Slik går en fettsuging til

Fettfjerning utføres med ulike metoder. De vanligste metodene er den tradisjonelle, fettsuging med laser (laserfettsuging) og radiofrekvensfettfjerning (radiofrekvensfettsuging). Avhengig av hvilken metode fettsugingen din blir utført med, skiller hendelsesforløpet seg litt. Med tanke på forberedelser og planlegging før inngrepet ditt skiller ikke inngrepene seg.

Denne siden handler om hva som skjer før og under en fettsuging.

Planlegging før en fettsuging

Planlegging før en fettsugingNår du har bestemt deg for å utføre en fettsuging er det første steget på veien å booke tid hos en klinikk. Du kan lese mer om hvordan du finner en egnet plastisk kirurg og klinikk på informasjonssiden om å velge plastikkirurg ».

Tenk på at ikke alle klinikker arbeider med alle metodene for fettsuging noe som kan påvirke deres anbefalinger av behandlingsmetode. Man kan ikke regne med at en kirurg anbefaler en behandlingsmetode som de ikke har erfaring med eller utstyr til å utføre.

På en klinikk som jobber med flere ulike metoder kan man rimeligvis forvente seg at man blir anbefalt den metoden som bedømmes til å være den best egnede i forhold til ens ønsker og fysiske forutsetninger.

Ved den innledende konsultasjonen kommer kirurgen din til å bedømme din allmenne helsetilstand, hvor dine fettdepoter ligger og hvordan huden din er. Videre kommer kirurgen og du til å diskutere hvilken fettfjerningsmetode som egner seg best for deg. Det kan være at du har til hensikt å fettsuge magen din, men det viser seg at en mageplastikk er den metoden som er best egnet for at du skal oppnå dine mål.

Vær ærlig når du beskriver forventningene dine for kirurgen din og krev samme ærlighet fra han eller henne i kirurgens beskrivelse av de begrensninger og risikoer som operasjonen innebærer.

Forberedelser før en fettsuging

Forberedelser før en fettsugingDu kommer til å få spesifikke instruksjoner om hvordan du skal forberede deg før din fettsuging. Disse inkluderer informasjon om hvordan du skal spise og drikke, regler for røyking, inntak av vitaminer, medisiner og andre preparater.

Preoperativ vask

Du kommer i tillegg til å få utførlige instruksjoner om hvordan du i tilknytning til operasjonsdagen skal gjennomføre en såkalt preoperativ dusj og vask. Denne utføres med tanke på å minimere risikoen for infeksjon og innebærer at du skal dobbeldusje to ganger per dag to dager før og en gang på operasjonsdagen. Man skal også benytte seg av en spesiell såpe (Hebiscrub eller Decutan)

Vektstabilitet er viktig før en fettsuging

Egnede kandidater for fettsuging (fettfjerning)En fettsuging med tradisjonell metode er ofte et ganske stort inngrep. Det er veldig viktig at man vektmessig ligger på riktig sted. Riktig sted betyr i denne sammenhengen at man skal gå langsomt ned i vekt, eller i det minste holde vekten stabil i forhold til en operasjon. Går man opp i vekt før en fettsuging eller rett etter fettfjerningen risikerer man et dårligere resultat og at det blir ujevnheter i de behandlede områdene.

Man kan med tanke på det som er beskrevet her konstatere at resultatet av en liposkulptur er en kombinasjon av kirurgens innsats og pasientens disiplin i forhold til vekt før og etter behandlingen.

Ved laserfettsuging (SmartLipo) eller radiobølgefettsuging (BodyTite) er vektstabilitet ikke fullt så viktig og heller ikke så avgjørende for om man i det hele tatt kan utføre inngrepet.

Øvrige forberedelser

Om du skulle bli forkjølet eller rammet av en infeksjon kan fettsugingen din komme til å bli forflyttet.
Som en del av forberedelsene dine før den tradisjonelle fettsugingen din bør du se til at noen kommer og henter deg etter operasjonen og at du har noe som kan hjelpe deg i noen dager etterpå. Ved radiofrekvensfettsuging eller laserfettsuging vil du som oftest ikke behøve dette, da operasjonen ikke er like besværlig i etterkant.

Operasjonsforløpet ved fettsuging

Avhengig av om du skal gjennomføre en fettsuging med tradisjonell metode, en laserfettsuging eller en radiofrekvensfettsuging ser operasjonsforløpet noe forskjellig ut. Vi har derfor valgt å gjøre rede for forløpet ved hver metode for seg.

Operasjonsforløp for fettsuging med tradisjonell metode

Fettsuging med tradisjonell metode utføres på fullutrustede plastikkirurgiske klinikker i en tradisjonell operasjonssal med tilhørende medisinsk disiplin. Som pasient ankommer du normalt sett klinikken på morgenen den dagen du skal opereres. Det første som skjer der er at du tildeles et pasientrom.

Når du har fått installert deg på rommet ditt og skiftet til operasjonsklær vil du treffe plastikkirurgen din som vil tegne opp området og gjøre en siste gjennomgang av operasjonen. Om det ikke gjøres tidligere tas et antall bilder av operasjonsområdet fra ulike vinkler. Du får siden litt beroligende medisinering og føres etter hvile til operasjonssalen.

Vel på plass inne i operasjonssalen kobles du til forskjellig overvåkingsutstyr og får deretter bedøvelse. En fettsuging utføres med lokalbedøvelse, narkose, ryggbedøvelse eller en kombinasjon av disse. Fettsuging av mindre mengder fett og som utføres på noen få områder på kroppen kan utføres med lokalbedøvelse. Narkose benyttes ved fettfjerning av større mengder fett og når fettsugingen skal utføres på flere steder på kroppen.

tradisjonell fettsuging

Kvinne som gjennomfører fettsuging med tradisjonell metode

Når du er bedøvet vil opersjonsområdet bli vasket sterilt og bli kledd før operasjonen innledes ved at kirurgen legger et par mindre snitt (ca 1-1,5 cm) i operasjonsområdet.

Gjennom de små snittene fører kirurgen en stor sprøyte inn i vevet som skal fettsuges. Gjennom denne injiseres en spesiell væskeløsning. Løsningen består av saltvann, bedøvelse og adrenalin. Injeksjonene får fettvevet til å svulme opp noe som gjør at det kan fjernes lettere og væsketapet vil bli minimert samtidig som adrenalinet gjør at blodkarene drar seg sammen. Dette minsker blødninger med påfølgende hevelser og blåmerker.

Hvor mye væskeløsning som sprøytes inn varierer avhengig av mengden fett som skal fjernes, behandlingsområdet og kirurgens preferanser. Det kan dreie seg om tre ganger så mye som mengden fett som skal fjernes, like mye eller mindre.

Når vevet forberedes påbegynnes selve fettsugingen. Hvor lang tid en liposkulptur tar varierer fra 1-3 timer avhengig av størrelsen på området, mengden fett som skal fjernes, hva slags bedøvelse som skal benyttes og hvilken metode kirurgen benytter.

Gjennom de små snittene føres en liten hul sonde (tube/kanyl) inn under huden og fram til det området som skal behandles. Der suges de dyptliggende fettdepotene bort ved at sonden føres fram og tilbake sånn at fettcellene går i stykker og blir med ut. Sugeeffekten skapes ved å benytte en vakumpumpe eller en stor sprøyte. Kirurgen arbeider seg systematisk videre gjennom de ulike områdene som skal behandles.

Under fettsugingenUnder fettsugingen benytter kirurgen hele tiden den ledige hånden sin til å kjenne på huden for å forsikre seg om at resultatet blir jevnt og fint.

I enkelte tilfeller benyttes en motordrevet vibrerende sonde eller en sonde utstyrt med ultralydssender med tanke på å forenkle nedbrytingen av fettet. Du kan lese mer om dette på siden om metoder for fettsuging ».

Store mengder væske forsvinner sammen med fettet og for å forhindre sjokk er det derfor veldig viktig at denne erstattes fortløpende under operasjonen. Derfor vil pasienten bli nøye overvåket under og umiddelbart etter operasjonen.

Når det behandlede fettlageret har blitt sugd ut, dras sonden ut og inngangsnittet lukkes med sting eller tape. Siden føres pasienten tilbake til pasientrommet der vedkommende blir overvåket gjennom oppvåkning og hvile. Deretter forlater normalt sett pasienten klinikken samme dag.

Operasjonsforløpet ved laserfettsuging

En laserfettfjerning (SmartLipo) er en mindre komplisert og mindre fysisk påkjennende behandling en fettsuging med tradisjonell metode. Operasjonen utføres med lokalbedøvelse og innebærer mindre blødning og væsketap enn fettsuging med tradisjonell metode. Dette minsker risikoen for akutte komplikasjoner. Derfor utføres laserfettsuging også i behandlingsrom på enklere dagskirurgiske mottak og klinikker.

Operasjonsforløpet ved laserfettsugingAkkurat som før en tradisjonell liposkulptur ankommer du klinikken etter å ha truffet den behandlende legen en gang tidligere. Om du kjenner deg bekymret får du en beroligende tablett innen inngrepet settes i gang.

Det første som skjer er at den behandlende legen tegner opp operasjonsområdet. Deretter settes lokalbedøvelsen. Du er våken gjennom hele inngrepet, men vil ikke føle noe ubehag.

Når operasjonsområdet er tegnet opp og bedøvelsen lagt legges et eller et par 2-3 mm lange snitt i området. Gjennom disse snittene injiseres på samme måte som ved en tradisjonell fettfjerning vevet som skal behandles ved hjelp av en forberedende væskeløsning.

Når fettvevet er preparert føres en lang, men fin (1,5mm) kanyle med fiberoptisk lasersender inn under huden og ned i vevet som skal behandles. Når den er på plass ”avfyres” laserimpulsene som smelter fettcellene og stimulerer underhuden til oppstramming. Behandleren ser hele tiden hvor laseren befinner seg da dens rødaktige lys synes godt gjennom huden. Behandlingen tar 1-3 timer avhengig av tilstanden i området som behandles.

Fettsuging med laserProdusentens anbefaling er at max 250 cc (2,5 dl) fett fjernes fra hvert behandlingsområde og hver gang. Om større mengder fett skal fjernes kan man alternativt gjenta behandlingen flere ganger eller benytte en annen form for fettsuging.

Når fettlageret smeltes begynner fettet som nå forandres til en oljeaktig væske å renne ut gjennom inngangsnittet. Man kan nå velge å suge ut fettet eller å la det være i kroppen der det blir transportert bort over tid. Om fettet suges ut med en gang, som er den vanlige metoden, vil behandlingsresultatet synes bedre umiddelbart etter operasjonen. Hvis ikke må pasienten vente 3-6 måneder før det endelige resultatet er klart.

Etter inngrepet vil pasienten få på seg et såkalt kompresjonsplagg, en slags kroppsstrømpe som legger trykket over det behandlede området. Normalt sett kan pasienten deretter gå tilbake til sine normale aktiviteter.

Operasjonsforløpet ved radiofrekvensfettsuging

En radiofrekvensfettfjerning (BodyTite) utsetter kroppen for en mindre påkjenning enn en fettsuging med tradisjonell metode. Den er dog en større påkjenning enn en laserfettsuging, dette i første omgang fordi man fjerner større mengder fett per behandling enn ved laserfettfjerning. På grunn av dette utføres denne typen behandling på fullutrustede plastikkirurgiske klinikker. Forløpet før inngrepet er derfor det samme som ved en fettsuging med tradisjonell metode.

RadiofrekvensfettsugingEtter at pasienten har fått beroligende medisinering og lokalbedøvelse, innledes inngrepet med et antall små snitt (ca 3mm) som legges i operasjonsområdet. Gjennom disse snittene infiltreres vevet med Kleinløsning. Så legges en steril gelé på huden.

Når vevet er forberedt føres en smal sonde (3mm) inn i fettlageret som skal fjernes der den med hjelp av radiobølger sender varme som bryter ned (smelter) fettet, koagulerer (lukker) blodkar og varmebestråler huden sånn at den drar seg sammen.

Den seneste utrustningen for radiofrekvensfettfjerning er en hul sonde som muliggjør nedbryting og utsuging av fettet på samme tid. Ved visse klinikker gjøres imidlertid behandlingen i to steg. Først bearbeider man fettvevet med radiobølger som smelter fettet og strammer opp huden, deretter suges fettet ut med tradisjonell metode.

Hele inngrepet tar fra 30 minutter til en time. Etter behandlingen utstyres pasienten med en kompresjonsforbinding som må bæres døgnet rundt gjennom uke 1-3 og deretter om natten gjennom uke 3-6. Pasienten kan normalt sett gå tilbake til sine vanlige gjøremål etter 1-2 dager.

« Fettsuging med Body-Jet WAL | Tiden etter en fettsuging »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!