Alt om tannkroner

En tann består av to deler, roten (festet) og kronen (overdelen). En krone, porselenskrone eller tannkrone som de også kalles er en ny kunstig kontruksjon som skal ersatte overdelen til en tann.

Tannkroner kan anvendes på alle tenner i munnen når enklere metoder som en ordninær reparasjon eller en ny tannfasade ikke er tilstrekkelig for å reparere en skade.

En tannkrone dekker vanligvis store deler av tannen og er utformet som en ”lue”. Denne festes over den skadede tannen etter at den har blitt slipt til. Hvis pulpa inni tannen også er skadet må man må først rotfylle tannen før man kan sette inn konstruksjonen av den kunstige tannkronen.

Om tannens egen krone er i svært dårlig forfatning er den iblant udugelig som et feste for en kunstig tannkrone. I disse tilfellene må man stabilisere den nye kronen med en stift eller pilar som det også heter, og feste den nede i tannroten. Den nye tannen må først rotfylles før stiften og den nye kronen kan settes fast.

Tenner som er så skadet at en tannkrone ikke kan redde dem må trekkes ut for så og erstattes med enn tannbro eller et tannimplantat.

Slik setter man inn en porselenskrone

Slik setter man inn en tannkrone?

For å kunne sette inn en tannkrone trenger man minst 2 tannlegebesøk.

Ved det første besøket slipes tannen/tennene som skal få ny/nye krone/kroner, deretter tas et avtrykk samt en fargeanalyse. Ofte setter også tannlegen inn en midlertidig krone til neste besøk. Etter dette er den forberedende behandlingen ferdig.

Avtrykket av tannen/tennene som har blitt tatt sendes til et tannteknisk labaratorium som konstruerer den ferdige tannkronen. Tannkronen blir enten laget av porselen (porselenskroner) og/eller av metall (gull, titan eller spesialstål). Porselenskroner gir oftest det mest naturlige og vakreste resultatet.

Ved det andre tannlegebesøket prøver tannlegen kroner og hvis den passer så blir den sementert på plass. Avhengig av materialet er levetiden til en krone minst 15 år.

Priser for tannkroner

Priser for tannkroner

Det koster mellom 2500-6000 kr å få satt inn en tannkrone på en norsk klinikk.

  • Ulikheter i pris vil avhenge av hvilket materiale som brukes, men også diagnose og refusjon fra Trygdekassen.
  • For de som ikke vil eller kan betale behandlingen kontant så er alternativet å låne penger. Du kan lese mer om dette på siden for lån til helse og behandlinger.