Laserfettsuging (SmartLipo/laserfettfjerning)

Laserfettsuging, laserfettfjerning eller fettsuging med laser som teknikken SmartLipo også kalles ble utviklet for å maksimere effekten og minske bivirkningene av tradisjonell fettsuging. Samtidig ville man også løse problematikken rund slapp hud. Dette har man i stor grad lykkes med.

Slike fungerer en laserfettsuging (Smart Lipo)

Slike fungerer en laserfettsuging (Smart Lipo)Ved laserfettsuging (SmartLipo) føres en veldig tynn sonde (2 mm) inn i fettlageret og avgir der et presisjonsstyrt laserlys. Den smale sonden avgir varmeenergi som langsomt varmer opp og på denne måten påvirker vevet på ulike måter.

Fettreduksjon ved laserfettsuging

Når laserlyset treffer fettcellene avgis en varme som ”smelter om” fettcellene til en oljeaktig væske. Deretter kan de suges ut ved hjelp av mindre anstrengelse, smalere verktøy og lavere trykk enn ved tradisjonell fettfjerning. Man kan også velge å la det smeltede fettet være igjen i kroppen ettersom det vil bli transportert bort og forsvinner gjennom kroppens naturlige forbrenningsprosess. Når litt større mengder fett skal fjernes er det imidlertid ikke egnet ettersom restene i noen tilfeller forårsaker hevelser som kan påvirke sluttresultatet.

Fettsuging med laserMange kirurger mener at en laserfettsuging også har en langsiktig effekt ettersom at laserlyset skader fettcellene og videre at den største effekten først kommer måneder etter behandlingen når disse skadede cellene blir brutt ned og forsvinner. Den største ulempen ved metoden er at det er vanskelig å behandle fettdepoter på mer enn 400-600 ml fett per gang.

En annen positiv effekt ved fettsuging med laser er at laserlyset koagulerer (stenger) de blodkar som har blitt skadet på tross av de fine instrumentene. Dette minsker hevelser og blåmerker som forårsakes av blødninger under huden.

Alt i alt innebærer metoden ovenfor at man ved laserfettsuging kan fjerne mindre fettdepoter på en mykere måte en ved fettsuging med tradisjonelle metoder. Dette innebærer at man får et enklere behandlingsforløp uten behov for narkose etc. på samme tid som også ettertiden blir betydelig mindre smertefull, færre blåmerker og minimalt behov for fri fra arbeid etc.

Hudoppstramming ved fettsuging med laser

En del av den varmeenergien i fettlageret ved laserfettfjerninge absorberes av underhuden og forårsaker der en kontrollert vevsskade. Kroppen leger denne skaden ved å bygge nye kollagentråder noe som igjen leder til en oppstrammende effekt på huden.

Hudoppstramming ved fettsuging med laserVed å provosere underhuden til å danne nytt kollagen kan man i sammenheng med en laserfettfjerning også behandle huden slik at den drar seg sammen, noe som ikke lar seg gjøre ved tradisjonell fettsuging.

Den oppstrammende effekten på huden gjør at områder med slapp hud eller pasienter som lider av dette kan behandles. Dette gjør at flere pasienter kan utføre en fettfjerning samtidig som flere områder kan behandles og behandlingsresultatene i større grad kan optimeres.

Også områder med cellulitter kan behandles med gode resultater ved hjelp av fettsuging med laser takket være denne hudstrammende effekten. Disse områdene kan ikke behandles ved hjelp av tradisjonell fettsuging.

På grunn av den høye graden av presisjon og den oppstrammende effekten på huden utfører mange plastikkirurger laserfettsuging i kombinasjon med tradisjonell fettsuging for å oppnå optimale behandlingsresultat.

Fordeler og ulemper ved laserfettsuging (SmartLipo)

En laserfettsuging (Smart Lipo) har flere fordeler sammenlignet med fettsuging med tradisjonell metode, men den har visse ulemper. Du finner en oppsummering av disse nedenfor.

Fordeler med laserfettfjerning:

 • Enklere behandling
 • Mindre smertefull etter behandling
 • Minimal sykemelding (max 2 dager)
 • Minimalt inngangssnitt (1-2 mm. – ingen sting)
 • Oppstrammende effekt på huden
 • Lavere risiko for ujevnheter
 • Mulighet til å behandle mindre egnede pasienter
 • Mulighet til å behandle områder som tidligere ble beskrevet som vanskelige (ansikt, underarmer, øvre del av magen, knær)
 • Generelt sett mindre risiko

Ulemper ved laserfettsuging:

 • Dyrere enn tradisjonell fettsuging
 • Begrensninger i mengden fett som kan fjernes ved hvert behandlingstilfelle
 • Presisjonen ved energistrålingen av vevet er ikke helt eksakt
 • Risiko for brannskader ved behandling av større områder
 • Behandlingen tar relativt lang tid

Klinikker som utfører laserfettfjerning

I og med at laserfettsuging er en enklere og mindre risikofylt operasjon utføres fettsuging med laser både på fullutrustede klinikker for plastisk kirurgi og ved enklere private dagkirurgiske mottak. At teknikken er mer tilgjengelig gjør det ekstra viktig for den som vil gjennomgå en laserfettfjerninge innhenter informasjon om klinikken og den behandlende legens utdanning og rykte.

Behandlingen, ettertiden, bilder, risiko og priser ved laserfettsuging

Du finner mer informasjon om hvordan en laserfettsuging går til, hvordan tiden etter en fettsuging sannsynligvis vil være, hvilken risiko som forbindes med laserfettfjerninge, før og etterbilder fra laserfettsuging samt hvor mye en laserfettsuging koster på siden om fettsuging i menyen til høyre.

« Fettsuging med tradisjonell metode | Fettsuging med radiofrekvensteknikk (BodyTite) »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!