Risikoer ved hakeforstørrelse (hakeplastikk)

En hakeforstørrelse er et enkelt inngrep, men det foreligger akkurat som ved alle andre plastikkoperasjoner visse risikoer for komplikasjoner.

De allmenne risikoene med plastikkirurgi kan du lese mer om på informasjonssiden om allmenne risikoer ved plastikkirurgi ». De spesifikke risikoene som forbindes med akkurat hakeplastikk kan du lese nedenfor.

Implantatet flytter på seg

Det kan hende at hakeimplantatet ikke ligger helt stille i vevlommen sin. En viss bevegelighet er ofte akseptabelt, men om implantatet rører seg alt for mye eller havner i feil leie, behøves dette å rettes opp gjennom en ny hakeoperasjon.

Infeksjon rundt implantatet

Risikoer ved hakeforstørrelseEn infeksjon kan oppstå rundt implantatet og i de tilfeller der dette ikke kan leges ved hjelp av antibiotika kan det være behov for å fjerne implantatet til infeksjonen er leget og det kan settes inn igjen. Denne komplikasjonen forekommer oftest i de tilfellene snittet blir lagt inni munnen og risikoen kan til en viss grad minkes med forebyggende antibiotikabehandling.

Følsomhetsforandringer i haken

Enkelte pasienter opplever en følsomhetsforandring i underleppen og tenneneetter sin hakeplastikk. Denne tilstanden normaliseres oftest i løpet av tre måneder. Det finnes dog en viss risiko for at denne tilstanden blir permanent.

Asymmetri

Det foreligger videre en risiko for ujevn vevdannelse rundt implantatet noe som kan resultere i et asymmetrisk inntrykk. Om dette oppleves for besværlig kan dette korrigeres gjennom en re-operasjon.

Kapselkontraksjon

En annen, om en veldig uvanlig komplikasjon som kan oppstå ved en hakeforstørrelse med hakeimplantat er en såkalt kapselkontraktur. Dette innebærer at den kapselen av bindevev som bygges omkring hakeimplantatet som et ledd i kroppens legingsprosess blir tykk og drar seg sammen. Hakeimplantatet kan da komme i klem noe som gir haken en unaturlig form i en tilstand som kan være smertefull.

Denne komplikasjonen kan behandles på flere vis. I blant kan bindevevet fjernes, men i enkelte tilfeller må implantatet tas bort.

Arr

Stygge arr er veldig uvanlig som en følge av hakeforstørrelser. Om implantatet føres inn gjennom et snitt i munnen finnes det ingen risiko. Ved et snitt under haken leges normalt sett arret på et slikt vis at det blir veldig diskret.

Du kan lese mer om arr og hvordan du bør gå fram for å minimere dannelse av arr på … informasjonsside om arr ved kirurgi ».

« Tiden etter din hakeforstørrelse | Kostnad og finansiering ved en hakeforstørrelse »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!