Priser – så mye koster tannregulering (tannstilling)

Tannregulering er for de aller fleste en investering for egen velvære. Hvor mye den endelige kostnaden for tannregulering kommer på avgjøres av hvor mye som må gjøres, hvilken metode du velger, klinikkens priser og til hvilken grad man som pasient kvalifiserer seg for refusjon dekket av trygden.

Cirkapriser for tannregulering

Bruttokostnaden (før eventuelle avdrag/bidrag) for tannregulering avhenger av hvilken metode som anvendes, om det er en kjeve som behandles eller begge, hvor lang behandlingstiden er (6-24 måneder) samt hvor omfattende tannreguleringen blir.

  • Pris for tannregulering med tradisjonell regulering er ca 12 000-20 000 kr/kjeve. For tannfarget feste må man legge til 500 kr/feste.
  • Pris for tannregulering med usynlig (lingual) regulering på baksiden av tennene er ca 20 000-40 000 kr/kjeve.
  • Pris for Invisalign tannregulering med plastskinner er ca 18 000-35 000 kr/kjeve.

Du kan ha rett til refusjon fra folketrygden/NAV

Priser – så mye koster tannregulering Den som skal benytte seg av tannregulering kan i ulik grad ha rett til refusjon fra folketrygden/HELFO. Hvor mye som dekkes varierer fra null refusjon til full refusjon.

Barn og unge kan få noe støtte til og med fylte 18 år. Det kan gjøres unntak dersom det er særskilte grunner til at ikke behandlingen kunne ha startet tidligere.

Hvor mye støtte man er berettiget til er avhengig av behandlingskostnaden og hvor stort bittavviket er. Det finnes 4 grupper: A, B ,C og D hvor refusjonene er henholdsvis 100 %, 75 %, 40 % og 0 %.

Gruppe A: 100 % refusjon

Refusjon gis ved store bittavvik som krever kirurgisk korreksjon i tillegg til tannregulering. Det samme gjelder for leppe/kjeve/ganespalter eller leddgikt.

Gruppe B: 75 % refusjon

Refusjon gis ved store bittfeil, feks kryssbitt, overbitt 9 mm, underbitt, dype bitt, manglende frembrudd av hjørnetenner og manglende anlegg av fortenner.

Gruppe C: 40 % refusjon

Refusjon gis ved moderate bittavvik som plassmangel eller skjev tannstilling og moderate overbitt.

Gruppe D: Ingen refusjon

Refusjon gis ikke ved kosmetiske korreksjoner av tannstillingen.

Dersom flere søsken trenger tannregulering vil søskenmoderasjon bli gitt fra barn nummer 2. 90 % refusjon gis i gruppe B og 60 % i gruppe C.

Vanligvis vil skoletannlegen gi beskjed til foreldre om at en spesialist bør kontaktes. Vanligvis er 11 års alderen ideell for første konsultasjon hos en kjeveortoped, men ved tvangsføring av underkjeven eller ved manglende tannanlegg bør barnet behandles tidligere, ved 7-8 års alderen.

Voksne kan i visse tilfeller få dekket kostnadene til tannregulering. Refusjon kan kreves hvis:

  • Bittavviket er så alvorlig at det er nødvendig med både kjeveortopedi og kjevekirurgi for å oppnå et tilfredstillende resultat.
  • Manglende tannannlegg er medfødt og lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk, eller med broer/implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling.
  • Uvanlig stor tannslitasje der en bittfeil må reguleres før de nedslitte tennene kan bygges opp igjen.
  • Pasienten har spesielle sykdommer som gis rett til gratis tannbehandling (Se Helfo for en oversikt over slike sykdommer).
  • Pasienten har peridontal periodonditt (tannkjøttsykdom)
  • Pasienten har tanntraumer som skal behandles i kombinasjon med tannerstatning.

Et lurt tips vil være å skrive en skriftlig kostnadsberegning før du starter opp med tannregulering med informasjon om hvor stor del av behandlingskostnaden som dekkes av folketrygden.

« Prosedyrene for tannregulering | Introduksjon til tannregulering »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!