Alt om Botox

Botox eller Vistabel/Dysport som produktet også kalles er et muskelavslappende middel som injiseres i musklene under huden. Der virker botox ved å blokkere nerveimpulsene til de områdene som injiseres.

Behandling med Botox er mange ganger en veldig effektiv metode for å minske anspenthetsrelaterte rynker i ansiktet.

Botox egner seg spesielt godt for behandling av rynker mellom øyene (bekymringsrynker), de horisontelle rynkene i pannen, rynker i utkanten av øynene (kråketær), rundt munnen eller i hake og halsområdet.

På denne siden får du vite alt du behøver om Botox

  • Hva Botox er, hvordan det fungerer og hvilke resultater du kan forvente deg
  • Om du er en egnet kandidat for en Botoxbehandling og hvordan denne går til
  • Hvordan tiden etter behandlingen oppleves og hvilke risikoer det innebærer
  • Diskusjonsforum og register over klinikker som utfører behandlinger med Botox
  • Mulighet til å stille spørsmål direkte til en spesialist på behandlinger med Botox.
  • Bilder før & etter en botoxbehandling.

Botox – derfor fungerer det

Hver gang vi smiler, rykker til eller myser spennes den underliggende ansiktsmuskulaturen, noe som framkaller rynker og linjer i ansiktet. Som et resultat at stigende alder eller genetiske anlegg tenderer disse uttrykksrynkene og linjene til å bli igjen i ansiktet og synes også etter at ansiktsuttrykket er forbi.

Anspenningsrelaterte ansiktsrynker kan få oss til å se eldre ut enn det vi kjenner oss og i enkelte tilfeller kan dette gi et inntrykk av uro, tretthet eller nedslåtthet uten at vi på noen måte opplever denne sinnstemningen. Botox kan på en effektiv måte motvirke dette.

Hva er Botox?

Botox er et muskelavslappende emne framstilt av Botulinum A-gift, et foredlet protein framstil av Botulism bakterier. Stoffet har blitt benyttet i medisinen siden 50-tallet og ble utviklet for behandling av overaktivitet i muskulaturen rund øyet, for eksempel ved ukontrollert blinking.

Ettersom at Botox snart viste seg å kunne blokkere nerveimpulsene som sendes til de muskler som styrer ansiktsuttrykk ble det raskt et veldig populært produkt for behandling av alderstegn i form av spenningsrynker i ansiktet. I dag er injeksjonsbehandling med Botox den vanligste legeadministrerte skjønnhetsbehandlingen i verden.

Hvordan fungerer Botox?

Botox virker ved å begrense nervesignalene til utvalgte deler av ansiktsmuskulaturen slik at det ikke spenne og på denne måten skaper rynker i området som behandles. Etter behandlingen blir huden din raskt betydelig glattere og rynkene minimeres. De musklene som ikke behandles fortsetter å fungere som vanlig.

En vanlig misforståelse er at Botox lammer muskulaturen i ansiktet totalt på et unaturlig vis, men dette er ikke tilfelle. Den behandlende legen strever etter å begrense de vanedannede og ubevisste anspenningsutrykkene uten å forhindre din måte å uttrykke deg på. En korrekt utført behandling skal ikke merkes på noen annen måte enn at du ser mer uthvilt og vital ut.

Botox nervesignalbegrensede effekt gjør også at stoffet med stor framgang kan benyttes for å å behandle migrenerelatert hodepine og svette i håndflater eller under armene.

Er du en egnet kandidat for en botoxbehandling?

Den best egnede kandidaten for en botoxbehandling er en mann eller kvinne med ansiktsrynker forårsaket av anspenning i den underliggende ansiktsmuskulaturen.

Er du en egnet kandidat for en botoxbehandling?Botox er spesielt effektiv for behandlig av de vertikale rynkene mellom øyenbrynene som oppstår når man rynker pannen (bekymringsrynkene/glabellarynker), rynker i utkanten av øynene (kråketær) samt de horisontale rynkene som oppstår når man rynker pannen.

Botox fungerer ikke for behandling av rynker eller linjer som har oppstått fordi huden i ansiktet har minsket i volum, elastisitet, blitt slapp eller som følge av eksponering for sol. Disse tilstandene behandles i stedet med andre metoder. Du kan lese mer om disse på informasjonssiden om rynker og rynkebehandling.

Du bør ikke benytte Botox om du er overfølsom mot botulismtoxin, lider av enkelte muskelsykdommer, benytter antibiotika av aminoglykosidtype, spektinomycin eller andre legemiddel som påvirker nervesignalene til musklene. Botox skal ikke benyttes under graviditet og bør heller ikke benyttes under amming. Om du har en infeksjon i det planlagte injeksjonsområdet skal behandlingen avventes til denne har blitt leget.

Bilder før og etter en botoxbehandling

I før og etter bildene vises bilder av personer som har gjennomgått en botoxbehandling. Tenk på at resultatet av all kosmetisk behandling er forskjellig fra pasient til pasient Før og etterbildene av Botox gir imidlertid et godt bilde av hva det er mulig å oppnå for en plastikkirurg eller behandler ved hjelp av botoxinjeksjoner.

Slik går en behandling med Botox til

En botoxbehandling er en rask, smertefri og sikker prosedyre. Inngrepet tar ikke mer enn 10-20 minutter.

Ved hjelp av en micro-nål injiseres små mengder Botox i de områdene som skal behandles. Ettersom at nålen er tynn og kun veldig små mengder væske injiseres vil man oppleve svært lite ubehag. Mange pasienter sammenligner ubehaget med et myggstikk.

Bedøvelse er ikke (om ikke pasienten ønsker det) nødvendig og du kan gå tilbake til dine normale aktiviteter rett etter inngrepet.

Vær oppmerksom på at resultatet av en Botoxbehandling er avhengig av at eksakt korrekt mengde av det aktive emnet injiseres på riktig sted. Den underliggende ansiktsmuskulaturen er et komplisert anatomisk kart som stiller store krav til den behandlende legens kompetanse og erfaring av å benytte produktet. Vær derfor nøye med at du behandles av en legitimert lege eller sykepleier med dokumentert erfaring med Botoxinjeksjoner.

Resultatene synes etter et par dager

Resultatet av din Botoxbehandling begynner å merkes etter 3-10 dager. Ved behandling av enkelte områder kan det ta opp til 14 dager. Normalt sett vil resultatet av en enkelt behandling vare i 3-4 måneder. Etter det bør behandlingen gjentas og for hver gang tenderer varigheten av behandlingen å øke.

Potensielle risikoer og komplikasjoner ved behandling med Botox

Bivirkninger og komplikasjoner som følge av Botoxbehandling er veldig uvanlig og i de tilfellene de oppstår er de av relativ enkel karakter.

Potensielle risikoer og komplikasjoner ved behandling med BotoxDen vanligste bivirkningen er at blåmerker eller hevelser oppstår ved injeksjonsplassen. Derfor frarådes du å ta legemiddel som inneholder acetylsalisylsyre (Magnecyl etc.) eller andre antikoagulanter dagene før inngrepet.

I enkelte veldig uvanlige tilfeller kan stoffet spre seg og bedøve andre muskler enn de som skulle bli behandlet. Dette kan lede til hengende øyelokk eller asymmetri i ansiktstrekkene dine.

Allergiske reaksjoner på stoffet forekommer i sjeldne tilfeller.

Hvor stor risikoen for komplikasjoner er kommer an på hvilke muskler som behandles. Ettersom at effekten av Botox kun er forbigående er eventuelle bivirkninger også det. Normalt sett vil de kun vare et par uker.

Enkelte pasienter opplever forbigående hodepine etter inngrepet.

Priser for en behandling med Botox

Priser for en behandling med BotoxKostnaden for en behandling med Botox er omtrent 3000-3500 kr pr område. De vanligste områdene er; bekymringsrynker mellom øynene, horisontale pannerynker, rynkene i utkanten av øynene og smilerynker.

Om mer enn et område behandles samtidig er kostnaden ca 3000-3500 kr for det første området og deretter normalt sett 1500 kr pr ytterligere område.