Alt om hakeforstørrelse og hakeplastikk

En hakeplastikk er plastisk kirurgi av haken som utføres for å forandre eller forsterke hakens størrelse og konturer. Her finner du som overveier en hakeforstørrelse utførlig informasjon om disse inngrep.

 • En kraftig og fremtredende hake oppfattes ofte å reflektere en sterk personlighet. Dessuten utgjør haken et av ansiktets mest karakteristiske deler. Både nesen og kjevebenet reflekteres mot hakens proporsjoner.
 • En svak eller såkalt flyktende hake kan få en nese til å framstå som større enn det den egentlig er og gi ansiktet et uproporsjonert utseende i profil. En hakeforstørrelse kan derfor dramatisk forandre og forbedre utseendet ditt.
 • Til tross for dette er det ikke uvanlig at de som ser en person etter en hakeforstørrelse ikke ser at han eller hun har gjennomgått en operasjon, men kun oppfatter at personen ser bedre ut en han eller hun gjorde før inngrepet.

Er du en egnet kandidat for en hakeplastikk?

En plastisk operasjon av haken kan som tidligere nevnt forandre formen, forminske eller forstørre haken. De pasienter som egner seg best for en operasjon er derfor personer med ujevnheter i hakepartiet, alt for framtredende hake eller en svak, i noen tilfeller underutviklet hake.

Plastisk kirurgi hakeDet vanligste pasientønsket er å forsterke haken, noe man gjør ved en hakeforstørrelse. Et slikt inngrep har en direkte effekt ved at haken blir mer framtredende, noe som gir ansiktet mer distinksjon. En annen effekt er at nesen oppfattes som mindre da den proporsjon i forhold til haken forandres.

Personer med en nese som er noe stor i forhold til ansiktets øvrige proporsjoner blir derfor ofte veldig fornøyde etter en hakeforstørrelse. Det er derfor ikke uvanlig at pasienter som søker en neseplastikk i stedet anbefales plastisk kirurgi av haken.

Videre er det ved hakeplastikk som ved plastisk kirurgi generelt pasienter med god fysisk og mental helse med realistiske forventninger til operasjonsresultatet som er å anse som egnede kandidater.

Bilder

Her finner du før- og etterbilder fra ulike hakeoperasjoner som hakeforstørrelse med hakeimplantat samt andre kirurgiske korrigeringer. Til bildene finnes en kortfattet beskrivelse av inngrepet.

Bilder før og etter hakeforstørrelse med implantat

En hakeplastikk (hakeforstørrelse) er en form for plastikkirugi som på en dramatisk, men diskret måte kan forandre en persons utseende. Operasjonen utføres ved hjelp av et silikonimplantat som plasseres under huden på haken. Ved å studere før og etter bildene av denne skjønnhetsoperasjonen som presenteres i albumet nedenfor kan du få et godt bilde av hvordan en persons utseende forandres av en hakeoperasjon. Bildene er tatt av en plastikkirurg i sammenheng med oppfølgingen etter pasientens hakeforstørrelse.

Metoder for hakeforstørrelse

Ved en hakeforstørrelse kan din hakes størrelse forandres både i bredde og projeksjon (hvor lang ut fra ansiktet haken stikker i profil). Den maksimale økningen av hakens projeksjon er 10 mm. Hvilken utforming som forsøkes skapes kommer an på hvilken ”look” du ønsker, ansiktsproporsjonene dine og din kirurgs anbefalninger.

Selv om skjønnhet ligger i øynene til den som ser, kan man i alminnelighet si at en perfekt balansert hake sett i profil når like langt fra som underleppens ytterste punkt. Ved en hakeforstørrelse forsøker man ved hjelp av et hakeimplantat, injeksjonsbehandling eller en beinkileforflytning å havne så nære dette målet som mulig.

Hakeimplantat den vanligste metoden

Hakeimplantat den vanligste metodenDen vanligste metoden for hakeforstørrelse er at et silikonimplantat settes inn under huden mot benet på haken. Ved hjelp av et hakeimplantat kan man oppnå betydelig størrelsesforandring og resultatet av en hakeforstørrelse med denne metoden forblir permanent. Hakens form kan dog komme til å forandres med tiden.

Beinkileforflytning komplisert og uvanlig

En annen om mer uvanlig metode for hakeforstørrelse går ut på at en kileformet beinbit tas løs fra underkjevebenets (hakens) nedre del gjennom et snitt inne i munnen. Denne beinbiten forskyves framover og forankres med ståltråd eller titanplater.

Denne metoden er dog mer komplisert og risikofylt. Den er derfor nesten helt erstattet av den enklere metoden der man benytter hakeimplantat av silikon.

Injeksjonsbehandlinger, en enkel men forbigående forsterking av haken

For den som ikke vil operere inn et implantat i hakepartiet finnes det en alternativ behandlingsmetode. Denne innebærer at man i stedet for å sette inn et hakeimplantat i hakeplastikk bygger opp hakens nye proporsjoner ved å injisere en såkalt vevfiller.

En injeksjonsbehandling er betydelig enklere å gjennomføre, men resultatet blir forbigående og nye påfyllinger av vevfilleren må gjøres hver sjette til tolvte måned.

Du kan lese mer om denne behandlingsmetoden på informasjonssiden om injeksjonsbehandlinger.

Før operasjonen

En hakeforstørrelse kan deles opp som en prosess i tre steg med tanke på hva som skjer før, under og etter en hakeplastikk. Denne siden behandler de to første av disse tre stegene.

Planlegging før hakeforstørrelsen

Det første som skjer når du endelig har bestemt deg for å utføre en hakeforstørrelse er at du må booke tid hos en plastikkirurg hvor du drar for å ta et første uforpliktende besøk.

Hakeforstørrelse med hakeimplantatI den innledende konsultasjonen kommer kirurgen din til å bedømme din allmenne helsetilstand og ditt ansikts utforming og proporsjoner. Videre kommer kirurgen og du til å diskutere hvilken metode for hakeplastikk som er best egnet for deg.

Vær ærlig når du beskriver dine forventninger for kirurgen din og krev samme ærlighet av din kirurg i hans eller hennes beskrivelse av de begrensninger og risikoer operasjonen av haken din innebærer.

Forberedelser før hakeforstørrelsen

Du kommer, sånn som det alltid er før plastikkirurgi, til å få spesifikk instruksjoner om hvordan du skal forberede deg før hakeforstørrelsen. Disse inkluderer informasjon om hvordan du skal spise og drikke, regler for røyking, vitamininntak, medisiner og andre preparater. Du kommer også til å få informasjon om hvordan du skal ivareta hygienen din før operasjonen for å minimere risikoen for infeksjoner.

Under operasjonen

Operasjonsforløpet ved hakeforstørrelse En hakeforstørrelse er et enkelt inngrep som tar ca 30-60 minutter. Operasjonen gjennomføres vanligvis med lokalbedøvelse av samme slag som anvendes hos tannlegen, men også beroligende og narkose kan forekomme.

Når man benytter hakeimplantat legger kirurgen et snitt på innsiden av underleppen eller huden under haken. Gjennom snittet formes det en liten lomme der hakeimplantatet skal ligge. Deretter føres implantatet inn og legges på plass i lommen. I enkelte tilfeller festes implantatet med et sting i benhinnen for at det ikke skal flytte på seg.

Rent allment kan man si at risikoen for infeksjon er høyere om snittet legges på innsiden av underleppen på grunn av mengden bakterier i munnhulen. Når implantatet er lagt, sys snittet igjen og operasjonen er ferdig. Deretter tapes haken din for å minimere hovenhet og ubehag.

Etter hakeoperasjonen får du legge deg og hvile en stund og etter et par timer kan du forlate klinikken.

Etter operasjonen

En hakeforstørrelse er en relativt enkel form for plastikkirurgi og den påfølgende ettertiden er normalt sett like udramatisk selve operasjonen.

 • Tiden etter en hakeforstørrelseNår bedøvelsen slipper kan du komme til å oppleve en kortvarig, intens smerte. For øvrig er smerten etter hakeoperasjonen normal og reguleres med smertestillende legemiddel.
 • Stingene dine tas normalt sett etter 5-7 dager. Om hakeforstørrelsen utførtes gjennom et snitt i underleppen benyttes sting som løses opp og forsvinner av seg selv.
 • En viss hovenhet oppstår i området, men forsvinner litt etter litt i løpet av 1-2 uker. Hovenheten kan begrenses med isposer som legges på området en halvtime, tre ganger om dagen, dag 1 og 2.
 • Avhengig av hvilken operasjonsmetode som ble benyttet kan plastikkirurgen din ha satt i gang en forebyggende antibiotikabehandling som i så tilfelle skal følges nøye.
 • Ved operasjon gjennom munnhulen får du leve på lett-tygget eller flytende kost i et par dager
 • Du bør sove på ryggen den første uken etter din hakeplastikk og kan regne med å være tilbake på jobben etter ca en uke (mer av utseenderelaterte enn fysiske årsaker).

Potensielle risikoer og komplikasjoner

En hakeforstørrelse er et enkelt inngrep, men det foreligger akkurat som ved alle andre plastikkoperasjoner visse risikoer for komplikasjoner.

De allmenne risikoene med plastikkirurgi kan du lese mer om på informasjonssiden om allmenne risikoer ved plastikkirurgi ». De spesifikke risikoene som forbindes med akkurat hakeplastikk kan du lese nedenfor.

Implantatet flytter på seg

Det kan hende at hakeimplantatet ikke ligger helt stille i vevlommen sin. En viss bevegelighet er ofte akseptabelt, men om implantatet rører seg alt for mye eller havner i feil leie, behøves dette å rettes opp gjennom en ny hakeoperasjon.

Infeksjon rundt implantatet

Risikoer ved hakeforstørrelseEn infeksjon kan oppstå rundt implantatet og i de tilfeller der dette ikke kan leges ved hjelp av antibiotika kan det være behov for å fjerne implantatet til infeksjonen er leget og det kan settes inn igjen. Denne komplikasjonen forekommer oftest i de tilfellene snittet blir lagt inni munnen og risikoen kan til en viss grad minkes med forebyggende antibiotikabehandling.

Følsomhetsforandringer i haken

Enkelte pasienter opplever en følsomhetsforandring i underleppen og tenneneetter sin hakeplastikk. Denne tilstanden normaliseres oftest i løpet av tre måneder. Det finnes dog en viss risiko for at denne tilstanden blir permanent.

Asymmetri

Det foreligger videre en risiko for ujevn vevdannelse rundt implantatet noe som kan resultere i et asymmetrisk inntrykk. Om dette oppleves for besværlig kan dette korrigeres gjennom en re-operasjon.

Kapselkontraksjon

En annen, om en veldig uvanlig komplikasjon som kan oppstå ved en hakeforstørrelse med hakeimplantat er en såkalt kapselkontraktur. Dette innebærer at den kapselen av bindevev som bygges omkring hakeimplantatet som et ledd i kroppens legingsprosess blir tykk og drar seg sammen. Hakeimplantatet kan da komme i klem noe som gir haken en unaturlig form i en tilstand som kan være smertefull.

Denne komplikasjonen kan behandles på flere vis. I blant kan bindevevet fjernes, men i enkelte tilfeller må implantatet tas bort.

Arr

Stygge arr er veldig uvanlig som en følge av hakeforstørrelser. Om implantatet føres inn gjennom et snitt i munnen finnes det ingen risiko. Ved et snitt under haken leges normalt sett arret på et slikt vis at det blir veldig diskret.

Priser for hakeforstørrelse

Prisen for en hakeforstørrelse varierer avhengig av hvilken klinikk du velger å utføre din plastikkirurgi på, hvilken metode som benyttes og i ved implantater; hvilket hakeimplantat som anvendes.

 • Hakeforstørrelse med hakeimplantat 18 000- 25 000 kr
 • Hakeforstørrelse gjennom injeksjonsbehandling 4000-9000 kr
 • Hakeforstørrelse ved benforflytning 20 000-35 000 kr

Finansiering av din hakeforstørrelse

Priser for hakeforstørrelseDen som vil utføre en plastisk operasjon kan om man ikke vil eller kan betale operasjonen kontant velge å låne penger til sin hakeplastikk. Det finnes flere foretak som har spesialisert seg på lån til/finansiering av plastikkirurgi. Som vanlig når man låner penger er det viktig å finne ut hvilke vilkår som gjelder for finansieringen.

Du kan lese mer om lån/finansiering av plastisk kirurgi på informasjonssiden om finansiering av plastikkirurgi ».

————————

Den medisinske informasjonen på denne siden er gransket av Dr. Pelle Sahlin, spesialist i plastisk kirurgi og medisinsk ansvarlig på Art Clinic. Innholdet er ment som en beslutningsstøtte før en hakeoperasjon, men kan og skal ikke erstatte en konsultasjon hos lege.