Alt om tannregulering med tannstilling

Tannregulering med tannstilling innebærer at man ved hjelp av en synlig eller usynlig regulering retter til en eller flere tenners plassering i munnen.

 • Tannregulering anvendes både for funksjonelle og estetiske hensikter. Man skiller derfor på estetisk tannregulering og funksjonell tannregulering.
 • Tannregulering er i de aller fleste tilfeller idag en relativ enkel behandling som utføres på både barn og voksne med et svært godt resultat.
 • De tradisjonelle ”skinnene” har fått konkurranse av mer moderne teknikker med fokus på en mer estetisk og enklere behandlingsform.
 • Denne siden handler om estetisk tannregulering. Det er en behandlingsform som i utgangspunktet har som formål å gi pasienten et vakrere smil.

Hvem kan få tannstilling?

Tannstilling

For ett antall år tilbake ble tannregulering nesten utelukkende utført på ungdommer til og med tenårene. Idag behandles pasienter i alle aldre og det finnes ingen øvre aldersgrense.

Synet på våre tenner har forandret seg. Fra å kun være til hjelp ved tygging av mat skal de idag også bidra til, etter vår egen mening, et akseptabelt utseende.

Tannregulering er altså til for alle de som enten trenger å få ett bittavvik til å fungere bedre, eller for den som vil rette opp sin skjeve tannstilling, har vridde eller skrå tenner eller man vil redusere sine mellomrom for å få et vakrere smil.

Mange pasienter har tidligere valgt bort tannregulering pga redsel for at utseendet vil bli påvirket under behandlingstiden. Med dagens teknikker og materialer anses dette ikke lenger som et problem.

Hvem kan ikke benytte seg av tannregulering?

Ved enkelte tilstander som betennelse i tannkjøttet, aktiv periodonal sykdom, karies (hull), for mange kroner, tenner som mangler emalje, smerte i kjeven eller ansiktet eller generelt følsomme tenner så skal man ikke starte opp med tannregulering. Situasjonen må i slike tilfeller undersøkes og behandles først.

Behandlingsalternativer for tannregulering

Tannregulering har alltid gått ut på å endre rotens og tannens plassering i munnen. Endret plassering oppnås gjennom at man over tid og med hjelp av regulering utfører en presisjonsbestemt belastning på tannen.

Fordelen med dagens moderne teknikker er at det går an å få tannregulering med kortere behandlingstider og mindre ubehag. Det vil også være en mindre sjanse for at utseendet vil forandre seg under behandlingen.

Hvilken type regulering som vil anvendes i hvert tilfelle avhenger av hvor omfattende endringer som behøves å gjøre med tannstillingen i kombinasjon med pasientens egne ønsker.

1. Fast tannstilling

Fast tannstilling

En vanlig tannregulering er den tradisjonelle løsningen og er fortsatt den mest effektive ved anledninger når større endringer skal utføres.

Prinsippene bygger på at pålimte fester (braketter) limes på tennenes framside for deretter og festes med en streng. Ca hver sjette til åttende uke besøker man tannlegen som vil stramme strengen. På denne måten vil tennene flyttes miliimeter for millimeter.

Forskjellen mellom dagens faste tannregulering, eller braketter som det også kalles, er at man nå kan få de pålimte festene og tråden i tannfarget materiale og farger. Dette gir reguleringen et mye mer diskret inntrykk enn de tradisjonelle festene.

2. Avtagbar tannstilling

Avtagbare tannreguleringer ble i større grad anvendt tidligere av yngre pasienter eller pasienter med funksjonelle problemer.

Eksempel på en avtagbar regulering er nakkebøyle. Innen kosmetisk tannpleie er bruken av avtagbar tannregulering uvanlig.

3. Usynlig tannstilling

Det finnes i prinsippet to typer av usynlig regulering:

Usynlig (lingual) regulering

Usynlig tannstilling

En usynlig, lingual tannregulering er i prinsippet det samme som en behandling med vanlig regulering, men forskjellen er at festene/klossene limes på innsiden av tannraden. Dette gjør i praksis at tannreguleringen blir usynlig.

Enkelte tannleger mener at metoden begrenser de resultat man kan oppnå i forhold til fast regulering, mens teknikkens tilhørere mener at det ikke finnes noen ulikhet bortsett fra pris. Her vil forskjellen være opp til 20 000 kr per kjeve.

Invisalign tannstilling

Invisalign tannstilling

En invisalign regulering er en usynlig (gjennomsiktig) tannregulering som består av en serie av individuelt tilpassede bittskinner av plast som skal anvendes 22 timer per døgn. Man tar den i prinsippet bare ut når man pusser tennene og når man spiser.

Skinnene som anvendes ved invisalign tannregulering byttes ut i takt med at tennenes tannstilling forandrer seg ( ca annen hver uke).

Invisalign regulering er ikke egnet for alle typer endringer og kan derfor ikke, til tross for slike påstander, alltid erstatte behovet av konvensjonell tannregulering. I mange tilfeller kan det være et enkelt, bekvemt og diskret, men kostbart alternativ.

Slik går en tannregulering til

Uansett hvilken type regulering som skal utføres er behandllingsforløpet ut fra et prinsipiell synsvinkel den samme. Behandlingen deles inn i ulike steg som fordeles over ett antall besøk på klinikken.

1. Forberedende besøk og undersøkelse

Forberedende besøk og undersøkelse

Det første som skjer når man vil anskaffe seg tannregulering er at pasienten enten med henvising eller på egen initiativ kommer til en spesialistklinikk for kjeveortopedi for en forberedende konsultasjon. Der blir han eller hun først undersøkt.

Basert på resultatet av undersøkelsen blir man deretter informert om hvilken metode som vil være mest hensiktsmessig, hvordan behandlingen vil utføres, hva det kommer til å koste og hvilke resultat man kan forvente seg.

2. Innledende behandlingstiltak

Ved det andre besøket påbegynner behandlingen ved at man tar et avtrykk av tennene og et antall røngtenbilder.

Basert på resultatet av undersøkelsen lages en behandlingsplan. Hvis noen tenner må trekkes ut eller andre forberedende tiltak må gjøres så inisieres disse nå.

(Ved Invisalign tannregulering bestilles pasientes bittskinner etter steg to. Disse hentes senere på klinikken).

3. Installasjon og nytt besøk

 Installasjon og nytt besøk

Ved det tredje besøket settes tannreguleringen på plass ved at festene limes fast på tennene. Deretter blir strengen festet og justert til en passende belastning.

 • Hele besøket tar ca 1-3 timer avhengig av hvilken teknikk som anvendes.
 • De neste 6-24 månedene blir det korte besøk på klinikken hver sjette til åttende uke for å stramme strengen i takt med at tannstillingen endrer seg.

Å leve med regulering

Å leve med tannregulering innebærer egentlig ingen store problemer. Man kan kanskje være litt forsiktig med hva man spiser i henhold til hard og seig mat.

 • I verste fall kan ett festet løsne eller en streng kan bøye seg. Dette er ikke en katastrofe i seg selv da det er enkelt å lime fast en ny brakett (”kloss”) eller stramme til strengen ved neste besøk.
 • I begynnelsen (den første uken) før man har blitt vant med tannreguleringen kan man oppleve at det strammer litt i tennene, gjør vondt eller at det gnager i munnen. Dette går raskt over.
 • Tannpuss er ekstra viktig når man har regulering. Du skal pusse tennene nøye og ofte.
 • Normalt har man regulering i 1-2 år og man går på justeringskontroller hver sjette til åttende uke.
 • Når du tar bort reguleringen er det normalt å sette inn en retensjonsplate (”gom”) i overkjeven eller lime fast en stålstreng på baksiden av tennene for å få tennene til å ”holde seg på plass”.

Priser for tannregulering med tannstilling

Pris fot tannstilling

Tannregulering er for de aller fleste en investering for egen velvære. Hvor mye den endelige kostnaden for tannregulering kommer på avgjøres av hvor mye som må gjøres, hvilken metode du velger, klinikkens priser og til hvilken grad man som pasient kvalifiserer seg for refusjon dekket av trygden.

Bruttokostnaden (før eventuelle avdrag/bidrag) for tannregulering avhenger av hvilken metode som anvendes, om det er en kjeve som behandles eller begge, hvor lang behandlingstiden er (6-24 måneder) samt hvor omfattende tannreguleringen blir.

 • Pris for tannregulering med tradisjonell regulering er ca 12 000-20 000 kr/kjeve. For tannfarget feste må man legge til 500 kr/feste.
 • Pris for tannregulering med usynlig (lingual) regulering på baksiden av tennene er ca 20 000-40 000 kr/kjeve.
 • Pris for Invisalign tannregulering med plastskinner er ca 18 000-35 000 kr/kjeve.

Du kan ha rett til refusjon fra folketrygden/NAV

Den som skal benytte seg av tannregulering kan i ulik grad ha rett til refusjon fra folketrygden/HELFO. Hvor mye som dekkes varierer fra null refusjon til full refusjon.

 • Barn og unge kan få noe støtte til og med fylte 18 år. Det kan gjøres unntak dersom det er særskilte grunner til at ikke behandlingen kunne ha startet tidligere.
 • Hvor mye støtte man er berettiget til er avhengig av behandlingskostnaden og hvor stort bittavviket er. Det finnes 4 grupper: A, B ,C og D hvor refusjonene er henholdsvis 100 %, 75 %, 40 % og 0 %.

Gruppe A: 100 % refusjon

Refusjon gis ved store bittavvik som krever kirurgisk korreksjon i tillegg til tannregulering. Det samme gjelder for leppe/kjeve/ganespalter eller leddgikt.

Gruppe B: 75 % refusjon

Refusjon gis ved store bittfeil, feks kryssbitt, overbitt 9 mm, underbitt, dype bitt, manglende frembrudd av hjørnetenner og manglende anlegg av fortenner.

Gruppe C: 40 % refusjon

Refusjon gis ved moderate bittavvik som plassmangel eller skjev tannstilling og moderate overbitt.

Gruppe D: Ingen refusjon

Refusjon gis ikke ved kosmetiske korreksjoner av tannstillingen.

Dersom flere søsken trenger tannregulering vil søskenmoderasjon bli gitt fra barn nummer 2. 90 % refusjon gis i gruppe B og 60 % i gruppe C.

Vanligvis vil skoletannlegen gi beskjed til foreldre om at en spesialist bør kontaktes. Vanligvis er 11 års alderen ideell for første konsultasjon hos en kjeveortoped, men ved tvangsføring av underkjeven eller ved manglende tannanlegg bør barnet behandles tidligere, ved 7-8 års alderen.

Voksne kan i visse tilfeller få dekket kostnadene til tannregulering. Refusjon kan kreves hvis:

 • Bittavviket er så alvorlig at det er nødvendig med både kjeveortopedi og kjevekirurgi for å oppnå et tilfredstillende resultat.
 • Manglende tannannlegg er medfødt og lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk, eller med broer/implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling.
 • Uvanlig stor tannslitasje der en bittfeil må reguleres før de nedslitte tennene kan bygges opp igjen.
 • Pasienten har spesielle sykdommer som gis rett til gratis tannbehandling (Se Helfo for en oversikt over slike sykdommer).
 • Pasienten har peridontal periodonditt (tannkjøttsykdom)
 • Pasienten har tanntraumer som skal behandles i kombinasjon med tannerstatning.

Et lurt tips vil være å skrive en skriftlig kostnadsberegning før du starter opp med tannregulering med informasjon om hvor stor del av behandlingkostnaden som dekkes av folketrygden.

Den medisinske informasjonen på denne siden er gransket av Marlene Regnander Östergren, legitimert tannlege.