Risikoer ved øyelokksplastikk

Når en øyelokksplastikk utføres av en kvalifisert og kyndig kirurg Når en øyelokksplastikk utføres av en kvalifisert og kyndig kirurg er komplikasjoner uvanlige og om de forekommer er de sjelden spesielt alvorlige. Ved en øyelokksoperasjon, som ved alle andre plastikkoperasjoner finnes det imidlertid en viss risiko for komplikasjoner.

Foruten de allmenne risikoene for komplikasjoner ved plastikkoperasjoner som beskrivers på siden om allmenne risikoer ved plastisk kirurgi » finnes det spesifikke risikoer ved en øyelokksplastikk. Disse beskrives nærmere nedenfor:

Forbigående tåkesyn

I løpet av de første ukene kan pasienter som har gjennomgått en øyelokksplastikk rammes av forbigående tåkesyn. Dette kan innebære at pasienten ikke kan kjøre bil før dette symptomet har forsvunnet.

Kraftig hevelse

Alle pasienter som har gått gjennom en øyelokksplastikk hovner opp i operasjonsområdet. Enkelte pasienter rammes dog av kraftige hevelser og av at blod ansamles under øyelokkene. Dette kan i sin tur dra ut legingsprosessen og skape arrdannelse.

Arr

Normalt sett leger sårene etter en øyelokksplastikk fint, men unormal arrdannelse forekommer i både øyelokkene og i deres dypere struktur. Ytterligere behandling kan være nødvendig for å korrigere arr. Små, hvite prikker/blemmer kan oppstå etter at stingene er fjernet – disse kan din kirurg ta bort på et enkelt vis ved hjelp av en fin nål.

Du kan lære deg mer om arr og hvordan du kan minimere dem på … informasjonsside om arr ved kirurgi.

Hengende nedre øyelokk (ektropion)

Hengende nedre øyelokk (ektropion)I uvanlige tilfeller kan en øyelokksplastikk lede til at de nedre øyelokkene henger og framstår som om de er dratt nedover. Dette kommer som oftest av at for mye hud har blitt fjernet under operasjonen og er grunnen til at kirurger er tilbakeholdne med hvor mye hud de fjerner. Som en følge av denne tilbakeholdenheten opplever enkelte pasienter at de nedre øyelokkene ikke har blitt strukket nok. Denne tilstanden er dog bedre enn det motsatte. Hengende øyelokk kan korrigeres gjennom ytterligere plastikkirurgi.

Vanskeligheter med å lukke øynene ved søvn

Enkelte pasienter kan oppleve vanskeligheter med å lukke øynene når de sover. Igjen er dette en komplikasjon som er forårsaket av at for store mengder hud fjernes fra øyelokkene i tilknytning til operasjonen. Også dette er en tilstand som kan korrigeres gjennom ytterligere kirurgi.

Tørre øyne

I enkelte tilfeller kan tåreproduksjonen/tåretilførselen til øyet bli påvirket som en følge av en øyelokksplastikk. Komplikasjonen er uvanlig og vanskelig å forutse. I enkelte tilfeller frarådes derfor pasienter som på forhånd har tørre øyne å gjennomføre en øyelokksplastikk.

Tap av øyehår

I enkelte tilfeller mister pasienten håret fra øyenvippene på det nedre øyelokket i sammenheng med sin øyelokksplastikk. Normalt sett vokser dette ut igjen, men i unntakstilfeller kan hårveksten påvirkes permanent.

« Ettertiden ved en øyelokksplastikk | Kostnad og finansiering av en øyelokksplastikk »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!