Radiofrekvens assistert fettsuging (BodyTite)

RadiofrekvensfettsugingDen aller nyeste metoden som har kommet for fettsuging er radiofrekvens assistert fettsuging også kjent som radiofrekvensfettsuging og BodyTite som teknikken heter.

Radiofrekvensfettsuging innebærer at man ved hjelp av presisjonsregulert varmeenergi fra radiobølger bearbeider (smelter) fettcellene samtidig som de suges ut. Dessuten provoserer radiobølgeenergien også fram nydannelse av kollagenvev i underhuden noe som har en oppstrammende effekt.

Ved teknikken for radiofrekvens har man på en fremgangsrik måte lykkes å kombinere fordelene med tradisjonell fettsuging og laserfettsuging, noe som muliggjør relativt store fettfjerninger med lavere risiko samt enklere behandling og mindre smerter i ettertiden. Samtidig kan man stramme opp huden betydelig i de behandlede områdene.

Slik fungerer radiofrekvensfettsuging (Body Tite)

Ved radiofrekvensfettsuging (BodyTite) føres en smal, hul sonde utstyrt med en radiobølgesendende elektrode inn i fettlageret under huden der den avgir varmeenergi i fett- og underhudsvevet. På yttersiden anvendes en annen metode som hjelper til å styre energien oppover og inn i underhuden samtidig som den nøye måler temperaturen på hudoverflaten. Den smale sonden og varmeenergien påvirker vevet på forskjellige måter.

Fettfjerning ved radiofrekvensfettsuging

Når radiobølgene treffer fettcellene utvikles varme i fettlageret noe som ”smelter” fettcellene til en oljete væske. Ettersom at sonden både avgir energi og suger ved kobling til et vakuumsug kan fettet smeltes og suges ut samtidig. Dette sparer både tid og skader i vevet.

Stram hud gir bedre resultatEnergien som avgis fra den indre sonden strømmer til den ytre elektroden som kontrollerer og leder energien fra fettvevet og oppover i underhuden. Den ytre elektroden fungerer på samme tid som et termometer som nøye måler temperaturen i vevet. Om temperaturen nærmer seg skadelig nivå slås energien av automatisk. Denne funksjonen gjør det mulig for behandleren å benytte den optimale temperaturen under hele behandlingen.

Behandleren kan også stille inn avstanden mellom den indre sonden og den ytre elektroden (5-50 mm) noe som øker presisjonen og sikkerheten i behandlingen.

Til forskjell fra laserfettsuging kan man med radiofrekvensfettsuging fjerne nesten like store mengder fett som ved fettsuging med tradisjonelle metoder. Radiobølgene koagulerer (lukker) også i likhet med laserlys blodkarene, noe som minsker hevelse og blåmerker forårsaket av blødning under huden.

Oppstramming av hud ved radiofrekvensfettfjerning

Radiobølgeteknikken som benyttes ved radiofrekvensfettsuging benyttes også alene for oppstramming av huden, en såkalt skin tightning. Dette fordi behandleren med stor presisjon kan dirigere en viss mengde varmeenergi inn i underhuden og på den måten kan skape en veltilpasset vevsskade. Ved å forårsake denne skaden provoserer man i gang kroppens legingsprosess. Legingen skaper nye kollagentråder i underhuden som igjen leder til en oppstrammende effekt på huden.

Oppstramming av hud ved radiofrekvensfettfjerningNår man i sammenheng med en radiofrekvensfettfjerning stimulerer/provoserer underhuden til nydannelse av kollagen kan man også oppnå en betydelig oppstramming av huden, noe som ikke er mulig å gjøre ved en tradisjonell fettsuging.

Den oppstrammende effekten på huden gjør også at områder med slapp hud eller pasienter som lider av dette kan behandles. Man kan samtidig fjerne et større volum fett i områder der man ellers hadde vært tvunget til å begrense seg med hensyn til risikoen for slapp hud. Dette gjør at flere pasienter kan utføre en fettsuging, samtidig som flere områder kan behandles og man i større grad kan optimere behandlingsresultatene.

Også områder med cellulitter kan behandles med gode resultater gjennom en radiofrekvensfettfjerning takket være den oppstrammende effekten. Disse områdene kan ikke behandles med tradisjonell fettsuging.

Mange kirurger utfører også radiofrekvensfettsuging i kombinasjon med tradisjonell fettsuging for å oppnå bedre, oppstrammende effekt på huden eller som ”touch up” behandling for pasienter som vil bedre resultatet av en tidligere fettsuging.

Fordeler og ulemper ved en radiofrekvensfettsuging (Body Tite)

En radiofrekvensfettsuging (BodyTite) har flere fordeler i forhold til en fettsuging med tradisjonell metode, allikevel har den noen få ulemper. Du finner en oppsummerende liste over disse nedenfor

Fordeler med radiofrekvensfettfjering (Body Tite)

 • Relativt kort behandlingstid
 • Utføres med lokalbedøvelse
 • Smelter og suger fett samtidig som blodkarene koaguleres øyeblikkelig
 • Kortere behandlingstid enn ved både laserfettsuging og fettsuging med tradisjonell metode
 • Mindre smertefullt i etterkan enn tradisjonell fettsuging
 • Minimal sykemelding (max 2 dager)
 • Betydelig oppstrammende effekt på hudenMulighet for å behandle pasienter som tidligere ikke var “egnet”
 • Små inngangsnitt (3mm – få eller ingen sting)
 • Mulighet til å behandle områder som tidligere var vanskelige (ansikt, underarmer, under BH-stroppen, øvre del av magen, knær).
 • Generellt sett mindre risiko
 • Kan også benyttes på personer som er kraftig overvektige (BMI 30+)
 • Konstant optimal behandlingstemperatur = jevne og raske resultat

Ulemper med radiofrekvensfettsuging (Body Tite)

 • Dyrere enn fettsuging med tradisjonell metode og laserfettsuging
 • Kan ikke fjerne fullt så store mengder fett ved hvert behandlingstilfelle som man kan ved tradisjonell fettsuging

Behandlingen & ettertiden, bilder, risiko og priser ved radiofrekvensfettfjerning

Du finner ytterligere informasjon om hvordan radiofrekvensfettsuging utføres, hvordan tiden etter en liposkulptur ved hjelp av radiobølger vil være, hvilke potensielle risikoer som forbindes med behandlingen, før- og etterbilder ved radiofrekvensfettsuging (BodyTite) samt hvor mye en radiofrekvensfettfjerning koster på den respektive siden om fettsuging i menyen til høyre.

« Fettsuging med laser (laserfettsuging) | Fettsuging med Body-Jet WAL »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!