Alt om fillers

En vevfiller eller bare “fillers” som de også kalles er kunstig fremstilt legemiddelsklassifisert gel som injiseres i hudens dypere lag for å fylle ut vevet. Interessen for denne typen enkle, men virkningsfulle skjønnhetsbehandlinger er stort.

Fillerproduktenes bruksområder:

 • Fylle ut og minske rynker og linjer i ansiktet
 • Glatte ut ujevnheter (groper, arr, misdannelser)
 • Forsterke ansiktets konturer (hake, kinnbein, kjevelinje, lepper)
 • Øke volumet i utvalgte kroppsdeler (bryst, legger, rumpe etc.)

Dagens fillers gjør det mulig å oppnå betydelige forbedringer av utseendet raskt, enkelt, sikkert og med minimal restitusjonstid.

De fleste leger, behandlere og skjønnhetsspesialister er enige om at injeksjonsbehandlinger kommer til å bli en viktigere del av den estetiske medisinen og at etterspørselen kommer til å øke.

Hvordan fungerer en filler?

En fillerbehandling går ut på at en lege eller sykepleier med spesialistkunnskap innen estetiske injeksjonsbehandlinger injiserer en filler i/under huden i behandlingsområdet. Avhengig av hvilken behandling som utføres injiseres ulike fillerprodukter i ulike mengder og på ulike dybder.

I hvilken mengde og på hvilket dyp fillern injiseres avhenger av hvilken kroppsdel som behandles i tillegg til hvor stor fyldighetsøkning pasienten ønsker å oppnå. Ved behandling av for eksempel en rynke benyttes en betydelig mindre mengde enn ved en hakeforstørrelse.

Hvilket resultat kan jeg forvente meg?

Den ideelle filleren ville vært enkel og billig å framstille, uten bivirkninger og komplikasjoner, gi et langvarig resultat, lett å benytte og lett å fjerne dersom pasienten skulle angre seg.

Dessverre er ikke den perfekte filleren oppfunnet ennå. Til det skjer finns det imidlertid et stort antall ulike produkter som kan tilby vesentlige forbedringer.

En fillerinjeksjon kan per dags dato aldri erstatte et plastikkirurgisk inngrep som f.eks. en ansiktsløftning eller en forstørrelse ved hjelp av implantat. Ved slike inngrep kan mer omfattende endringer med mer langvarige resultater oppnås. Ved hjelp av en filler kan man dog på en betydelig enklere, billigere og nesten helt risikofri måte oppnå den lokale forbedringen pasienten etterstreber.

De ulike fillerproduktene

Den raske utviklingen av ulike kunstig framstilte substanser for vevutfylling (fillers) har gjort at det i dag finnes en stor mengde ulike fillerprodukter på markedet. Blant de mest kjente finner vi Restylane, Juvederm og Evolence.

De ulike produktene De ulike produktene framstilles på forskjellige måter og har derfor ulike egenskaper. Som konsument er det viktig å kjenne til disse for å være sikker på å få rett behandling og dermed også best tenkelige resultat.

De ulike fillerproduktene er i prinsippet forskjellige med tanke på:

 • Innhold og produksjonsprosess
 • Konsistens og partikkelstørrelse
 • Hvor store mengder som kan injiseres
 • Hvor mye de fyller
 • Hvor lenge behandlingsresultatet vil vare

Fra en prinsipiell synsvinkel finnes det fire ulike hovedtyper av fillers. Den hovedsaklige forskjellen mellom de ulike produktene er hvor lenge de finnes i huden etter behandlingen før de forsvinner.

Du kan lese mer om de ulike typene fillers i den påfølgende informasjonen.

Kollagenbaserte fillers

Kollagenbaserte fillerprodukterInjeksjonsprodukter baserte på naturlig kollagen benyttes i første omgang for å minske ansiktsrynker og fylle ut leppene, men kan også benyttes for å forsterke ansiktets konturer. Kollagen er et naturlig protein (egghvitestoff) som utgjør en viktig del av hudens naturlige bindevev. Lærhuden er bygget opp av et fast bindevev som inneholder kollagen og elastiske tråder/fibre (elastin).

Kollagen og elastiske trådene gir sammen med normalt væskeinnhold huden dens fyldighet, elastisitet og spenning. Med alderen degenerer de elastiske trådene i bindevevet og huden blir rynkete og mister fyldigheten sin.

Det finnes flere eksempler på kosmetikk med kollagen og elastin (kremer, sjampo etc.). De markedsføres som livgivende, rynkehemmende og med en foryngrende effekt på huden. Kollagen består dog av store molekyler og tas derfor ikke en gang opp i hudens ytterste lag (hornlaget), men legger seg utenpå huden og forsvinner når man vasker seg. For å få effekt av kollagen må det derfor injiseres i huden.

Injeksjonen utvinnes i første omgang fra overskuddsprodukter fra slakterinæringen i form av bindevev fra ungdyr av gris eller ku. Ettersom at det finnes en risiko for allergisk reaksjon når man benytter slikt kollagen utføres en allergitest før behandling.

Behandlingsresultatet som oppnås gjennom kollageninjeksjoner gjenstår normalt sett i 3-12 måneder. Eksempel på kollagenbaserte injeksjonsprodukter er Evolence, Zyderm, Zyplast, Dermalogen, Cymetra, Autologen, Fascian, Cosmoderm och Cosmoplast.

Hyaluronsyrebaserte fillers

Fillere basert på laboratorieframstilt Hyaluronsyre benyttes for å forsterke ansiktets konturer (hake, kinnbein, kjevelinje, lepper), øke volumet i utvalgte kroppsdeler (bryst, legger, rumpe etc.), fylle ut og minske rynker og linjer i ansiktet og jevne ut ujevnheter (arr, misdannelser).

Det bindevevet som bygger opp bl.a. huden vår og gjør den elastisk består som nevnt tidligere til stor grad av kollagenfibre. Mellom disse fibrene finnes det store væskebaserte molekyler som fyller ut vevet. Den mest betydningsfulle av disse molekylene er Hyaluronsyre som kroppen framstiller naturlig.

Når syntetisk framstilt Hyaluronsyre injiseres lokalt i kroppens bindevev binder det vannmolekyler noe som resulterer i økt volum i det injiserte området. Denne effekten er veldokumentert og har gjort hyaluronsyrebaserte injeksjonsprodukter veldig populære i den senere tiden.

Behandlingsresultatet som oppnås etter 1-2 injeksjoner av hyaluronsyrebaserte produkter gjenstår i kroppen i 6-12 måneder avhengig av hvor høy muskelaktiviteten i det behandlede området er. Deretter gjøres ofte en påfyllingsbehandling. Hyaluronsyrebaserte produkter med ulik molekylstørrelse benyttes for behandling av ulike områder.

Eksempler på hyaluronsyrebasete injeksjonsprodukter er Juvederm, Restylane, Macrolane, Prevelle, Teosyal, Hylaform, Esthelis, Matrigel, Captique, Puragen och Rofilan.

Hydroxylapatitbaserte fillerprodukter

Hydroxylapatitbaserte fillerprodukterVevfillere framstilt av Hydroxylapatit tilhører de kraftigere fillerproduktene og benyttes i første omgang for å behandle dype rynker/furer i ansiktet, ujevnheter i huden eller for å forsterke ansiktets konturer (hake, kinnbein, kjevelinje).

Hydroxylapatit er et mineralstoff som forekommer naturlig i skjelettet og i tennene våre. Injeksjonsproduktene framstilles på syntetisk måte og består av 30% Hydroylapatit og 70% vannbasert gel.

De mest kjente injeksjonsproduktene basert på Hydroxylapatit er Radiesse. Resultatet av en injeksjon av det aktuelle stoffet består i 12-18 måneder noe som gjør det til den ikke-permanente filleren med mest varig resultat.

Melkesyrebaserte fillerprodukter

Melkesyrebaserte fillerprodukterUtover de nevnte fillerproduktene finnes også produktet New-Fill (Sculptra) som er en ikke-permanent filler basert på melkesyre.

Resultatet av filleren består i 6-12 måneder. Denne filleren har imidlertid vist seg å kunne gi en varig og ikke-behandlingsbar bindevevsreaksjon som gir det behandlede området et steilt og unaturlig utseende.

Permanente fillers

Permanente fillere har blitt utviklet for å framstille et injiserbart implantat med hvilket man oppnår samme resultat som med fillerprodukter, men med en permanent effekt. For å oppnå det permanente resultatet blander man opp kollagenfiller med ulike plaster som kroppen ikke kan bryte ned.

Når en permanent filler injiseres aktiviseres kroppens naturlige beskyttelsesmekanisme for å kapsle inn fremmedlegemer (de mikroskopiske plastkulene) i arrvevet. Kapselen av arrvev som bygges rundt det fremmede materialet øker vevsvolumet og utgjør selve ”implantatet”.

Permanente fillerprodukterDenne prosessen innebærer et antall usikkerhetsfaktorer. For det første er det vanskelig å avgjøre hvor mye arrvev kroppen kommer til å bygge opp rundt det fremmede stoffet, som igjen gjør det vanskelig å bedømme den endelige fyldighetsgraden. For det andre er det vanskelig å på forhånd avgjøre hvordan implantatet kommer til å framstå når kroppen og huden eldres. For det tredje er eventuelle komplikasjoner som følge av implantatenes innlegning i kroppen veldig vanskelige å behandle.

De nevnte faktorene gjør at mange klinikker og meritterte plastikkirurger ikke benytter og fraråder behandling med alle typer fillers som inneholder plaster eller andre emner som ikke kroppen selv kan bryte ned på naturlig vis.

Eksempel på permanente fillere er Artecoll, Dermaliv, Aquamid och Agriform.

Slik går en fillerbehandling til

Injeksjonsbehandlinger med vevfiller utføres på skjønnhetssalonger, dagkirurgiske mottak og plastikkirurgiske klinikker. Selve inngrepet er enkelt og går fort, men er en medisinsk behandling og skal derfor utføres av en lege eller sykepleier.

 Plastikkirurgi | Kosmetisk Kirurgi | Skj�nnhetsbehandlinger Behandlingsforløpet og ettertiden ved fillerinjeksjonerFør din første behandling med en filler besøker du normalt sett en lege eller en sykepleier på din utvalgte klinikk for en kostnadsfri konsultasjon. Der får du informasjon om hvordan produktene fungerer, hvordan behandlingen går til, eventuelle risikoer og bivirkninger samt en pris på hva behandlingen kommer til å koste.

Etter den forberedende konsultasjonen din kan du booke inn en behandlingstid som normalt sett er 30-40 minutter.

Behandlingsforløpet ved injeksjonsbehandling med vevfillers:

 1. Ved behandling med en kollagenbasert filler utføres i enkelte tilfeller en enkel allergitest før behandlingen påbegynnes.
 2. Legen/sykepleieren gjør en nøye bedømming av din huds tilstand og av området som skal fylles ut.
 3. I enkelte tilfeller merkes injeksjonspunktene opp i forveien ved hjelp av en penn for å forenkle behandlingen.
 4. Injeksjonsområdet rengjøres og desinfiseres med en antibakteriell løsning og bedøves ved hjelp av is eller en bedøvelseskrem avhengig av pasientens ønsker.
 5. I enkelte tilfeller inneholder injiserbare fillers en lokalbedøvelse og i andre velger behandleren å sette en slik separat i behandlingsområdet. Denne bedøvelsen er av samme type som benyttes hos tannlegen.
 6. Selve injeksjonsprosessen går veldig raskt og en behandling bestående av en serie injeksjoner er ofte over på mindre enn 20 minutter.
 7. Etter injeksjonene vaskes det behandlede området. Ved behov tilbys pasienten en kjølepose for å minske det midlertidige ubehaget/den sviende følelsen som i blant oppstår rett etter injeksjonene. Pasienten kan legge på sminke etter 4 timer, men skal unngå å utsette de behandlede områdene for trykk.
 8. Resultatet av en behandling med en vevfiller synes nesten med en gang etter behandlingen. I blant synes også en mindre hevelse og et lite blåmerke i det behandlede området.
 9. Pasienten kan normalt sett gå tilbake til jobb og andre normale rutiner umiddelbart etter inngrepet.

Ettertiden ved injeksjonsbehandling med filler

Ettertiden ved injeksjonsbehandling med fillersUmiddelbart etter behandlingen kan du komme til å kjenne en viss smerte, være hoven og ha blåmerker i behandlingsområdet. Det behandlede området kan også kjennes litt avdovnet og huden kan se litt rød og irritert ut.

Når man benytter enkelte fillers kan det behandlede området i blant framstå som litt overfylt rett etter behandlingen og i opp til et par dager etterpå. Dette oppstår fordi behandleren overfyller med vilje for å kompensere for den filleren som umiddelbart brytes ned av kroppen.

Det er viktig å tenke på at de behandlingsresultatene man oppnår ved hjelp av ikke-permanente fillere ikke er permanente – akkurat som navnet antyder. Det økede vevsvolumet kommer til å gå tilbake i løpet av 3-18 måneder avhengig av hvilket fillerprodukt som ble benyttet og i hvilket område det ble lagt.

Om en permanent filler benyttes finnes det en risiko for at den som følge av de aldersrelaterte forandringene i vevet som omgir den, endrer leie eller framstår som en klump under huden. For å korrigere dette kreves komplisert kirurgi.

Risikoer ved fillerinjeksjoner

Potensielle komplikasjonerInjeksjonsbehandlinger med ikke-permanente fillere som Restylane, Juvederm, Evolence etc. Betraktes som veldig sikre og forbindes med få og sjelden forekommende komplikasjoner og bivirkninger.

I første omgang kommer den lave komplikasjonsgraden an på at stoffene som injiseres består av en for kroppen naturlig substans og av at injeksjonsproduktenes effekt er forbigående. Om noe mot formodning skulle gå galt vil resultatet gå tilbake i takt med at produktene brytes ned av kroppen.

Ved behandling med Hyaluronsyrebaserte fillere kan legen injisere et motmiddel som raskt bryter ned produktene og på denne måten gjenoppretter pasientens utseende umiddelbart.

De potensielle komplikasjonene som forbindes med en fillerbehandling er bl.a.:

 • Infeksjoner kan alltid oppstå der huden penetreres
 • Asymmetri og ujevnheter forekommer og er ofte et resultat av feilaktig valgt filler, injeksjonsmengde eller manglende erfaring hos behandleren.
 • Blødning, blåhet og/eller hevelser kan oppstå rett etter behandlingen og vare i opptil en uke. I unntakstilfeller kan imidlertid misfarging bare lenger enn dette.
 • Huden i det behandlede området kan også bli rød og irritert, klø, samt utvikle utslett og overfølsomhet. Også disse bivirkningene er uvanlige og som oftest raskt forbigående.

Permanente fillere innebærer større risikoer

Ved å benytte en permanent filler som Artecoll, Dermaliv eller Aquamid m.fl. finnes det en risiko for varige komplikasjoner i form av ujevnheter som en følge av innlegingsprosessen eller aldersforandringer i kroppens vev. Mange leger fraråder derfor denne behandlingen med permanente fillere.

Priser for fillerbehandlinger

Det finnes et stort antall ulike vevfillere. Blant de mer etablerte finner vi Restylane, Juvederm, Evolence, Esthelis m.fl. Kostnaden for en injeksjonsbehandling med en filler påvirkes av følgende faktorer:

 • Hvilket område som skal behandles
 • Hvilket fillerprodukt som benyttes
 • Mengden fillerprodukt som injiseres
Man bør ikke la prisen være en altfor tungveiende faktor i valget om hvor man velger å gjennomføre sin injeksjonsbehandling.

Man bør ikke la prisen være en altfor tungveiende faktor i valget om hvor man velger å gjennomføre sin injeksjonsbehandling.

Ofte fastsettes prisen for en injeksjonsbehandling etter hvor mange doser (sprut) av filleren som benyttes for å oppnå det ønskede behandlingsresultat. I normaltilfeller benyttes 1-3 sprut per behandlingsområde.

Fastsetting av pris for de ulike injeksjonsproduktene baseres på hvor lenge behandlingsresultatet vil gjenstå. De produktene som gir de mest langvarige resultatene er også de dyreste. Fordelen er at man ikke behøver å behandle like ofte med langtidsvirkende fillere noe som gjør at den endelige kostnaden blir lavere for de som vil beholde ”fyldigheten” over en tid.

Noen eksakte priser for ulike behandlinger kan vi basert på behandlingenes store ulikheter ikke gjengi med rettferdighet. For å gi en indikasjon på kostnad for ulike behandlinger benyttes kostnaden for en leppeforstørrelse som en referanse nedenfor:

 • Kollageninjeksjon 1500-4000 kr/sprøyte (1-2st/behandling)
 • Hyaluronsyreinjeksjon 2000-4000 kr/sprøyte (1-2 st/behandling)
 • Hydroxylapatit (Radiesse) 4000-6000 kr/sprøyte (1-2 st/behandling)

Priser for spesialbehandlinger med fillere

I den senere tiden har det blitt utviklet vevfiller som kan forstørre enkelte kroppsdeler. Disse benyttes bl.a. for penisforstørrelse, brystforstørrelse, leggforstørrelse samt forstørrelse av rumpe og andre områder. Ved en behandling benyttes betydelig større mengder av vevfilleren og behandlinger tar lengre tid.

At det benyttes så mye mer fillerprodukt og lengre behandlingstid gjør at en spesialbehandling koster mellom 15 000 – 35 000 kr.

Finansiering av en injeksjonsbehandling med en filler

Om du ikke kan eller vil betale injeksjonsbehandlingen din kontant finnes det flere ulike alternativer for finansiering. Mange foretak har t.o.m. spesialisert seg på å låne ut penger til ulike skjønnhetsbehandling og plastikkirurgi.

Før du tar beslutningen om å låne penger til behandlingen din er det imidlertid, som alltid, viktig at du setter deg inn i vilkårene for lånet.

Du kan lese mer om muligheten til å finansiere skjønnhetsbehandlingen din på informasjonssiden om lån og finansiering for kosmetiske behandlinger.