Alt om tannbleking

Tannbleking utføres med det formål å gi tennenes ytterste lag, emaljen, en hvitere farge og ta bort misfarging som oppstår gjennom livet.

  • Interessen for å bleke tennene har eksplodert i omfang de siste årene. Tilbudet av ulike produkter og behandlinger er enormt.
  • Dette kan gjøre det vanskelig å hvilken metode man skal velge da den ene lover bedre resultat enn den andre.
  • På denne siden får du enkel, saklig og uavhengig informasjon om de ulike metodene for å bleke tennene. Dette vil hjelpe deg med å ta den rette beslutningen.

Er du en egnet kandidat for tannbleking?

Egnet kandidater for tannbleking

Hvilke resultater man kan forvente seg gjennom en tannbleking avgjøres stort sett av hvilke forutsetninger som ligger til grunn.

 • Tenner med misfarginger forårsaket av medisinering eller arvelige faktorer kan kreve en lang behandling. Resultatet blir imidlertid tilfredsstillende, men er avhengig av type og omfang av misfargingen.
 • Blekemiddel som benyttes under tannbleking bør ikke anvendes under graviditet eller amming. Dette da det ikke finnes studier som har utforsket eventuelle bivirkninger på fosteret eller barnet.
 • Personer med isende tannhalser, blottlagte rot overflater, børsteskader og tynn emalje anbefales i visse tilfeller ikke tannbleking. Dette pga risikoen for bivirkninger som økt ising.
 • Som storrøyker skal man være klar over at effekten av en tannbleking er mye dårligere. Har man sluttet å røyke vil man få et bra resultat, men behandlingstiden må ofte fordobles.
 • Det er lettere å bleke tenner med misfarginger som går i brun-gule (varma farger) sammenlignet med misfarging som går i grå-blå toner (kalde farger).

Tannbleking av fyllinger og rotfylte tenner

Plastfyllinger, kroner og broer og andre fremmende materialer falmer ikke ved tannbleking.

 • Hvis du har fremmende materialer i fortennene kan det være behov for å bytte dem etter behandlingen. Styrken forblir uendret men fargeforskjeller kan oppstå.
 • Døde (rotfylte tenner) kan blekes. Imidlertid da med en annen metode enn den som anvendes for friske tenner.
 • Den mest populære metoden for tannbleking av en rotfylt tann innebærer at blekemiddelet applikeres inne i tannen. Det kan være nødvendig å bytte blekemiddelet flere ganger før resultatet blir bra.

Metoder for tannbleking

Alle tannblekinger går i utgangspunktet ut på å eksponere tennene for ett blekemiddel som gjør dem hvitere. Man kan imidlertid dele opp de ulike metodene for tannbleking i hjemmeprodukter og profesjonelle behandlinger.

Hjemmebleking av tennene er det enkleste alternativet, men samtidig det minst virkningsfulle. Et hjemmeprodukt for tannbleking kan på den måten ikke sammenliknes med en profesjonell behandling.

En profesjonell tannbleking utføres på en klinikk, enten som en ”stolbleking” eller som en profesjonell hjemmebleking der klinikken etter undersøkelsen og utprøving sender med en blekeskinne og et profesjonelt blekemiddel til hjemmebruk.

Hvilket resultat kan jeg forvente meg av en tannbleking?

Resultatet av en tannbleking

Resultatet av en tannbleking påvirkes av ulike faktorer:

 1. Hvor mye misfarginger som finnes og hvor lenge disse har vært tilstede.
 2. Tennenes naturlige farge.
 3. Vor sterkt blekemiddelet som applikeres er og hvor lenge blekemiddelet har sittet på.

Man må være forsiktig med styrke og eksponeringstid for blekemiddelet da det imidlertid vil være en økt risiko for brannskader på tannkjøttet og ising i tennene.

Den totale behandlingstiden er alltid vanskelig å forutsi. Det samme er sluttresultatet. De individuelle variasjonene er store og det er viktig å være klar over dette før man starter opp med en behandling.

Tannbleking hjemme

Det finnes et stort tilbud av ulike produkter for hjemmebleking av tennene. Disse selges på internett eller i kosmetikkhyllen. Effektiviteten forblir et sted mellom akseptabel og ikke-eksisterende.

Forskjellen mellom ulike hjemmeprodukter er styrken på blekemiddelet og hvordan middelet skal applikeres på tennene.

Desto enklere det høres ut, desto dårligere fungerer det

Tannbleking hjemme

For å eksponere tennene for den blekende peroxiden blandes denne inn i ulike ”bærere”.

Noen eksempler på bærere av peroxid for tannbleking er munnskyllevann, tannkrem, remser som limes mot tennene, applikeringspenner, lakk eller gel som legges i en blekeskinne.

 • De ulike hjemmeproduktene for tannbleking inneholder en relativt lav konsentrasjon av peroxid for å redusere risikoen for skader.
 • Man kan dermed ikke forvente like sterke og varige resultater som man kan få ved en profesjonell tannblekingsbehandling.
 • Eksponering av blekemiddelet skjer kun under en kort periode, akkurat som eksponeringen av tannkrem og munnskyllevann.
 • De begrensninger som finnes i hjemmeproduktenes styrke gjør det tilnærmet umulig å få tydelig merkbare resultater.

Blekeskinner fungerer best

Blekeskinner for tannbleking

De hjemmeblekingsproduktene som gir best resultat er blekeskinner som man former, fyller med blekemiddel og deretter bruker 60-90 minutter daglig i minst 2 uker.

 • Prisen for en hjemmebleking med blekeskinner ligger på ca 400 kr.
 • De som har gjennomført en slik behandling opplever blant annet at det kan være vanskelig å forme skinnene og finne ut hvor mye blekemiddel som skal benyttes.
 • Tar man for mye blekemiddel vil det lekke ut av blekeskinnen og legge seg på tannkjøttet, noe som ikke er svært behagelig.
 • I pakningen inngår det ofte et annet blekemiddel som skal anvendes hvis tannkjøttet blir irritert.
 • Man må regne med at behandlingen kan ta lengre tid enn antatt fordi blekeskinnen skal sitte på minst 30 minutter på hver kjeve (underkjeve og overkjeve).
 • Da det produseres en god del spytt kan man ikke regne med å ha på seg skinnen i over – og under kjeven samtidig, noe som på papiret vil halvere behandlingstiden.
 • Rett pasient kan forvente seg en viss blekingseffekt som vil vare i 6-12 måneder.

Whitenings Strips (blekestriper) og lakk er lett, men ikke like effektivt

”Hjemmebleking”

En av de enkleste måtene å eksponere tennene for blekemiddel er å klistre en tapelignende remse/stripe på over og underkjevens fortenner.

 • Behandlingen skal gjentas i 30 minutter 2 ganger om dagen i en ukes tid.
 • Prisen for en tannbleking med blekestriper er ca 400 kr.
 • Resultatet av en tannbleking med blekestriper er begrenset og varer i maksimalt ett år.

En annen enkel metode for tannbleking er bruk av en penn eller en liten pensel som inneholder blekestoff. Man applikerer så dette blekestoffet, lakken på tennene. Effekten er svært begrenset.

Tannbleking på klinikk

Tannbleking på klinikk

Den sikreste måten å få hvitere tenner på er og la en ekspert undersøke, forberede og deretter administrere en profesjonell behandling.

 • En profesjonell tannbleking kan utføres hos en vanlig tannlege alternativt ved en klinikk/salong som har spesialisert seg på tannbleking.
 • Hvilken av de overstående alternativene som er det beste er ikke alltid åpenbart. Generelt har en lisensiert tannlege større kompetanse enn den vanlige ”behandleren”.

Man bør kjenne til at hele og rene tenner gir tannblekingen et bedre resultat. Ett tannlegebesøk eller besøk hos en tannpleier for kontroll og rengjøring før en tannbleking vil derfor være en god investering.

To alternativ – ”stolbleking” eller tannlegestyrt hjemmebleking?

Tannbleking på klinikk

Det finnes mange ulike metoder og teknikker for profesjonell tannbleking. Forenklet kan vi dele opp disse i ”stolbleking” og ”tannlegestyrt hjemmebleking”.

 • Stolbleking utføres på en klinikk der behandleren tar seg av det praktiske akkurat som ved et vanlig tannlegebesøk.
 • Hjemmeblekingen utføres i hjemmet, dag og/eller nattetid, under 1-2 uker med blekeskinner og blekemiddel som man får av tannlegen.
 • Økt kontroll og sikkerhet gjør at man ved en profesjonell tannbleking kan anvende et sterkere blekemiddel som inneholder 15 -38 % vannperoxid.
 • Ved stolbleking anvendes blekemiddelet i kombinasjon med en aktivator som avgir lys og/eller varme. Målet er å få en raskere effekt av blekemiddelet.

Den store forskjellen mellom tannlegeadministrert hjemmebleking med skinner og s.k. stolbleking, er at den sistnevnte er enklere, raskere og noe dyrere. Sluttresultatene er likeverdige.

Stolbleking – metoder og resultater

Stolbleking av tenner - metoder og resultater

I den senere tiden har det dukket opp mange ulike metoder og teknikker for stolbleking. De er i prinsippet like da man etter polering sitter i en stol opp til 2 timer med blekemiddel på tennene og et lys som er rettet mot munnen.

Etter behandlingen betaler man 3 000-5 000 kr og har kritthvite tenner, eller? Ja og nei…

 • De ulike metodene for stolbleking vil variere med hensyn til hvilke blekemiddel som blir brukt og hvilke type lys som brukes for å framskynde prosessen. Det kan være laserlys, UV-lys, farget lys eller plasmalys.
 • De to mest etablerte metodene for stolbleking er kjente under navnene ”Zoom” som anvender UV-lys og ”BrilliantSmile” som anvender plasmalys Andre etablerte metoder er BriteSmile og Lasersmile.
 • Alle de etablerte metodene gir ett bra resultat som varer i 2-4 år, men dette varierer litt med tanke på behandlingsforløp og mulige bivirkninger.

Mindre kjente metoder – mer usikkert resultat

Utover de mest etablerte metodene for stolbleking finnes det mange andre metoder som av ulike grunner ikke har fått tilslag i markedet. Disse inkluderer blant annet:

 • Utralydsbleking av tennene
 • Deep bleeching tannbleking
 • Ozonbleking av tennene
 • Tannbleking med kloroxid med flere.

Med mange alternativer og like mange løfter om ”det beste” resultatet kan det som pasient være lurt å velge en av de mer etablerte metodene på markedet.

Risikoer og bivirkninger ved tannbleking

Risikoer og bivirkninger ved tannbleking

Det finnes i utgangspunktet to potensielle risikoer/bivirkninger ved tannbleking. Begge er av forbigående karakter, men kan i noen tilfeller oppleves som ganske plagsomme.

1. Svie i tannkjøttet

En av de vanligste bivirkningene er irritasjon/svie tannkjøttet forårsaket av liten brannskade.

 • En brannskade oppstår når blekemiddelet har kontakt med tannkjøttet.
 • Dette er vanligvis forårsaket av manglende teknikk ved klinikkbehandling, feilaktig bruk av blekemiddel eller blekeskinner med dårlig passform.

2. Overfølsomhet og ising

En annen vanlig bivirkning som kan komme når man bleker tennene er isinger og overfølsomhet.

 • I noen tilfeller kan disse isinger oppleves som konstant og relativt ubehagelig.
 • Årsaken til isinger etter tannbleking er at blekestoffet er nær tannens ytre lag og irriterer nerver i tannen.
 • I noen tilfeller kan man ved stolbleking, etter avtale med pasienten, bevisst akseptere en økt risiko for isinger med det formål å gi en lengre behandling noe som vil gi et bedre sluttresultat.

Bivirkningene forsvinner innen 48 timer

Uansett hvilken type plager man opplever som et resultat av en riktig utført tannbleking, så vil disse avta innen 24-48 timer etter avsluttet behandling.

 • Få pasienter opplever så plagsomme bivirkninger at de avbryter en pågående behandling.
 • Å kunne bli forgiftet eller syk som følge av blekestoffet som har blitt benyttet under tannblekingen er i praksis ikke en risiko så lenge man bruker sunn fornuft og følger gitte instruksjoner.

Priser for tannbleking

Priser for tannbleking

Som nevnt tidligere finnes det flere ulike metoder for tannbleking. Man kan i hovedsak dele disse inn i to former; hjemmebleking og profesjonell tannbleking.

Hjemmebleking er billigst

Den første og enkleste metoden for å bleke tennene er en hjemmebleking. Behandlingen utfører du selv med blekeskinner, blekeremser/blekestriper, blekepenner etc. som du kjøper på internett eller i kosmetikkbutikker.

Kostnaden for en hjemmebleking av tennene er ca 500 kr.

Så mye koster en profesjonell tannbleking

Profesjonell tannbleking utføres enten som s.k. stolbleking eller med blekeskinner og blekemiddel som din tannlege sender med deg.

Hvis tannblekingen blir utført profesjonelt og korrekt vil de ulike metodene og prisene nedenfor gi ganske like resultat.

 • Profesjonell hjemmebleking inklusive testen, skinner og gel: pris ca 2000 kr
 • Tannbleking med plasmalys (Plasmalysbleking – BrilliantSmile): pris ca 3000- 5000 kr
 • Tannbleking med lys (Zoom, BriteSmile): pris 2900-4500 kr
 • Tannbleking med laser (Laserbleking – Lasersmile): pris ca 4000 kr

Alt innhold på den her sidan er faktagransket av Elisabeth Björkman, lisensiert tannlege og spesialist på estetisk tannhelse.