Alt om brystløft

Et brystløft er et plastisk operasjon som utføres for å minske brystheng og gi et fastere og dermed mer estetisk tiltalende bryst. 

 • Brystløft med plastisk kirurgiBrystenes form og utseende forandres med tiden. Faktorer som amming, vekttap, dårligere elastisitet i huden, graviditet etc. bidrar alle til at brystene taper sin opprinnelige fasthet og form.
 • Ved hjelp av et brystløft eller mastopexi som det også kalles, kan brystene både bli fastere og løftes opp, noe som gir bysten et mer ungdommelig utseende.
 • I tilknytning en brystløfting forminskes også ofte areolaens størrelse. Dessuten flyttes areolaen og brystvorten opp, noe som bidrar til ytterligere til et mer estetisk tiltalende bryst med fornyet ungdommelighet.

Er du en egnet kandidat for et brystløft?

Kvinner med bryst av tilfredsstillende størrelse, men med mye brystheng, slapphet eller med areola/brystvorter som peker nedover kan forvente seg gode resultater av inngrepet.

Også veldig store bryst med stort overheng kan løftes. Resultatet har imidlertid en tendens til ikke å bli like varig som ved et brystløft for normalstore eller mindre bryst. Ofte anbefales derfor pasienter med veldig store bryst å gjennomgå en brystreduksjon.

Brystløft kan utføres i alle aldre, dog ikke i tenårene ettersom at brystene ikke er ferdig utviklede. Det er imidlertid vanligst at brystløft utføres etter graviditet og amming, da dette er prosesser som kan ha omfattende og vanskelig forutsigbar påvirkning på brystenes størrelse, form og fasthet. Vanligvis foreligger det ingen hindre for å gjennomgå et brystløft før graviditet.

Melkekanalene og brystvortenes funksjon berøres som oftest ikke, noe som gjør det fullt mulig for pasienten å amme etter et brystløft. Pasienten skal imidlertid rådføre seg om dette med sin kirurg før inngrepet.

Bilder før og etter brystløft

I dette bildegalleri kan du ta del av bilder før og etter brystløft samt av brystløft i kombinasjon med implantat. Du finner også informasjon om operasjonsteknikk, klinikk, kirurg etc.

Brystløft med alle teknikker

Brystløft i kombinasjon med innlegg av implantat

I bildegalleriet kan du betrakte før og etter bilder av pasienter som har gjennomgått et brystløft med eller uten forminskning av areolaen. Før og etterbilder er tatt av plastikkirurger 3-12 måneder etter at pasienten har gjennomgått plastikkirurgi. Det er imidlertid viktig å tenke på at den enkelte pasients forutsetninger for en brystløfting er forskjellige og at det endelige resultatet derfor vil skille seg. Før og etterbildene gir imidlertid en god indikasjon på hva en kompetent plastikkirurg kan oppnå ved hjelp av et brystløft. Bildene av brystløftet er tatt i sammenheng med pasientenes oppfølgingsbesøk etter sitt brystløft.

Metoder for brystløft

Det finnes ulike kirurgiske teknikker/metoder for brystløft. Prinsipielt skiller disse seg fra hverandre med tanke på hvor omfattende forandringer man vil oppnå i forhold til pasientens utgangsposisjon.

Hvilken metode som benyttes i hvert enkelt tilfelle avgjøres av en sammenveining av følgende faktorer:

 • De olike metoderne for brystløftHvor omfattende brysthenget er
 • Areolaen og brystvortens plassering og utforming
 • Brystenes størrelse
 • Mengden av overflødig hud
 • Brystenes form
 • Pasientens ønsker

I første omgang skiller de ulike metodene for brystløft seg fra hverandre med tanke på hvor mye brystheng man kan fjerne. Generelt sett kan man si at jo mer heng kirurgen må fjerne, jo større snitt må anvendes. Nedenfor følger en beskrivelse av de vanligste alternativene.

Utfylling av brysthenget

På pasienter med et lite overheng kan, i de tilfellene areolaen er av tilfredsstillende størrelse og plassering på brystet, et mindre med brystimplantat med en stor forside benyttes for å fylle ut brystets hud.

Innsetting av brystimplantat kan således eliminere behovet for et kirurgisk brystløft og på dette viset kan man unngå de arr som ellers vil oppstå.

For mer informasjon om denne fremgangsmåten henviser vi til informasjonssiden om brystforstørrelse ».

Areolaløft

AreolaløftI enkelte tilfeller der det kun er mindre brystheng kan det holde med et areolaløft, såkalt periareolær mastopexi. Her legger man kun et snitt rundt brystvorten og det pigmenterte området rundt. Gjennom dette snitten får kirurgen tilgang til det underliggende brystvevet som flyttes opp og festes høyere oppe på brystet.

Metoden gir kun arr rundt areolaen, men har derimot ingen mulighet til å forme brystene spesielt mye eller fjerne store mengder overflødig hud. Disse begrensningene innebærer at metoden tenderer til å gi et noe flatere bryst enn når man benytter en mer omfattende framgangsmåte, men er allikevel i visse tilfeller egnet.

Ankerløft

snittloftFor å behandle et mer omfattende brystheng og gjennom dette fjerne mer betydelige mengder overflødig hud og flytte opp brystene mere, kreves det at huden strekkes under areolaen. Dette innebærer at kirurgen må anvende et større snitt, noe som medfører at det også blir et vertikalt arr mellom areolaen og brystfolden.

Ofte behøver man dessuten å strekke huden ytterligere. For å oppnå dette behøver man også å legge et snitt under brystet, noe som da også vil gi arr i brystfolden.

AreolaløftNavnet ”ankerløft” kommer av formen på snittet som anvendes og det arret som oppstår rundt brystvorten, vertikalt over brystet og i en bue over brystet som har form som et anker.

Brystvortene forblir som oftest festet til sine opprinnelige nerver og blodbaner under hele operasjonen. Om brystene har et stort overheng behøver man i visse tilfeller å flytte areolaen med brystvorten lenger enn det koblingen til nerver og blodårer tillater, noe som da medfører en risiko for redusert følsomhet.

Planlegging og forberedelser før en brystløfting

Et brystløft kan som de fleste plastikkoperasjoner deles opp i en prosess i tre faser i forhold til hva som skjer før, under og etter ditt brystløft. På denne siden kan du lære deg mer om hva som skjer i de to første stegene i denne prosessen.

Planlegging

Planleggingen før et brystløftNår du har bestemt deg for å gå videre med dine tanker om et brystløft er det første steget å booke inn en besøkstid hos en plastikkirurg. Du kan lese mer om hva du bør tenke på i sammenheng med dette på siden om kunsten å velge riktig plastikkirurg ».

Ved den innledende konsultasjonen med din plastikkirurg er det veldig viktig at dere har en oppriktig diskusjon. Hver kirurg, så vel som hver pasient, har ulike syn på hva som er egnet størrelse og form på bryst.

Plastikkirurgen kommer til å undersøke og måle brystene dine. Han/ hun kommer også til å ta bilder som skal benyttes som referanse både før – under – og etter ditt brystløft. Dere kommer også til å diskutere de faktorer som påvirker operasjonen, slik som alder, utgangspunkt (brystenes størrelse og form) og hudens tilstand. Dere bør også diskutere forandringene av areolaen og brystvortene som normalt sett flyttes høyere opp på brystet under et brystløft.

Det er ikke uvanlig at et brystløft også kan kombineres med en brystforstørrelse. I disse tilfeller legges proteser (brystimplantat) inn i sammenheng med brystløftet. Protesene legges enten ovenfor eller delvis under brystmuskelen. Om det kun er tynt vev tilgjengelig i brystenes øvre del anbefales man å legge implantatene delvis under muskelen.

Du kan lære deg mer om denne delen av operasjonen på informasjonssiden om brystforstørrelse ».

Din kirurg skal beskrive hvordan inngrepet utføres i detalj, forklare hvilke risikoer og begrensninger inngrepet innebærer og forsikre seg om at du forstår hvor arrene kommer til å være og hvordan de vil se ut.

Forberedelser

Forberedelser før et brystløftDu kommer til å få utførlige instruksjoner om hvordan du skal forberede deg før brystløftet ditt. Disse instruksjonene inkluderer informasjon om hvordan du skal spise og drikke, regler for røyking, vitamininntak, medisiner og andre preparater.

Tobakk, alkohol og naturpreparater skal unngås i minst to uker før og senere etter et brystløft.

I enkelte tilfeller må du gjennomgå en mammografirøntgen for å forsikre om at det ikke finnes noen medisinske hindringer som kan påvirke gjennomføringen av brystløftet ditt. (Om det ikke finnes arvelig brystkreft utføres normalt sett mammografiundersøkelsen på pasienter som er over 40 år gamle. Dersom arvelighet er kjent er grensen lavere.)

En av forberedelsene du kommer til å bli instruert om av plastikkirurgen din er å foreta en såkalt preoperativ vask. Denne utføres for å minske risikoen for infeksjon og går ut på at du fra og med to dager før ditt brystløft skal dobbeldusje to ganger per dag og ved disse dusjene vaske deg med en spesiell såpe som du kan kjøpe på apoteket.

Du bør også, som en del av forberedelsene dine, se til at noen kommer og henter deg etter plastikkoperasjonen din og at noen kan hjelpe deg i noen dager etterpå.

Operasjonsforløpet

Huden på brystene kan ligne en pose hvis innhold i hovedsak består av fett – og brystkjertelsvev. Når hudposen blir slappere, samtidig som innholdet minsker eller synker ned, forandres utseendet på posen.

Operasjonsforløpet brystløftPosens (brystets) utseende kan forbedres gjennom at den strekkes/reduseres (hud fjernes), fylles ut (brystimplantat) og gjennom at innholdet flyttes opp.

Under et brystløft utføres, avhengig av hvilken metode som benyttes en eller flere av disse fremgangsmåtene, ofte også i kombinasjon med en forandring av brystvortens størrelse og plassering.

Det første som skjer når du ankommer klinikken på operasjonsdagen er at du innskrives og tildeles et pasientrom. Der får du så bytte til operasjonsklær får så å møte din kirurg som svarer på spørsmål, tar bilder og tegner opp operasjonsområdet med en markeringstusj. Du får litt forberedende medisinering, hviler en stund og blir så hentet av en sykepleier som tar deg med til operasjonssalen.

Det første som skjer i operasjonssalen er at operasjonsområdet vaskes sterilt og at overvåkningsutstyr tilkobles. Du får deretter bedøvelsen din før operasjonen finner sted. Brystløft utføres i narkose alternativt lokalbedøvelse kombinert med beroligende medisinering og tar avhengig av hvor omfattende inngrepet er mellom 1-3 timer å gjennomføre.

Operasjonen innledes med at kirurgen legger de snitt det aktuelle metodevalget » innebærer. Gjennom operasjonssnittet skaffer kirurgen seg tilgang til det underliggende brystvevet som justeres og flyttes opp på brystet. Ved behov flyttes brystvorten opp, areolaen forminskes og overflødig hud fjernes.

Når snittene og vevsjusteringene er klare sys snittene sammen, i enkelte tilfeller settes midlertidige dreneringsrør inn under huden, bandasjer legges over brystet og operasjonen avsluttes. Deretter flyttes pasienten fra operasjonssalen til pasientrommet for overvåkning under oppvåkningen.

Normalt sett forlater pasienten klinikken samme dag etter et par timers hvile, men ved behov eller pasientens ønske får pasienten blir over natten.

Tiden etter et brystløft

Umiddelbart etter ditt brystløft legges en elastisk støttebandasje rundt brystene. I enkelte tilfeller bærer man kompresser under en tettsittende sports-BH. I blant settes det inn et dreneringsrør som fører ut blod og væskeansamlinger fra operasjonsområdet.

Smerte og ubehag etter et brystløft

Smerte og ubehag etter et brystløftDu kommer til å oppleve smerte de første dagene etter operasjonen, spesielt når du rører på deg. Deretter og under de første 7-10 dagene kommer du til å oppleve et visst ubehag. Du kommer til å få utskrevet smertestillende legemidler som letter ubehaget.

Den første menstruasjonen etter brystløftet ditt kan komme til å få brystene til svulne og bli ømme. Du kan også oppleve øyeblikk av kortvarig intensiv smerte i brystene de første månedene.

Fjerning av bandasje og sting

Bandasjen tas bort i løpet av et par dager etter ditt brystløft, men du kommer til å måtte bruke en tettsittende sports-bh den aktive delen av døgnet i et par uker. Stingene fjernes etter 1-3 uker. I enkelte tilfeller benyttes selvabsorberende sting som ikke behøver å fjernes.

Følsomhetsendringer

Som et resultat av hevelsen kommer du til å oppleve nedsatt følsomhet i huden og brystvortene. Den nedsatte følsomheten avtar imidlertid gradvis i løpet av de første 6 ukene. Hos enkelte pasienter gjenstår denne tilstanden opp til et år eller lenger og i unntakstilfeller kan tilstanden bli permanent.

Arbeid og fysiske aktiviteter etter et brystløft

Tilbake til arbeid og fysiske aktiviteter etter et brystløftSelv om du kommer til å være oppe og røre på deg etter bare en dag eller to – om enn med smerte i brystene – skal du unngå å løfte tunge gjenstander den første måneden etter operasjonen.

Noe væskelekkasje fra arrene er normalt, men om du opplever blødning eller kraftig smerte bør du kontakte klinikken for rådgivning.

Du kommer til å få utførlige instruksjoner fra din kirurg om hvordan tilbakegangen til dine vanlige aktiviteter bør forløpe. De fleste pasienter går tilbake til arbeid (om det ikke er alt for fysisk anstrengende) og vanlige sosiale aktiviteter innen en uke.

Risikoer ved en brystløfting

Et brystløft anses som relativt risikofritt så lenge det utføres av en kvalifisert kirurg. Ved et brystløft, akkurat som ved alle andre plastikkoperasjoner, finnes det en viss risiko for komplikasjoner.

Utover de allmenne risikoene ved plastikkirurgi som beskrives i allmenne risikoer ved plastikkirurgi finnes spesifikke risikoer som forbindes med akkurat brystløft. Disse beskrives nærmere nedenfor.

Sårhet rundt brystvorten

Enkelte pasienter rammes av sårhet rundt brystvorten, noe som behandles med tradisjonell sårbehandling. Risikoen for sårhet minsker om følger de anvisningene din plastikkirurg har gitt deg nøye.

Arr

ArrBrystløftet etterlater merkbare permanente arr der hvor snittet har blitt lagt. Omfatningen av disse varierer fra pasient til pasient. Arrene kommer aldri til å forsvinne helt, men med tiden blekner de. Alle arr leges ulikt men tenk på at leging tar tid – regn med 12-18 måneder før du kan se det endelige resultatet.

For å minske arrdannelse bør du tape brystene det første halvåret eller så lenge det er rødt. Tapen skal byttes ut når den begynner å løsne, ca 1 gang i uken. Tapen hjelper til å glatte ut og holde sammen arrene. Arrene bør heller ikke utsettes for sol eller solariumstråling det første halvåret.

Du kan lese mer om arr og hvordan du bør behandle arrene dine etter ditt brystløft på … informasjonssiden om arr etter plastikkirurgi ».

Asymmetri

Operasjonen kan resultere i mindre ulikheter i brystenes utseende og areolaens plassering.

Følsomhetsforandring og vevsskader

Enkelte pasienter opplever delvis eller helt tap av følsomhet i brystvortene eller i hele brystene. I unntakstilfeller forsvinner blodtilførselen til areolaen og brystvorten, noe som gjør at vevet dør (såkalt nekrose). Brystvorten og areolaen kan i normale tilfeller gjenoppbygges, men dette krever en transplantasjon av hud fra andre områder på kroppen.

Amming etter brystløft

Mulighetene for framtidig amming kan i enkelte tilfeller forsvinne som en følge av at melkegangene blir gjennomskåret – dette gjelder framfor alt ved store brystløft. Du bør derfor diskutere dette nøye med kirurgen din om du ikke er ferdig med graviditeter.

Priser for brystløft

Hvor mye et brystløft koster avgjøres av et antall ulike faktorer. Som pasient bør man ved plastikkirurgi være bevisst på koblingen mellom pris og utføring og altså ikke la kostnaden være en faktor som veier altfor tungt når man velger hvor man skal utføre sitt brystløft.

Priser for brystløftDe faktorene som påvirker prisen for et brystløft er bl.a:

 • Hvor og av hvem brystløftet utføres
 • Hvilken metode som benyttes
 • Om brystløftet utføres i narkose eller lokalbedøvelse
 • Om areolaen behøver å minskes eller flyttes i sammenheng med brystløftet

Nedenfor følger en indikasjon på pris for et brystløft avhengig av metodevalg:

 • Brystløft 30 000-40 000 kr
 • Brystløft i sammenheng med areolaplastikk 35 000-50 000 kr
 • Brystløft samt innlegg av brystimplantat 40 000-55 000 kr

Finansiering av et brystløft

Som det framgår av den ovenstående prislisten kan et brystløft koste en del penger. For de som ikke vil eller har mulighet til å finansiere brystløftet sitt selv finnes det imidlertid en mulighet for å låne penger. Flere foretak har til og med spesialisert seg på lån til/ finansiering av plastiske operasjoner.

Før du bestemmer deg for å låne penger til en plastisk operasjon er det veldig viktig at du setter deg inn i vilkårene for lånet.

Du kan lese mer om lån til/finansiering av din plastisk kirurgi på informasjonssiden om lån til plastikkirurgi.

————

Alt medisinsk innhold er gransket av Dr. Peter Zachrisson, spesialist i plastisk kirurgi og yrkesvirksom ved Art Clinic. Informasjonen om brystløft er ment til å fungere som en beslutningsstøtte for deg overveier å utføre en brystløfting. Den skal imidlertid kun ses som et komplement til og ikke som en erstatter for profesjonell medisinsk konsultasjon.