Legemiddel mot hårtap

Hårtap kan stoppes og til en viss grad snus ved hjelp av legemiddel. Disse preparatene utøver sin effekt ved å blokkere effekten av DHT, det hormonet som er årsaken til håravfallet.

  • De virkningsfulle medisinene som er tilgjengelige for å forebygge hårtap er Recrea, Rogaine og Propecia.
  • Recrea og Rogaine inneholder det samme aktive stoffet, Minoxidil. Begge preparatene kan benyttes av både kvinner og menn og kjøpes reseptfritt på apoteket. Preparaten gis i form av et liniment som strykes i hodebunnen.
  • Preparatet Propecia gis i tablettform og må skrives ut av en lege. Det aktive virkestoffet er finasterid noe som hemmer forekomsten av DHT i hodebunnen slik at dette ikke påvirker hårsekkenes funksjon.

Åtte av ti personer ser effekt på sitt håravfall

Håravfall kan stoppes og til en viss grad snus ved hjelp av legemiddelsbehandling.

For åtte av ti personer som benytter de nevnte legemidlene stoppes fortsatt håravfall og omtrent halvparten får tilbake en del av sitt tapte hår.

  • Effekten er begrenset i den fremste hårlinjen. For de hvis håravfallet har kommet så langt at de har blitt flintskallede har de nevnte medisinene ingen effekt.
  • Om behandlingen med legemidlene avbrytes vil håravfallet komme i gang igjen i løpet av et par måneder (noen ganger til og med raskere) og fortsetter senere i samme takt som før behandlingen ble påbegynt.