Risikoer ved panneløft (øyenbrynsløft)

Panneløft I de tilfeller at bivirkninger og komplikasjoner opptrer som en følge av et panneløft/øyenbrynsløft er det oftest av relativt enkel karakter. Det foreligger imidlertid ved panneløft, akkurat som ved alle andre plastiske operasjoner en viss risiko for komplikasjoner.

Utover de allmenne risikoene for komplikasjoner som beskrives på informasjonssiden om allmenne risikoer » finnes det mer spesifikke risikoer tilknyttet panneløft/øyenbrynsløft. Disse risikoene beskrives i nærmere detalj nedenfor.

Følsomhetsendringer

Nedsatt følsomhet langs med eller straks bak arrets kanter er en veldig vanlig forekommende komplikasjon, spesielt ved benyttelse av åpen metode for panneløft. Tilstanden er ved endoskopisk panneløft normalt sett forbigående, men forblir ved benyttelse av tradisjonell metode permanent.

Stramming i pannen

Enkelte pasienter opplever den første tiden problemer med å lukke de øvre øyenlokkene som et resultat av stramming i pannen. Dette går normalt sett over allerede etter de første dagene, men kan i enkelte tilfeller fortsette over lengre tid.

Håravfall

HåravfallNoe håravfall kan oppstå langs arrene. Dette er normalt sett forbigående, men kan i enkelte tilfeller og spesielt om snittet har blitt lukket med for stor spenning forbli permanent.

Nervepåvirkning

En viss risiko for påvirkning av facialisnerven og dermed begrensning av muligheten til å rynke pannen foreligger. Dog er disse symptomene veldig uvanlige og nesten alltid forbigående.

Kraftig arrdannelse

En annen sjelden forekommende komplikasjon er at et bredt arr dannes, noe som kan komme til å gi behov for korrigerende arrplastikk. Operasjonen innebærer i disse tilfelle at arret fjernes og lukkes på nytt slik at et nytt, finere arr skapes.

Du kan lese mer om hvordan du bør behandle deg for å minimere risikoen for arr på … informasjonsside om arr ved kirurgi ».

Infeksjon og blødning

Infeksjon og blødning er veldig uvanlig, men kan oppstå. Infeksjonen viser seg i disse tilfellene oftest gjennom en tiltagende hovenhet, verk eller feber som oppstår i løpet av de første 3-6 dagene. I slike tilfeller benyttes antibiotika.

Som ved alle typer plastikkirurgi kan du minske risikoen for å rammes av komplikasjoner som en følge av ditt panneløft ved å følge nøye de instruksjonene som din plastikkirurg har gitt deg før og etter inngrepet ditt.

« Tiden etter et panneløft (øyenbrynsløft) | Kostnad og finansiering av et panneløft/øyenbrynsløft »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!