Risikoer og komplikasjoner med tannimplantat

Prognosen for at et tannimplantat, enten det er et sengelimplantat og/eller en broløsning, skal fungere over lang tid er svært god.

Komplikasjoner med tannimplantatBasert på en grov sammenstilling av opplysninger fra en rapport fra socialstyrelsen (ISBN: 91-7201-810-0) så konstateres det at ca 95 % av implantatene fungerer uten anmerkning ved kontroll etter 10 år.

Komplikasjoner uvanlig, men mulig

Som nevnt tidligere er det få pasienter som lider av komplikasjoner som følge av implantatbehandling. De komplikasjoner som imidleritd kan forekomme er følgende:

 • Tap av fiksturen før eller etter en belastning har blitt utført
 • Permanent følelsestap ved siden av implantatene
 • Mykvevskomplikasjoner som krever behandling
 • Betennelse i vevet rundt implantatet
 • Bentap rundt implantatet
 • Fraktur, brudd på implantatet
 • Komplikasjoner relatert til de ulika implantatkomponentenev
 • Komplikasjoner relatert till den protetiske erstatningen

I tillegg til overnevnte komplikasjoner kan også operasjonstekniske komplikasjoner forekomme, feks at implantatene havner i feil posisjon, går i feil retning etc. noe som kan skade nabotennene eller gjøre det vanskeligere å oppnå en velfungerende protetikk.

Årsaker til komplikasjoner ved behandling av tannimplantat

Akkurat hva som fører til at man blir utsatt for en komplikasjon ved en behandling med tannimplantat er ikke kartlagt. Det finnes imidlertig studier som kartlegger hvilke faktorer som bidrar til en mislykket implantatbehandling eller til en økt risiko for komplikasjoner. Disse faktorene er:

 • Umiddelbar belastning av fiksturene
 • Ugunstig belastning av protese eller protesekonstruksjon
 • Dårlig benkvalitet
 • Dårlig feste for implantatet ved operasjon
 • For få implantat i forhold til belastning
 • Uerfaren behandler
 • Uforsiktig kirurgi
 • Pasienter som røyker

Konklusjonen er at risikoen for komplikasjoner øker hvis flere av disse faktorene er til stede ved det enkelte tilfellet.

Vær nøye ved valg av klinikk

Vær nøye ved valg av klinikkSom pasient kan det være bra å vite at tannimplantat kan settes inn av alle som har en tannlegeutdanning. Dette fordi kravet om spesifikke spesialkunnskaper i emnet ble droppet i 1999.

På bakgrunn av overstående er det viktig å være nøye ved valg av behandler og forsikre deg om at han/hun har den erfarenheten og komepetanse som behøves og på denne måten redusere risikoen for komplikasjoner.

Er noen implantatstyper/fabrikat bedre enn andre?

Det finnes mange som produsenter tannimplantat og det er ikke uvanlig at ett produkt framstilles som et sikrere og bedre alternativ enn en annet produkt. Mange spesialister på feltet mener imidlertid at dokumentasjon av enkelte typer av implantat er for kortsiktig.

Overstående framkom av en studie som ble utført i 2008 der 20 vanlig forekommende implantatstyper ble undersøkt. De ble delt inn i 2 grupper ut fra hvor mange vitenskapelige studier de hadde vært med i, med minst fem års oppfølgingstid. Følgende studier ble undersøkt:

Studier av tannimplantat med oppfølging mer enn fem år (per 2008)

Ankylos, Astra Tech, Bego-Semados, Biomet 3i, Brånemark System, Impladent, Nobel Direct/Perfect, Southern implants, Straumann, Xive.

Studier av tannimplantat med mindre enn fem års oppfølging (per 2008)

Atlas, Biomain, Brånemark Integration, Edure, Imtec-MDI, Lifecore, MIS, Neoss, Nobel Replace, Ospol.

Som pasient kan det være bra å stille spørsmål om hvilke implantater som kommer til å bli anvendt og deretter søke på produktnavnet på internet, se studier ol.

« Slik utføres en behandling med tannimplantat | Priser for tannerstatning med tannimplantat »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!