Peeling og hudsliping

Ordet peeling betyr ”å skrelle av”. Når det kommer til skjønnhet innebærer dette at man skreller av hudens ytterste lag. Dette kan gjøres på tre ulike måter; slipe ned, løse opp eller varme bort.

Kosmetisk peeling har blitt brukt i flere tusen år. Siden peeling ble oppfunnet har teknologien blitt utviklet, men prinsippene er de samme:

  • Det startet med den hudslipingen som vi idag kaller dermabrasion. Da som nå slipte man ned huden ved å skrubbe den med et hardt materiale.
  • Neste metode som ble oppdaget innebar å påføre en syre som løste opp huden. Denne kalles idag kjemisk peeling.
  • Den siste teknikken for å fjerne hud er laserpeeling. Her benyttes laserlys, og man fjerner huden ved hjelp av varme.

Peelinger blir utført med ulik dybde; jo dypere man går, jo mer effektiv er behandlingen.

Peeling aktiverer kroppens egne reparasjonsprosess

Peeling aktiverer kroppens egne reparasjonsprosess

Huden består av tre lag. Overhud, lærhud og underhud. Tiden fører med seg ulike defekter i form av skade og slitasje på huden. Dette handler ofte om flekker, rynker, arr eller andre ujevnheter i tone eller overflatestruktur.

Enkelte hudeffekter sitter i overhuden og lærhuden. En peeling kan ofte virke effektivt for å få bort disse ved å fjerne det hudlaget de sitter i.

Det fine med en peeling er at det utnytter hudens iboende evne til å reparere seg selv ved skader. DND-tegningen kroppen bruker når den heles etter en peeling inneholder ingen defekter. Slik kan en peeling erstatte eldet, sliten eller skadet hud med et nytt, friskt lag av ”ny” hud.

En ansiktsløftning strammer riktignok opp huden som henger, men om man ikke gjør noe med hudens kvalitet blir resultatet et løft med eldet hud. Her kommer peeling inn i bildet.

Hva gjelder rynker har peeling først og fremst effekt på overfladiske linjer og fine rynker i hudens øverste lag; overflatestrukturen. For å behandle det de fleste mener med ”rynker”, brukes stort sett andre metoder. Du kan lese mer om dette på siden om rynker.

Effekten avgjøres av dybden og metoden

Ulike huddefekter sitter på ulik dybde. Rynker og arr sitter oftest dypest, pigmentforandringer og fine linjer ovenfor, hudtone og struktur øverst.

Peeling utføres på ulik dybde avhengig av hva man vil oppnå. Dette omtales som overfladisk, middelsdyp eller dyp peeling.

Med dypere peeling fjernes mye hud, og man kan dermed gjøre noe med flere ulike defekter. Det nye hudlaget blir dessuten tykkere, noe som gir en påtagelig generelt foryngrende effekt og et mer langvarig resultat.

Baksiden med dypere peelinger er at de ”skader” huden mer. Dette medfører mer smerte, plager, større risiko og lengre helingsprosess og rekonvalens. Man kan enkelt si at en peeling alltid handler om hvilket resultat man ønsker vs. hvilken risiko, plager og kostnader man kan akseptere.

  • En overfladisk peeling gir en midlertidig oppfriskning av huden, ny glød og jevnere hudtone. Teknikkene som brukes er stort sett microdermabrasion eller kjemisk peeling i en enkel behandling uten ”ned-tid”.
  • En middelsdyp peeling forbedrer overflatestruktur og pigmentforandringer, og gir deg et nytt, friskt ytre hudlag. Her brukes først og fremst kjemisk peeling med middels styrke som innebærer flassing, svie, et par dager rekonvalens og deretter en ukes ”sosial begrensning”.
  • En dyp peeling minsker fine rynker, arr, pigmentflekker og andre ujevnheter. Den virker oppstrammende og resulterer i et helt nytt hudlag og har en betydelig foryngrende effekt. Dyp peeling utføres med lasersliping, dermabrasion eller kjemisk peeling og innebærer ca 2 uker rekonvalens.

Deg godt opp før du bestemmer deg

Deg godt opp før du bestemmer deg

Alle de ulike metodene som beskrives på denne siden har sine egne fordeler og ulemper.

Avhengig av hvem du spør, vil du få ulike forslag til hva som er den ”beste” behandlingen for deg. Hver klinikk vil hevde at deres metode er unik og passende for akkurat dine problemer.

Før du bestemmer deg for OM en peeling er noe for deg, HVILKEN metode som isåfall er aktuell, og HVOR du skal utføre behandlingen, må du først lese deg godt opp. Den informasjonen og linkene du finner via denne siden gir deg et godt grunnlag.

Neste steg:

Denne informasjonsteksten om peeling har blitt gransket av hudlege Tore Nilsen på Växjö Medical Center.