Alt om porselensfyllinger

Begrepene dental Inlays og Onlays er engelske ord for ”innlegg” og ”overlegg”. Et innlegg (inlay) anvendes når man skal reparere mindre skader i tennene og et overlegg (onlay) ved større skader.

  • Hvis en tann ikke er så skadet, men mer enn at amalgamen bare kan skiftes ut med en plastfylling så kan man fremstille et inlay.
  • Hvis siden av tannen også er skadet, men da ikke så mye at det er tale om en tannkrone, så kan et onlay fremstilles.
  • Inlays og onlays kalles også for porselensinnlegg, tannfyllinger eller porselensfyllinger i vår dagligtale.

Litt forenklet kan man beskrive inlays og onlays som ”delkroner”, som anvendes hvis det finnes nok frisk emalje igjen på en tann for at det skal verdt å spare en del tannsubstans istedenfor å sette inn en helt ny kunstig tannkrone.

Innleggene kan sammenlignes med en liten puslebit som skreddersys, tilpasses og limes fast på den gjenværende emaljen for å gjenopprette tannstyrke og holdbarhet. Innleggene tilvirkes normalt av porselen eller gull.

Hva er forskjellen på en porselensfylling og en vanlig fylling?

Porselensfyllinger

Den viktigste forskjellen på et porselensfylling og en vanlig tannfylling (plastfylling/komposittfylling) er at en porselensfylling anvendes for større utfyllinger/hull og plastfyllinger for små.

Porselensfyllingene er sterkere, har bedre holdbarhet, ser bedre ut og gir en bedre forbindelse mellom tannen og porselenet enn en vanlig plastfylling.

Fyllingens styrke og holdbarhet i kombinasjon med moderne lim gjør dem til et bra alternativ når vanlig tannfylling (plastfylling) ikke er tilstrekkelig samtidig som den ikke kan motivere valget med å bytte hele tannkronen.

Slik utføres en porselensfylling

Slik utføres en porselensfylling

For å sette inn en fylling kreves 2 tannlegebesøk. Ved det første besøket undersøkes og forberedes tannen hvor fyllingen skal sitte. Dette kan innebære at tannen slipes ned, at en gammel fylling fjernes og/eller at hull (karies) behandles.

Når forberedelsene er ferdig tas et avtrykk som sendes til et tannteknisk labaratorium. Tannteknikeren støper en modell av tennene i gips slik at han/hun får en arbeidsmodell som er identisk med munnens utseende. Gipsmodellen brukes til å lage porselensfyllinger som sendes tilbake til tannlegen. Siden denne prosessen kan ta noen dager lager tannlegen avslutningsvis en midlertidig fylling og dere setter sammen opp en ny timeavtale.

Ved det andre besøket fjernes den midlertidige tannfyllingen. Tannlegen tilpasser porselensfyllingen slik at den sitter perfekt. Deretter limes fyllingen fast med et sterkt lim.

Normalt anvendes porselensfyllinger som stort sett ser usynlige ut. De har en livslengde på 15 år avhengig av pasientes munnhygiene, tannhelse, tannpuss osv.

Gullfyllinger er også er svært bra alternativ og disse har troligens enda lengre holdbarhet.

Gullfyllinger

Priser for porselensfyllinger

Prisen for en fylling er avhengig av hvilket materiale som benyttes samt størrelse og form. Utover den rene materialkostnaden kommer også klinikkens behandlingsavgifter.

Nedenfor vises et prisoverslag av totalkostnaden for en en fylling (inlay) inklusive materialkostnad samt den gjennomsnittlige kostnaden på de to besøkene:

  • Porselensfyllinger (det vanligste alternativet): pris 3000-5000kr
  • Gullfyllinger: pris 3000-5000 kr

Priser for større fyllinger (onlays)

Hvis skaden er større og sidene på tannen også er skadet anvendes en litt større fylling (onlay). Prisen her avhenger også av hvilket materiale som benyttes og klinikkens behandlingsavgifter.

I de tilfellene hvor det kan være aktuelt med et onlay velger man ofte å reparere med vanlig tannkrone.

Nedenfor vises et prisoverslag av totalkostnaden for et onlay inkludert den gjennomsnittlige kostnaden for de to besøkene:

  • Porselensonlay (det vanligste alternativet): pris ca 5000 kr
  • Gullonlay: pris ca 5000 kr

For den som ikke har mulighet eller vil betale sine porselensfyllinger/gullfyllinger kontant er alternativet å låne penger. Du kan lese mer på dette på siden ”lån til helse og behandlinger”.