Alt om tannregulering med tannstilling

Tannregulering med tannstilling innebærer at man ved hjelp av en synlig eller usynlig regulering retter til en eller flere tenners plassering i munnen. Tannregulering (kjeveortopedi) anvendes både for funksjonelle og estetiske hensikter. Man skiller derfor på estetisk tannregulering og funksjonell tannregulering.

Tannregulering er i de aller fleste tilfeller idag en relativ enkel behandling som utføres på både barn og voksne med et svært godt resultat.

De tradisjonelle ”skinnene” har fått konkurranse av mer moderne teknikker med fokus på en mer estetisk og enklere behandlingsform.

Denne siden handler om estetisk tannregulering. Det er en behandlingsform som i utgangspunket har som formål å gi pasienten et vakrere smil.

Informasjonen på denne siden er gransket av tannlege Marlene Regnander Östergren.

Alt du trenger å vite om estetisk tannregulering:

  • Om du er en egnet kandidat for tannregulering og hvilke metoder som finnes
  • Hvordan de ulike typene av tannregulering utføres og hvilke resultat du kan forvente deg
  • Register over klinikker som utfører tannregulering
  • Forum der du kan diskutere tannregulering samt mulighet til å sende inn spørsmål til en spesialist

Hvem kan få for tannregulering?

For ett antall år tilbake ble tannregulering nesten utelukkende utført på ungdommer til og med tenårene. Idag behandles pasienter i alle aldre og det finnes ingen øvre aldersgrense.

Synet på våre tenner har forandret seg. Fra å kun være til hjelp ved tygging av mat skal de idag også bidra til, etter vår egen mening, et akseptabelt utseende.

Tannregulering er altså til for alle de som enten trenger å få ett bittavvik til å fungere bedre, eller for den som vil rette opp sin skjeve tannstilling, har vridde eller skrå tenner eller man vil redusere sine mellomrom for å få et vakrere smil.

Mange pasienter har tidligere valgt bort tannregulering pga redsel for at utseendet vil bli påvirket under behandlingstiden. Med dagens teknikker og materialer anses dette ikke lenger som et problem.

Hvem kan ikke benytte seg av tannregulering (tannstilling)?

Ved enkelte tilstander som betennelse i tannkjøttet, aktiv periodonal sykdom, karies (hull), for mange kroner, tenner som mangler emalje, smerte i kjeven eller ansiktet eller generelt følsomme tenner så skal man ikke starte opp med tannregulering. Situasjonen må i slike tilfeller undersøkes og behandles først.

NESTE: Alternativ og ulike typer reguleringer »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!