Alt om plastikkirurgi (plastisk kirurgi) utenlands

Flere og flere skandinaver velger å søke ulike helse og sykepleietilbud utenfor landets grenser. De vanligste inngrepene i utlandet er i dag plastisk kirurgi og tannpleie.

For den som overveier å utføre en plastisk operasjonFor den som overveier å utføre en plastisk operasjon utenlands er det veldig viktig å skaffe god informasjon om inngrepet på forhånd. Man må kunne tilstrekkelig mye om sin plastiske operasjon til å kunne avgjøre hvilken teknikk kirurgen bør benytte og hvilken kompetanse han/hun innehar.

Denne guiden til plastiskkirurgi utenlands er beregnet på å gi deg de kunnskapene du trenger dersom du overveier å gjennomføre en plastisk operasjon utenlands. Innholdet er delt inn i en serie med artikler som samlet gir deg et godt informasjonsgrunnlag for din beslutning.

Her finner du alt du bør vite om plastisk kirurgi utenlands:

  • Informasjon om hvorfor flere og flere velger å gjennomføre plastikk operasjoner utenlands
  • Hva du må tenke på før du bestemmer deg for å gjennomføre din plastikkirurgi utenlands
  • Hvordan opplegget for en plastisk operasjon utenlands ser ut og hvilke alternativ som finnes
  • Hvordan du forsikrer deg om å havne hos den rette klinikken og den rette kirurgen for din plastikkirurgi utenlands
  • Informasjon om risiko og priser ved plastikkirurgi utenlands
  • Informasjon om de mest populære destinasjonene for plastisk kirurgi utenlands

Hvorfor utføre plastisk kirurgi i utlandet?

Den norske plastikkirurgien holder en høy internasjonal standard og å operere seg i Norge gir en høy trygghetsgrad. Det er enkelt å kontrollere sin kirurgs meritter og man befinner seg i hans/hennes geografiske nærhet. Dette gjør at etterkontroller så vel som eventuell etterbehandlinger som følge av komplikasjoner er lettere å få til.

Så hvorfor velger da mange skandinaver å utføre plastisk kirurgi i utlandet?

Lave priser på plastikkirurgi i utlandet lokker

Lave priser på plastikkirurgi i utlandet lokkerHovedbegrunnelsen for å utføre plastisk kirurgi i utlandet er prisen. Medisinske kostnader i alle land er et resultat av ulike kostnadsposter som personal, fasiliteter, servicen rundt og det generelle prisbildet i landet.

Lavere “produksjonskostnad”” medfører at man mange steder kan utføre plastiske operasjoner til en lavere pris enn i et høykostnadsland som Norge, uten å behøve å gi avkall til kvalitet. Generelt sett er det ca 30-50 % billigere.

Diskresjon og mulighet for ferie

En annen viktig grunn til at fler velger å utføre sin plastikkirurgi utenlands er den diskresjonen det innebærer å reise på ”ferie” for å utføre inngrepet sitt. Man kommer først tilbake når kroppen er leget til den grad at man igjen er ”sosialt gangbar”. På dette viset kan man utføre en plastikkoperasjon uten at omverden merker noe annet enn det endelige resultatet, noe enkelte velger å forklare med andre årsaker enn plastisk kirurgi.

Mange mennesker benytter også muligheten til å kombinere inngrepet sitt med en ferie og kan innhente seg i et annet land med et mer behagelig klima.

Kompetanse og service ved plastikkirurgi i utenlands

Utover de ovenfor angitte hovedgrunnene til økningen i antall utførte plastiske operasjoner i utlandet finnes det også andre mer spesifikke årsaker. En av disse er at pasienten ønsker å få sitt plastikkirurgiske inngrep utført av en spesiell kirurg grunnet hans eller hennes kompetanse og erfaring.

En annen grunn er at man etter et plastikkirurgisk inngrep på en utenlandsk klinikk normalt sett blir igjen på klinikken noen ekstra dager. Dette er i forhold til norske klinikker der man ofte skrives ut samme dag eller dagen etter plastikkoperasjonen. Å bli noen ekstra dager kan ofte oppleves som en økt trygghet for pasienten.

NESTE: Hva man bør tenke på ved plastisk kirurgi i utlandet »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!