Alt om tannbroer

En tannbro er en bro av kunstige tenner som brukes til å erstatte tapte tenner.

  • Våre tenner består av en krone og en rot.  Når en tann er skadet så er det vanligvis nok å lage en vanlig fylling av kronen.
  • I de tilfellene hvor skaden er så stor at det ikke er tilstrekkelig med en fylling så lager man normalt en ny tannkrone på tannen.
  • I noen tilfeller er skaden så stor at tannen må trekkes ut. Nå er ett tannimplantat eller en tannbro er den eneste løsningen for å gjenskape utseende og funksjon.
  • En tannbro festes fast for å erstatte en eller flere tenner. Den festes på de tennene som grenser til tannluken.

Når er en tannbro den beste løsningen?

Alt om tannbroer

For å kunne erstatte tapte tenner med en bro må man ha nok tenner igjen i kjeven slik at broen kan få et godt nok feste. Luken mellom de igjenværende tennene kan ikke være for stor hvis støttetennene skal håndtere bærekraften til tannbroen.

Hvis støttetennene har store fyllinger eller skader er en tannbro ofte et bra alternativ ettersom tannlegen gjerne vil preparere (slipe ned) de friske tennene. Hvis støttetennene er helt friske uten fyllinger eller skader kan imidlertid et tannimplantat være et bedre alternativ. Man vil helst unngå å behandle friske tenner.

En manglende tann kan alternativt til en bro også erstattes med en såkalt etsbro som limes fast på støttetennenes bakside. Ved bruk av etsbroer behøver ikke tannlegen å slipe så mye på tennene som skal bære broen, og den limes fast med plast. Navnet etsbro er et uttrykk for at emaljen blir etset før limingen. Desverre sitter ikke etsbroer så godt som vanlige broer. Ofte anvendes etsbroer som midlertidige løsninger for et tannimplantat.

Slik setter man inn en tannbro?

Tannbro

For å kunne sette inn en tannbro kreves minst to besøk hos tannlegen. Ved første besøk forberedes tennene og ved det andre besøket utføres selve inngrepet.

1. Forberedende behandling

Forberedende behandling

Målet med den forberedende behandlingen er å slipe til de nærliggende støttetennene for å skape et godt feste for broen. Deretter tas et avtrykk og en fargeanalyse utføres.

I mange tilfeller er imidlertid støttetennene i en slik tilstand at det er behov for større forberedende tiltak. Eventuelt må en gammel rotfylling forbedres eller repareres hvis det er risiko for at nerven i tannen er skadet.

I noen tilfeller finnes det for lite tannsubstans igjen på støttetennene for å kunne feste fast en krone tilstrekkelig. I disse tilfellene må en såkalt pillar anvendes. En pillar er en erstatning for manglende tannsubstans som sementeres ned i roten for å kunne få tilstrekkelig støtte til kronen.

Ofte avsluttes den forberedende behandlingen med at tannlegen setter inn en midlertidig erstatning som pasienten skal bruke fram til monteringen av den faste permanente broen.

Avtrykket av tennene og luken med omkringliggende vev sendes til et tannteknisk labaratorium som konstruerer og produserer tannbroen.

Tannbruer lages enten av keramisk materiale og/eller av et metall (gull, titan eller kromkobolt) med påbrent porselen.

Helkeramiske broer, såkalte porselensbroer, har estetiske og biologiske fordeler. De aksepteres bedre av miljøet i munnen og porselenet gir ett utseende som man i praksis ikke kan skille fra vanlige tenner.

Problemet med helkeramiske tannbroer har vært at de lettere har gått i stykker enn de som er bygd opp på et skjelett av metall. Idag finnes det imidlertid nye keramiske materialer som oftere erstatter metallet i tannbroen. Det mest kjente er Zirkonium som viser seg å fungere like bra som de metallbaserte.

2. Installasjon av tannbro

Når tannbroen etter ca 2 uker er ferdigprodusert er det tid for ett nytt tannlegebesøk. Der prøver tannlegen broen og hvis den passer sementeres den fast på de nærliggende støttetennene.

I mange tilfeller får man muligheten til å prøve ut broen for å se og kjenne at den passer og at man er fornøyd med farge og form.

Avhengig av materialvalg, pasientens tannhygiene, omsorg og støttetennenes status er tannbroens livslengde i snitt 15 år. Varigheten kan imidlertid være betydelig lengre.

Priser for tannbroer

En tannbro koster et sted mellom 15 000-50 000 kr ved en norsk klinikk. Prisforskjellene er avhengig av hvor mange tenner som skal erstattes, støttetennenes tilstand/renoveringsbehov, broens materiale og klinikkenes avgifter.

Nedenfor vises et prisoverslag av bruttokostnaden for en treleddsbro (tre kroner i serie som ersatter en tapt tann) inklusive den gjennomsnittlige arbeidskostnaden:

  • Tannbro av metall og keramikk (det vanligste alternativet): pris ca 12 000 kr
  • Helkeramisk tannbro (kombinerer styrke+ beste estetikk): pris ca 14 000 kr

For den som ikke har mulighet eller vil betale sin tannbro kontant er alternativet å låne penger. Du kan lese mer om dette på siden ” lån til helse og behandlinger”.