 • Hvilken størrelse som benyttes i hvert enkelt tilfelle et høyst individuelt valg.
 • For den som vil oppnå et så naturlig utseende som mulig er størrelsen på implantatet av stor betydning.
 • Å finne riktig størrelse handler ikke bare om å bedømme hvilken BH-størrelse du får etter operasjonen din.
 • Plastikkirurgen må også ta hensyn til din kroppsbygning og spesielt brystkassens bredde og utseende, mengden av eksisterende brystvev og din generelle kroppssymmetri.
 • Den enkleste måten å bedømme hvilken størrelse som er rett for deg er å plassere implantattrapper i Bhen og deretter ta på deg en topp eller t-skjorte.
 • For å oppnå et naturlig resultat bør proporsjonalitet og passform til kroppens øvrige utforming være første prioritet.
 • ”Hudlommen” der dine brystimplantat skal plasseres kan bare romme en viss mengde fyll og det naturlige utseendet avhenger i stor grad av volumet og utformingen av det eksisterende vevet som skal dekke implantatet.

Problem med for store implantat ved brystforstørring

Problem med for store implantat ved brystforstørring

Med et implantat som er for stort i forhold til mengden tilgjengelig brystvev er det en risiko for at implantatets kanter synes eller kjennes tydeligere. Samtidig øker risikoen for komplikasjoner.

 • Mange plastikkirurger mener at overdrevet store implantat sammen med gravitasjonens påvirkning av kroppen gjør at brystene blir mer hengende etter en tid.
 • Blant amerikanske kirurger spesialisert på plastisk kirurgi anvendes begreper ”big breasts, big problems” som et resultat av kirurgenes erfaringer ved  bruk av alt for store brystimplantat.

Big breasts, big problems

Utover naturlighet er et ”oppløft” ofte også en målsetning med en brystforstørrelse. Da er det viktig å forstå at et større implantat oftest må plasseres lavere enn et mindre innlegg for å få plass i hudlommen.

For å oppnå et så naturlig resultat som mulig og med tanke på det ovenfornevnte anbefaler de fleste plastikkirurger den normalbygde kvinne med normal mengde eget brystvev å begrense sin brystforstørrelse til et maksimum av to BH-størrelser.

Velg implantatsstørrelse med omhu

For å forsikre deg om at du får korrekt størrelse fra begynnelsen er det viktig å prøve seg fram ordentlig før du gjennomgår din brystoperasjon.

Om du har veldig små bryst vil den minste lille forandring framstå som en stor endring i begynnelsen. Du kommer til å bli overrasket over hvor fort du venner deg til det.

Til slutt gir vi deg rådet å høre på kirurgen din, men la ikke ham eller henne alene avgjøre hvilken størrelse du skal velge. Det er du som skal leve med implantatene så siste ordet er alltid ditt.

Snitt og arr

Snitt & arr ved brystforstørrelse

Avhengig av hvilken implantatstype som blir benyttet, pasientens ønske og kirurgens preferanser kan snittet der implantatet skal innføres ved en brystforstørrelse plasseres på tre ulike steder:

 1. I folden under brystet (submammært).
 2. I den nedre delen av brystvorten (areolært).
 3. I armhulen (aksilært).

Folden under brystet vanligste snittplasseringen

Folden under brystet vanligste snittplasseringen

Den vanligste metoden er at snittet plasseres i folden under brystet (submammafåren).

Mange specialister på plastisk kirurgi mener at snitt i folden under brystet er den sikreste metoden ettersom at:

 1. Man har fullt innsyn i operasjonsområdet.
 2. Ikke påvirker brystkjertelen.
 3. Kan velge å plassere implantatet både over eller under brystmuskelen.
 4. Kan plassere snittet akkurat i den nye submammarfåren (brystfolden).
 5. Den vanligste implantatstypen, cohesivimplantatet med ru overflate, passer best for anvendelse av denne metoden.

Mange kvinner uroer seg for at arrene etter sin brystforstørring skal bli for synlige og uestetiske. Ved inngang i folden under brystet er dette imidlertid veldig uvanlig forutsatt at pasienten passer godt på arrene etter sin brystoperasjon.

Snitt i areola (areolar incisjon)

Snitt i brystvorten

Areola er det fargede området som omgir brystvortene. Et snitt i den nedre delen av areola fungerer bra for mange kvinner men det er noen ting å vite:

 • Det foreligger en viss risiko for synlighet da området er et fokuspunkt på brystet, noe som gjør arret mer åpenbart.
 • Det innebærer også større risiko for følelsesendring i brystvorten og for vanskeligheter ved amming som følge av brystforstørring.
 • Dette snittet egner seg i første omgang for subglandulær (under brystkjertelen, men foran muskelen) plassering av implantatet.

Snitt i armhulen (axilar incisjon)

Når man plasserer snittet i armhulen er fordelen at arret skjules i armhulen.

 • Denne metoden medfører en noe øket risiko for infeksjon ettersom at det alltid finnes bakterier i hårsekkene.
 • Metoden gir også et dårligere overblikk over operasjonsområdet.
 • Teknikken har i visse undersøkelser vist en viss risiko for at implantatene tenderer til å havne noe høyt oppe på brystet.

Brystimplantatenes plassering

Brystimplantetenes plassering

Brystimplantat kan enten plasseres under/bak den store brystmuskelen eller under brystkjertelen, foran brystmuskelen.

Hvilken plassering som er den beste er det forskjellige meninger om, både blant pasienter og kirurger. Som så ofte ellers ved brystforstørrelse handler det i stor grad om en avgjørelse som i hovedsak påvirkes av pasientens anatomiske forutsetninger og mål, samt kirurgens preferanser.

 • For pasienter med meget begrenset mengde eget brystvev er en plassering bak brystmuskelen den vanligste metoden. Denne metoden kalles også for submuskulær eller subpectoral plassering.
 • Den andre muligheten innebærer at implantatene plasseres bak brystkirtlen men foran brystmuskelen. Denne metoden kalles også subglandulær eller submmamær plassering.

Plassering av brystimplantatene bak muskelen

Plassering av brystimplantat bak muskelen

Plassering av brystimplantat bak brystmuskelen er den vanligste metoden for brystforstørring hos pasienter med veldig lite eller intet eget brystvev.

 • Den største fordelen med denne plasseringen er at det i disse fall finnes mer vev mellom implantatet og huden, noe som gir et mer naturlig utseende.
 • For kvinner med veldig lite eget brystvev er de fleste plastikkirurger enige om at plassering bak brystmuskelen gir det mest naturlige resultatet.
 • En del kirurger anser at denne metoden medfører færre infeksjoner ettersom bakterier ikke når brystimplantatet via melkegangene.
 • Det finnes de som argumenterer for at risikoen for såkalt kapselkortaktur (forhardnet arrvev rundt implantatene) er mindre ettersom at brystmuskelens bevegelser masserer implantatene.

Ulemper ved plassering under/bak brystmuskelen

Plassering bak brystmuskelen har også enkelte ulemper, de fleste er imidlertid forbigående.

 • Ubehaget etter operasjonen er større, også hovenheten ettersom den store brystmuskelen må løsnes fra festet sitt.
 • Du kan oppleve at brystene endrer form eller posisjon (distortion) når du for eksempel trener, gjør enkelte bevegelser med armene eller ligger og soler deg. Huden kan da framstå som litt bølgeformet/ ujevn i et visst område.
 • I enkelte tilfeller kan brystenes form og konturer påvirkes noe av brystmuskelens belastning. Dette kalles for muskelpåvirkning.

Risikoen for ”bottom out”

Om kirurgen utformer lommen der implantatet skal legges inn på feil måte er det en risiko for at brystmuskelen presser ned implantatet.

 • Denne tilstanden kalles av og til for ”bottom out”.
 • En bottom out gjør at brystet får en unaturlig fyldighet i underkan noe som igjen kan få brystvorten til å peke oppover.

Øket risiko for skader på implantatet

Det finnes forskning som tyder på at risikoen for skader på implantatet såkalte rupturer er noe høyere ved plassering bak muskelen.

 • Risikoen for rotering ved benyttelse av anatomiske implantat er ifølge FDA noe høyere ved denne plasseringsmetoden.
 • I begge tilfeller avhenger dette av brystmuskelens bevegelsespåvirkning på implantatet.

Plassering av brystimplantatene foran muskelen

Plassering av brystimplantat foran muskelen

Det er fordeler med å plassere brystimplantater foran muskelen i stedet for bak. Men det er også ulemper:

 • Plassering foran brystmuskelen gir mindre ubehag og  hovenhet rett etter din brystoperasjon.
 • Metoden betyr også mindre risiko for at du opplever at brystimplantatene dine endrer posisjon i sammenhenge med trening av overkroppen, for eksempel når armene løftes over hodet.
 • Metoden gir også mulighet for plassering av større implantat.

Naturlige resultater eller markert kløft

De fleste kirurger er enige om at de pasienter som har en viss del eget brystvev kan få det mest naturlige utseendet på sine bryst når implantatene plasseres foran brystmuskelen.

 • I tillegg til et naturlig utseende kan man, om man vil, oppnå større fyldighet og en mer markert form i brystets kløft og overdel ved denne plasseringen.
 • For de kvinner som foretrekker en litt mer ”provoserende” look er det derfor å foretrekke å legge implantatene foran brystmuskelen da dette vil gjøre implantatene ses og kjennes bedre.

Bedre resultat ved hengende bryst

Mange kirurger anser at plassering foran brystmuskelen er den mest egnede metoden for pasienter med et visst heng i brystene:

 1. Dette argumentet forklares med at brystmuskelen også kan begynne å henge litt med tiden. Om man i så fall plasserer brystimplantatene bak muskelen er det en risiko for de havner for høyt i forhold til den naturlige posisjonen til brystvevet.
 2. Dette kan resultere i et unaturlig utseende der brystvevet oppleves å henge fra den fastere overdelen av implantatet.

Ulemper ved å plassere brystimplantatene foran muskelen

Ulempene ved å plassere brystimplantatene foran brystmuskelen består ifølge enkelte kirurger bl.a. i at:

 1. Brystene får et dårligere støtte av kroppen. Dette kan lede til at de begynner å henge på et tidligere stadium enn ved plassering bak muskelen.
 2. Samtidig øker risikoen for at brystimplantatenes ytterkanter blir synlige, spesielt hos pasienter med en lav andel eget brystvev. Dette avhenger av at implantatene befinner seg nærmere overflaten.
 3. Det finnes også en sammenheng mellom såkalt traction rippling og plassering foran brystmuskelen.

Sammendrag av valgene dine

Sluttdel valgmuligheter ved en brystforstørrelse

Som det framgår er en brystforstørrelse en høyst individuell plastisk operasjon som i stor utstrekning påvirkes av hver enkelt pasients unike anatomiske forutsetninger og personlige ønsker.

Basert på ulike kirurgers oppfatninger og opplysninger kan man dog se enkelte generelle indikasjoner:

 • For en pasient med veldig lite eller intet eget brystvev er generelt sett et anatomiskt silikonimplantat av det kohesive slaget plassert delvis bak den store brystmuskelen via et snitt i brystfolden et velfungerende valg för brystforstørring .
 • For en pasient med en viss del eget brystvev fungerer normalt sett et rundt silikonimplantat av kohesiv type med glatt eller ru overflate, plassert bak eller foran brystmuskelen via et snitt under brystet bra.
 • Brystimplantat med den glatt overflate er billigere og plassering bak brystmuskelen minker risikoen for rippling etter din brystforstørrelse.
 • Om en viss kvantitet av hudoverskudd finnes, kan dette fylles bedre gjennom plassering foran muskelen.

Man vender seg fort

Man vender seg fort til implantatene sine. Mange pasienter opplever etter sin brystoperasjon at de burde ha valgt en noe større størrelse. Samtidig bør man tenke på at de større implantatstørrelsene medfører større risiko for komplikasjoner etter brystforstørrelsen.

Forberedelse før operasjon

Forberedelser før din brystforstørrelse

Den siste avgjørelsen om å gå videre og gjennomføre en brystforstørrelse skal du ta etter at du har hentet inn informasjon om så vel risikoer som muligheter og de ulike alternativene.

 • Du tar avgjørelsen din om brystforstørrelse for din egen skyld og for å utføre noe du over tid og gjennom nøye overveiing har kommet fram til at du må forandre.
 • Du skal ikke forvente deg perfeksjon, men heller en forbedring.
 • Du skal ei heller gå ut fra at omverdenen din kommer til å behandle deg annerledes som en følge av din brystforstørrelse.

Forberedelser før din brystforstørrelse

Når du til slutt har bestemt deg, er det på tide å finne og deretter booke besøkstid hos en egnet klinikk.

 • Du finner klinikker for brystforstørrelse nært deg i vårt klinikkregister.

Konsultasjonen før brystoperasjonen din

Når du ankommer klinikken din for første gang så gjør du dette for å gjennomgå en såkalt konsultasjon.

 • En konsultasjon tar omtrent en halv time og du kommer i løpet av denne tiden til å bli undersøkt, få informasjon og diskutere dine ønsker i forhold til din brystforstørring.
 • Brystene dine kommer til å bli undersøkt og målt. Etterpå kommer dere til å diskutere dine ønsker og forventninger til operasjonen.
 • Det er viktig at du kommer godt forberedt. Ta med deg utskrifter av operasjonsbilder fra andre kvinners bryst som du synes er fine.
 • Ta også med deg en BH i en størrelse du ønsker å fylle ut, som du kan benytte til å prøve implantatstrapper for å finne korrekt protesestørrelse.
 • Forbered spørsmål som du skriver ned og tar med deg. Du finner forslag på spørsmål i kunsten å velge rett plastikkirurg.
 • Sammen kommer dere til å avgjøre hvilken brystforstørringsmetode som er best for deg. Beslutningen baseres på utformingen av dine egne bryst, type brystimplantat, innsettelsesmetode og dine estetiske ønsker.
 • Du må være ærlig og oppriktig mot din plastikkirurg, på samme måte som kirurgen din må være ærlig og oppriktig mot deg når han/hun beskriver fordelene, ulempene og risikoene som ulike brystimplantat og operasjonsmetoder representerer.
 • Glem ikke å fortelle kirurgen din om din medisinske bakgrunn, om du røyker, spiser medisiner, kosttilskudd eller benytter andre preparater.

Operasjonsforberedelser

Operasjonsforberedelser innføre din brystforstørrelse

Kirurgen din kommer til å gi deg forhåndsregler om hvordan du skal oppføre deg fram mot din brystoperasjon, for eksempel hva du bør spise og drikker, om røyking, medisinering osv.

 • Dere kommer til å diskutere hvilken bedøvelsesform brystoperasjonen skal gjennomføres under; lokalbedøvning kontra narkose.
 • Restitusjonstid etter brystoperasjonen og dine pasientforpliktelser.
 • Du kommer til å få instruksjoner om hvordan du skal pleie hygienen for å minimere risikoen for infeksjon ved brystforstørringen.

Operasjonen

Før du ankommer klinikken på operasjonsdagen er det bra om du har foretatt visse forberedelser:

 • Du skal ha dusjet og vasket deg etter de instruksjonene du har fått fra kirurgen din.
 • Du skal ikke ha spist eller drukket.
 • Du bør ha hentet ut smertestillende medisin og kjøpt inn et par sportsbehåer.
 • Du bør ha avtalt med en venn som kan hente deg og servere deg de første 48 timene etter operasjonen din.
 • Det er bra om du har med deg et par joggebukser og en genser med glidelås så du slipper å dra klær over hodet.

Før operasjonen

Når du ankommer klinikken vil du bli innskrevet og bli tildelt et pasientrom. Når du har installert deg og byttet til operasjonsklærne får du treffe kirurgen din.

 1. Kirurgen informerer deg, svarer på spørsmål og tegner opp operasjonsområdet.
 2. Du får forberedende medisinering og hvile litt på sengen.
 3. Etter en stund kommer en sykepleier og henter deg til operasjonen.

Under operasjonen

Operasjonsforløp ved brystforstørrelse

Det første som skjer i operasjonssalen er at operasjonsområdet vaskes sterilt, diverse overvåkningsutstyr kobles til og du får bedøvelse (normalt sett er full narkose).

 1. Operasjonen innledes med att din plastikkirurg markerer og etterpå legger et 3-5 cm langt snitt i folden under brystet (normalt sett).
 2. Deretter former kirurgen en lomme som implantatet skal ligge i.
 3. Implantatet føres inn og legges på plass.
 4. Snittet sys igjen.
 5. Deretter gjentas prosedyren på det andre brystet.
 6. Hele operasjonen tar 45 til drøyt 60 minutter.

Når operasjonen er avsluttet dekkes brystet til med en forbinding. Deretter tar sykepleierne hånd om deg og tar deg tilbake til pasientrommet der du i ro og fred, men under stadig overvåkning får hvile ut deg etter operasjonen.

Tiden etterpå en brystforstørring

Tiden etterpå en brystforstørring

Fra operasjonsbedøvningen går ut og under de første 2-4 dagenene etter din brystforstørrelse kan smertene være veldig påtagelige.

 • Du kan komme til å oppleve en brennende følelse i brystvortene dine i omkring to uker, noe som forsvinner i takt med at hevelsen avtar.
 • Deretter kommer du til å kjenne deg trøtt og øm i noen dager.
 • Så fort som mulig, men senest etter et til to døgn, kommer du til å kunne være oppe og røre på deg.

Forbinding och støtte-bh

BH etterpå en brystforstørring

Etter et antall dager tas forbindingen av og erstattes av en sportsbehå som du skal ha på deg stort sett døgnet rundt i opp til en måned.

 • Dette er en veldig viktig periode ettersom dine brystimplantat nå skal leges inn på sin plass.
 • Etter 7-14 dager tas stingene bort. Om det ble benyttet absorberbar tråd i stingene vil disse forsvinne av seg selv.

Håntering av operasjonsarrene

Arrene dine kommer til å være rosa og kjennes litt harde i minst seks uker.

 • Størrelsen på arrene kan bli værende eller i enkelte tilfeller svelle opp inntil flere måneder etter brystforstørringen. Deretter begynner de å blekne og bli mer usynlige.
 • Arrene etter en brystforstørring kommer aldri til å forsvinne helt.
 • For at arrene skal leges så fint som mulig anbefales pasienten at man ikke utsetter dem for UV stråling i løpet av minimum 6 måneder og i tillegg at man taper med bred kirurgtape.

Øvrig

Du kommer til å få detaljert informasjon av legen din og hvilke restriksjoner du skal forholde deg til under den første tiden etter din brystforstørrelse.

 • De instruksjoner du får får du for sikkerhets skyld og for at resultatene dine skal bli best mulig.
 • Allerede rett etter operasjonen kommer du til å kunne skildre resultatet av operasjonen din.
 • Forandringer skjer i flere måneder og først etter et halvt år er det på tide med en oppfølgning med etterkontroll av sluttresultatet.

Tilbakegang til arbeid og normale oppgaver

I normale tilfeller kan du begynne å jobbe igjen noen dager etter din brystforstørring. Dette kommer selvfølgelig an på hvor mye fysisk aktivitet arbeidet ditt krever.

 • Du kommer sannsynligvis til å være følsom i brystområdet i to til tre uker.
 • Når følsomheten i området opphører, normalt sett etter tre til fire uker, er ikke fysisk kontakt i området noe problem.
 • Du kan gjennoppta mer anstrengende fysisk aktivitet og trening etter 4-6 uker.

Risiko og komplikasjoner

Risikoer ved brystforstørrelse

Alle kirurgiske inngrep innebærer en risiko for uønsket bivirkninger og komplikasjoner. En brystforstørrelse er intet unntak.

 • En brystforstørring omfattes av så vel allmenn operasjonsrisiko som mer spesifikke risikoer som for eksempel bivirkninger og komplikasjoner med tilknytning til inngrepet.
 • De allmenne risikofaktorene ved brystforstørrelse kan du lese mer om på siden om allmenne risikoer og komplikasjoner.
 • De inngrepsspesifikke risikoene ved brystforstørring beskrives nærmere nedenfor.

Kapselkontraktur ved brystforstørrelse

Kapselkontraktur etter brystforstørrelse

Den vanligste komplikasjonen etter en brystforstørrelse er kapselskontraktur.

 • En kapselskontraktur innebærer at kapselen av bindevev som bygges omkring brystimplantatet i kroppens legingsprosess blir hard og drar seg sammen.
 • Implantatet og brystet kan da komme til å klemmes sammen til en liten ball. Brystet ser da unaturlig ut og tilstanden vil være smertefull.
 • Kapselskontraktur foretreffer hos mellom 0,3-5% av pasientene ved anvendelse av moderne implantat og operasjonsmetoder for brystforstørrelse.
 • Tilstanden behandles vanligvis ved at man opereres. En slik brystoperasjon kan innebære at man endrer implantatets posisjon, bytter type av implantat, fjerner implantatet eller skjærer igjennom kapselen rundt implantatet.

Risikoen for rippling

Permanent rippling etter brystforstørrelse

Permanente ujevnheter i form av groper eller bølgeform i brysthuden (såkalt rippling) er en vanlig årsak til kosmetisk misnøye etter en brystoperasjon.

 • Rippling oppstår av at implantatet har krøllet seg, sunket noe sammen eller lagt seg til rette i hudlommen sin og dens overflate drar i kapselen av arrvev som igjen drar i huden.
 • Større brystimplantat har som tidligere nevnt en tendens til å krølle seg.
 • Det beste settet å unnvike rippling på er å se til å ha tilstrekkelig med vev mellom implantatet og huden, samt å begrense størrelsen på implantatet.
 • Permanent rippling er vanligst ved plassering av brystimplantatet ovenfor muskelen, spesielt hos kvinner med lite eget brystvev.
 • Ifølge mange plastikkirurger minsker risikoen for rippling om man benytter glatte brystimplantat.
 • Rippling kan også forekomme som en form av posisjonsrelatert rippling. Denne synes ofte når pasienten bøyer seg framover.

Arr etter brystforstørrelse

Arr etter brystforstørrelse

Du kommer til å få permanente arr etter din brystforstørrelse.

 • Arrene etter en brystforstørrelse er normalt sett små, diskrete og sjelden årsak til besvær.
 • I enkelte tilfeller hender det at arrene blir mer framtredende enn du hadde forventet deg. Dette kan kreve en korrigerende behandling.
 • Ved å være nøye med å ta vare på arrene dine, kan du selv være med å påvirke hvordan de leger.

Infeksjon

I sjeldne tilfeller blir området rundt brystimplantatene infekterte. Denne komplikasjonen kan oppstå når som helst.

 • Det vanligste er at en endelig infeksjon oppstår innen en uke etter operasjonen.
 • I enkelte tilfeller må brystimplantatene tas ut til infeksjonen er leget.
 • Hvis implantatene må tas ut venter man i 4-6 måneder for at vevet skal innhente seg og setter da inn nye implantater (en eller to etter behov).

Følelsesendring i brystvorten

Enkelte kvinner opplever at følsomheten i brystvortene/brystene endres i noen grad etter en brystforstørrelse.

 • Det kan ta opp til to år før følelsen normaliseres, men normalt sett forsvinner dette med tiden.
 • For enkelte pasienter blir imidlertid forandringen permanent som et resultat av brystoperasjonen.

Ruptur (skader på brystimplantatene)

Ruptur (skader på brystimplantatene)

I enkelte tilfeller kan et brystimplantat lekke eller briste (ruptur).

 • En ruptur kan oppstå som følge av en ulykke eller en hverdagssituasjon der implantatet utsettes for et kraftig påkjennelse.
 • Om et brystimplantat med saltvann brister synker implantatet sammen iløpet av et par timer.
 • Væsken absorberes av kroppen og kommer ut gjennom kroppens normale system.
 • Om et brystimplantat med silikongele brister blir normalt sett geleen igjen i implantatet (intrakapsulær ruptur).
 • Et sprukket gelefylt implantat behøver ikke nødvendigvis synke sammen, noe som igjen leder til at det ikke alltid vil oppdages utenom gjennom medisinsk undersøkelse for eksempel ved mammografi.

Brystimplantat og mammografi

Brystimplantat og mammografi

Ettersom at brystimplantatene i enkelte tilfeller vanskeliggjør mammografi kan det hende at du ved slike undersøkelser må gjennomgå ytterligere undersøkelser.

Det er viktig at du alltid sier i fra til personalet at du har implantat.

Brystforstørring graviditet og amming

Brystimplantater påvirker normalt ikke muligheten for amming og innebærer heller ingen risiko for barnet i forhold til graviditet.

 • Man må huske på at kroppens forandringer etter graviditet endre resultatet av en brystforstørring.
 • Det er viktig å diskutere dine planer for graviditet og amming med kirurgen din før du gjennomgår en brystforstørring.
 • Implantatene flytter seg ikke med årene. Det gjør derimot brystvevet ovenfor implantatene noe som med tiden vil gi brystene et mer hengende utseende.

Priser for brystforstørrelse

Pris for brystforstørrelse

Å få utført en brystforstørring i Norge innebærer en kostnad mellom 25 000 – 50 000. Prisen påvirkes av et stort antall ulike faktorer: 

 • Incisjonsvalget (brystfolden, brystvorten, armhulen)
 • Brystimplantatets plassering (voran eller bak muskelen)
 • Type av brystimplantat (silikongelé- eller saltvannsimplantat)
 • Brystimplantatenes produsent (Mentor, Allergan, (tidligere Inamed/Mcgahn), Polytech, Motiva).
 • Brystimplantatets utforming (runde eller anatomiske)
 • Brystimplantatenes profil (lav, medium eller høy profil)
 • Brystimplantatenes overflate (ru eller glatt)

Det er viktig at man som pasient er nøye med å få eksakte prisopplysninger og en beskrivelse av hva som inngår i disse opplysningene.

I visse fall kan man ved brystforstørrelse tegne en spesiell forsikring mot kapselskontraksjon.

Finansiering av din brystforstørrelse

For pasienter som ikke kan eller vil betale sin brystforstørrelse med en gang finnes flere ulike finansieringsalternativ.

 • Enkelte finansieringsselskap har spesialisert seg på lån til/finansiering av helse og plastikkirurgi.
 • For visse mennesker muliggjør lånefinansiering realiseringen av en drøm, men det er viktig å sette seg inn i og forstå vilkårene for de ulike lånene før man fatter sin endelige beslutning om att låne penger.

Du kan lese mer om lån til plastisk kirurgi på informasjonssiden om finansiering av plastikkirurgi.

NESTE STEG:
Finn klinikken for brystforstørrelsen din i klinikkregisteret »

Denne informasjonssiden er her for å hjelpe deg til en bedre forståelse om brystforstørrelser og alle de valgmuligheter du har. Innholdet er gransket av Dr. Per Windh, spesialist i plastikkirurgi og virksom på Art Clinic. Informasjonen er ment som en beslutningsstøtte for den som overveier å utføre en brystoperasjon, men kan og skal ikke erstatte noen diskusjoner mellom deg og kirurgen din.