Aleris Frogner

Besøk vår nettside
Om oss
Aleris Frogner

Aleris Frogner utfører årlig rundt 1600 operasjoner for privatpersoner og på oppdrag fra forsikringsselskap og offentlig helsevesen. På vår uforpliktende konsultasjon vil spesialister i plastisk kirurgi gi råd og veiledning og foreslå en behandlingsplan ut i fra dine ønsker og behov.

Det er viktig for oss at pasientene som oppsøker oss blir godt ivaretatt fra første telefonsamtale. Vi har en avdeling der alle ledd er nært knyttet til hverandre, der alle arbeider mot samme mål - å gi pasienten trygghet og en behandling av topp kvalitet.

Aleris Frogner er et fullverdig sykehus og ikke en klinikk. Dette gjør at vi kan tilby de fleste medisinske tjenester internt på huset, noe som for mange gir en ekstra følelse av trygghet.

Det er mange ulike kompetansegrupper som møtes under gjennomføringen av en plastisk operasjon. Ved avdelingen for plastisk kirurgi har vi et svært kompetent personale, med lang erfaring innen plastikkirurgi, dette gjelder både kirurger, sykepleiere og annet støttepersonell.

Velkommen til Aleris Frogner!

Tjenester/produkter
Kontaktinformasjon
22 54 11 45
www.aleris.no/plastisk-ki...
info.oslo@aleris.no
22 54 10 71
Mandag - torsdag kl. 8-20
Fredag kl. 8-16
Frederik Stangs g. 11-13
0264 Oslo, Norge
Like of dele
Premiumsponsorer
Banner
Copyright © Klinikregisteret | Sikkerhetspolicy