Om huden, rynker og rynkebehandling

Huden er kroppens ytterste beskyttelseslag mot omverdenen. I takt med at vi eldes dannes linjer, rynker og til slutt dypere folder.

 • Rynker dannes hovedsaklig på grunn av at stoffet kollagen, og det fettet som fyller ut huden, minsker.
 • Når fyldigheten under hudoverflaten minsker, oppstår de synlige rynkene.
 • Hvor mye rynker vi utvikler avhenger både av gener og av hvordan vi behandler oss selv – da handler det først og fremst om vaner relatert til soling og røyking.

Om huden, rynker og rynkbehandlinger

Årsaker til rynker

Huden er menneskekroppens største organ. Det består av tre lag; overhud (epidermis), lærhud (dermis) og underhud (subcutis).

 • De ulike lagenes tykkelse varierer på ulike steder på kroppen, og ut fra mengden kroppsfett. Under huden er det muskulatur.
 • Når alder- og livsstilsavhengige forandringer skjer i hudens ulike lag, utvikles linjer, rynker, folder og generell slapphet.
 • Rynker og hudfolder dannes fordi fyldigheten og elastisiteten i lær- og underhuden minsker, noe som igjen leder til at den tidligere stramme huden folder seg.
 • Linjer og ansiktsrynker oppstår også fordi mimikkmuskulaturen i ansiktet tvinger huden i folder hundrevis av ganger hver eneste dag. Når dette skjer i takt med nedsatt elastisitet i huden, dannes permanente rynker som forblir synlige også når ansiktsmuskulaturen slapper av.

Om rynker og rynkebehandling

Å forebygge og forhindre rynker

Rynker er en del av det å bli eldre, og kan som tiden, ikke stoppes helt opp. Man kan allikevel passe på å eldes pent, og bremse alderstegn. Dette gjelder også rynker.

 • Ved å holde huden ren, hydrert og beskyttet mot solen, gir du huden din beskyttelse mot ytre faktorer.
 • Hvis du også har en sunn livsstil, beskytter du den mot indre påvirkning.
 • Ved siden av å leve sunt, og slik hindre at rynker oppstår, kan man ved hjelp av et stort antall ulike rynkebehandlinger skru klokken tilbake flere år.

Før man bestemmer seg for rynkebehandling, bør man allikevel sette seg bedre inn i hvordan huden fungerer og rynker oppstår.

Behandling av rynker

Som du kanskje har forstått kan man aldri helt hindre dannelsen av rynker. Heldigvis finnes det mange ulike, effektive behandlingsalternativer mot rynker.

Metodene for rynkebehandling kan rent prinsipielt deles opp i seks ulike behandlingstyper:

1. Ansiktsløft – strekker ut huden og underliggende vev

Et ansiktsløft er et kirurgisk inngrep, og den kraftigste behandlingen man kan utføre for å fjerne hudfolder og slapp hud i den midterste og nederste delen av ansiktet.

Når man utfører et ansiktsløft gjør man flere ulike ting:

 1. Strekker ut den underliggende ansiktsmuskulaturen.
 2. Flytter opp forskjøvet vev.
 3. Strekker huden i ansiktet og fjerner overskuddet.

For mennesker med merkbar slapphet i den nederste delen av ansiktet og på halsen, er et ansiktsløft i mange tilfeller det eneste fungerende alternativet.

2. Botox og Azzalure – minsker rynker som har oppstått som følge av aktivitet i ansiktsmuskulaturen

Botox og fillers mot rynker

Rynker kan komme av ufrivillig spenning i den underliggende ansiktsmuskulaturen. Disse kaldes for dynamiske rynker.

 • Dynamiske rynker er gjerne tydelige i pannen, mellom øynene (bekymringsrynker) eller på utsiden av øynene.
 • Rynker som kommer av overaktivitet i ansiktsmuskulaturen kan effektivt behandles ved hjelp av injeksjoner med de muskelavslappende legemidlene Botox eller Azzalure.

3. Fillers – erstatter tapt volum i huden

Mange rynker oppstår fordi de stoffene som fyller ut huden fra innsiden, minsker etterhvert som man blir eldre.

 • De rynkene som først og fremst kommer av dette tapet av volum i underhuden er nasolabial, marionettelinjer, bekymringsrynker og rynker på overleppen.
 • Denne typen rynker kan ofte behandles effektivt ved at området under rynkene/foldene fylles ved hjelp av en filler.

4. Peeling og slipinger – fjerner det ytterste hudlaget slik at et nytt bygges opp

Rynkebehandling med lasersliping

En ansiktshud med mange overfladiske alderstegn, eller generell ”slitasje” i form av fine linjer og rynker, solskader, pigmentforandringer, arr osv., kan trenge et nytt ytre hudlag. Dette kan oppnås ved det som kalles hudsliping eller peeling.

En hudsliping/peeling flasser av hudens ytterste lag; overhuden. Kroppen leger deretter dette området, omtrent som ved et skrubbsår. Volum- og elastisitetssøkende fibre i underhuden dannes på nytt, og et nytt, friskt lag av ytterhud dannes.

“Flassingen” av
det ytre hudlaget gjøres, avhengig av omfang, ved hjelp av noen av disse behandlingsmetodene.

 • Hudsliping (dermabrasio) – huden slipes ned mekanisk.
 • Kjemisk peeling – syrer av ulik styrke påføres, og påvirker det ytre hudlaget.
 • Laserpeeling – lasergenerert varme damper bort det ytterste hudlaget.

5. Oppvarming av lærhuden – aktiverer en oppstrammende helingsprosess

Om hudens overflate er relativt fresh, men med en viss slapphet, kan en varmebehandling av lærhuden (dermis) gi en relativt bra oppstramming.

Resultatene kommer fordi man ved bruk av radiobølger eller lys, varmer opp lærhuden til en temperatur der den påføres en kontrollert ”brannskade”.

Når kroppen så oppfatter skaden i lærhuden, aktiveres den natulige legingsprosessen. Denne prosessen setter i gang produksjonen av hudens viktigste komponenter; kollagen og elastin. Legingen resulterer i en oppstrammende effekt av huden.

Det finner mange ulike behandlingsmetoder hva gjelder denne typen hudoppstramming. Noen av de mest kjente er:

6. Karbondioksidinjeksjoner – kan aktivere kroppens eget restaureringsarbeid

En mindre eldet hudoverflate med noen rynker og generell slapphet, kan se friskere ut og strammes opp med det som kalles Carboxy Therapy.

 • Carboxy Therapy betyr at man injiserer karbondioksid i huden gjennom flere behandlinger.
 • Karbondioksiden aktiverer kroppens egen restaureringsprosess, noe som igjen leder til økt glans og elastisitet.

Carboxy er en ny og spennende behandlingsmetode. De som har testet forteller om positive resultater, men mer vitenskapelig dokumentasjon er fortsatt ønskelig.

Hvilken rynkebehandling er riktig for meg?

Behandling av rynker

Hvilken rynkebehandling som er mest passende i hvert individuelt tilfelle avhenger av mange ulike faktorer.

Det viktigste faktorene i behandling av rynker er er hvor mye rynker man ønsker å behandle, hva de kommer av, hvor de sitter og hvilket resultat man forventer seg:

 • For å oppnå en omfattende utglatting av huden på den midterste og nederste delen av ansiktet og på halsen, trenger man normalt å gjennomgå et kirurgisk ansiktsløft.
 • Enkeltstående, synlige rynker eller lokale områder med rynker, uten generell slapphet i huden, kan som oftest fint behandles med Botox eller fillers.
 • Hudens glans, tone og overflatestruktur kan normalt jevnes ut og se betraktelkig friskere ut ved hjelp av en mekanisk hudsliping, laserpeeling eller kjemisk peeling.
 • En hud som har blitt tatt godt vare på, men har noe slapphet rundt kinn-, hake- og kjeveparti kan få et visst løft med varmebehandling eller karbondioksidinjeksjoner.

Fordi de ulike rynkebehandlingene har ulike egenskaper, er det vanlig med kombinasjonsbehandlinger for å oppnå best mulig resultat.

Neste steg:
Søk etter klinikker for de ulike rynkebehandlingene i klinikkregisteret

Innholdet på denne siden om rynkebehandlinger er gransket av Tore Nilsen ved Växjö Medical Center. Informasjonen skal kun anses som allmenn veiledning innen rynkebehandlinger, og kan ikke erstatte en konsultasjon hos en spesialist.