Risikoer ved fettsuging (fettfjerning)

En fettsuging kan utføres med ulike metoder. De som benyttes mest er fettfjerning med tradisjonell metode, laserfettsuging (SmartLipo) eller radiofrekvensfettsuging (BodyTite). Avhenging av hvilken av disse metodene som benyttes vil det være forskjellige risikoer. De ulike metodene og deres risikoer behandles derfor i følgende artikkel hver for seg.

Utover de risikoene som er spesifikke for fettsuging, finnes det i tillegg et antall generelle risikoer som forekommer ved alle former for kirurgi. Du kan lese mer om disse på informasjonssiden om generelle risikoer ved plastikkirurgi ».

Risikoer ved fettsuging med tradisjonell metode

Risikoer ved fettsuging med tradisjonell metodeEn fettsuging med tradisjonell metode er den formen for fettsuging som forbindes med flest risikoer og komplikasjoner. Dette er delvis fordi det er ved denne metoden man fjerner de største mengdene fett. Så lenge pasientbedømmingen har blitt gjennomført nøye, operasjonssalen er riktig utrustet kirurgen har tilstrekkelig erfaring er en fettsuging dog et relativt risikofritt inngrep

I tillegg til dette er det viktig å ha i bakhodet at selv med en velutdannet kirurg med gode operasjonsfasiliteter, finnes det ingen garantier for et perfekt resultat. Selv om det er uvanlig kan komplikasjoner oppstå.

Risikoen øker med mengden fett som fjernes

Risikoen øker med mengden fett som fjernesRisikoen for komplikasjoner øker i forhold til antallet områder som behandles samtidig og mengden fett som fjernes. Der større mengder fett fjernes og da væsketapet er større tar operasjonen lengre tid enn ved mindre omfattende inngrep.

De fleste klinikkene begrenser mengden fett som fjernes ved en operasjon til 2-4 liter. Da fett veier mindre enn vann kan du derfor ikke regne med at mer enn 2 kg fett forsvinner ved hver operasjon. Den hevelsen og væskeansamling som oppstår som følge av en fettsuging gjør imidlertid ikke at du ikke kommer til å se noen endring rett etter liposkulpturen din.

Arr

Arrene som oppstår der sonden har blitt ført inn i kroppen er små (ca 1cm) og legges på en diskret måte. Det er imidlertid ikke uvanlig at disse arrene ikke blir helt perfekte.

Du kan lese mer om arr etter plastisk kirurgi og hvordan du begrenser dem best mulig på … informasjonssiden om arr ved kirurgi.

Ujevnheter

UjevnheterHuden ovenfor de behandlede områdene kan bli ujevn, asymmetrisk og i enkelte tilfeller slapp. Dette er vanligere hos eldre pasienter da elastisiteten i huden blir dårligere med årene.

Følsomhets- og pigmentforandringer

Tap av følsomhet og pigmentforandringer forekommer. I enkelte tilfeller behøver disse bi-effektene å korrigeres gjennom ytterligere kirurgi.

Andre risikoer og komplikasjoner ved fettsuging med tradisjonell metode

Blant de mer uvanlige risikoene ved en fettsuging finner vi: infeksjon, forlenget legingsprosess, dannelse av fett- eller blodpropper, omfattende væskemangel (som kan lede til sjokk), væskeansamlinger som må dreneres ut, brannskader som resultat av friksjon, skader på huden-, nerver eller indre organer og overreaksjon på medisiner.

Risikoer ved laserfettsuging (SmartLipo)

Fettsuging med laser er en snill teknikk om man målsetningen er å behandle et mindre fettlager. Åpningen i huden er liten og risikoen for infeksjon er minimal om man nøyer seg med et mindre behandlingsvolum.

Risikoer ved laserfettsuging (SmartLipo)Brannsår på huden er en bivirkning som ikke er så uvanlig. Disse er dog som oftest bare små prikker. Større brannskader med lengre behandlingstid er uvanlige.

Legingen etter en laserfettsuging blir enkel, man kan forvente små hevelser og ganske diskrete blåmerker.

Risikoene ved laserfettsuging kobles til at de behandlede områdene har vært for store. Store laserdoser gir mye varme og da blir også større volum av fett skadet. Med store volum med dødt fett eller flytende fett i operasjonsområdet må man suge dette bort for å minske hevelsen og skynde på legingen. I og med at man fettsuger må man gjøre litt større hull for å få inn fettsugingskanylen. Dette leder til økt risiko.

Den største risikoen ved en laserfettsuging er at man forventer seg et mer omfattende resultat enn det man får. Det er derfor viktig å forstå at når man benytter denne teknikken er det for mindre depoter.

Risikoer radiofrevensfettsuging (BodyTite)

Body Tite er en relativt ny fettsugingsteknikk og alle muligheter og risikoer forbundet med metoden er ikke helt kjente.

Risikoer radiofrevensfettsuging (BodyTite)BodyTite-teknikken minner om en tradisjonell fettfjerning i at man stikker inn en kanyle i området som man skal behandle. Risikoen for arr er litt mindre enn ved tradisjonell fettsuging ettersom at kanylen er mindre, men det er viktig å vite at det blir et lite arr på knapt en cm der kanylen blir stukket inn.

Forskjellen mellom BodyTite og vanlig fettsugingsteknikk er varmebehandlingen vevet. Huden trekker seg bedre sammen og risikoen for ujevnheter er mindre – men det finnes fortsatt en risiko for ujevnheter. Om man tar bort store volum fett er det veldig vanskelig å fettsuge helt jevnt. Legingen kan også bli ujevn, noe som øker denne risikoen.

Varmebehandlingen av vevet kontrolleres nøye under en behandling med BodyTite, noe som er betydelig vanskeligere ved laserfettsuging og liposkulptur med ultralyd. Generelt finnes det en risiko ved å varme for mye.

Behandling med radiofrekvensfettsuging gjøres vanligvis med lokalbedøvelse. Denne væsken sprutes inn i operasjonsområdet. En del av disse suges ut under behandlingen. Den væsken som ligger igjen tar kroppen hånd om etterpå, men i enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å punktere huden for å fjerne væskeansamlinger som ligger igjen.

Om man varmebehandler et område uten å suge bort det smeltede fettvevet kan dette lede til en forlenget legingsprosess med hevelser og hardhet i månedene etter operasjonen. Disse forsvinner normalt sett etter en stund.

« Tiden etter en fettsuging | Så mye koster en fettsuging »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!