Sjekk og fjerning av føflekker

Føflekker er brunfargede pigmentforandringer i huden. De kan både være flate og utstående.

 • Hvert menneske har gjennomsnittlig 67 føflekker – med en spredning på 1-300 per person.
 • Føflekker kan være to ulike ting; helseskadelige, eller irriterende rent estetisk.
 • Grunnen til at man velger å fjerne føflekker kan være både medisinsk og kosmetisk.
 • Det offentlige betaler for fjerning av føflekker hvis det er medisinske årsaker til grunn.
 • Om man vil fjerne føflekker av kosmetiske grunner gjøres det privat, og må betales av egen lomme.

Det finnes utallige måter å fjerne føflekker på. Du har kanskje allerede hørt om operasjon, laser, diatermi, frysing, brenning, skraping, høvling, etsing, IPL, ELOS osv. På denne siden kan du lese mer om hva de ulike metodene innebærer, og deres respektive fordeler og ulemper.

De tre vanligste metodene for å fjerne føflekker

Sjekk og fjerning av føflekker

Selv om det er mange, og ganske forskjellige, måter å fjerne føflekker på , kan disse stort sett deles inn i tre grunnprinsipper; operere, skrape eller brenne.

 1. Med operasjon menes at føflekkene skjæres bort med kniv; enten tradisjonell skalpell, en oppvarmet radiofrekvenskniv eller en laserkniv (strålekniv). Operasjon innebærer lokalbedøvelse, snitt, fjerning av en oval bit hudvev, sting – og dermed også arr.
 2. Føflekkenes øveste del kan skrapes av med en spesiell skrapekniv (kyrretasje), eller med høvel. Inngrepet blir gjort med lokalbedøvelse, og etterlater et overfladisk skrubbsår. Dette leger normalt sett pent, og uten fare for arrdannelser.
 3. Føflekkene kan brennes bort med diatermi (oppvarmet elektrodekniv), laser (damper bort føflekken lag for lag), kryobehandling (frysing med flytende nitrogen, -196 °C), eller syreetsing (etsende syre appliseres). Behandlingene utføres med lokalbedøvelse, og gir overfladiske brannsår som leger i løpet av to uker; oftest med begrensede sjanser for arr.

Hva er den beste metoden for å fjerne en føflekk?

Hva er den ”beste” metoden for å fjerne føflekkene mine?

Når man fjerner føflekker finnes det egentlig fire ulike aspekter man må ta hensyn ti:

 1. Behandlingen skal først og fremst minimere eventuell risiko for kreft.
 2. Ta hensyn til pasientens ønsker.
 3. Oppnå et tilfredsstillende resultat.
 4. Føflekken skal ikke komme tilbake.

Den beste metoden for å fjerne en føflekk er dermed den som tilsammen svarer best til de ovenstående kriteriene. Hvilken metode som gjør det er avhengig av føflekkens plassering og karakter hva gjelder risikoindikatorer, samt farge, størrelse, om den er utstående eller går dypt.

Om en føflekk har begynt å utvikle kreftceller, eller antas utgjøre en fremtidig risiko for dette, er valget enkelt; da er det operasjon som er det beste valget.

FØR man fjerner føflekker skal de først, ved minste mistanke, sjekkes av en spesialist. Ved behov bør de også sendes til analyse der formålet er å avdekke omføflekkene inneholder kreftceller.

Sjekk og behandling av føflekker i offentlige helsevesen

Fordi føflekker potensielt kan utgjøre en helserisiko, har du alltid rett til en undersøkelse i offentlig helsevesen.

 1. Du kan begynne hos fastlegen, og hvis han/hun mistenker at føflekken kan være farlig får du remiss til hudlege.
 2. Hvis hudlegen finner kreftceller, eller ser fremtidige risikoindikatorer i føflekkene dine, opereres de bort uten ekstra kostnad.
NESTE STEG:
Finn klinikker som fjerner føflekker »

Informasjonen om å fjerne føflekker har blitt faktagransket av hudlege Tore Nilsen som jobber ved Växjö Medical Center. Den gir allmenn veilednin om sjekk og fjerning av føflekker, men kan ikke anses som en erstatning for en medisinsk konsultasjon.