Priser for tannimplantat og stønad fra folketrygden

Priser for tannimplantatEn tannerstatning med tannimplantat er for de aller fleste en investering for sin egen framtid og livskvalitet. Å få nye tenner som kjennes ut som dine egne er en verdifull forbedring som samtidig kan være en besparing for framtidige tannlegeutgifter.

Hvor mye den endelige behandlingskostnaden blir avgjøres av hvor omfattende behandlingen har vært, behandlerens priser og til hvilken grad man som pasient kvalifiserer seg for støtte fra folketrygden.

Så mye koster en behandling med tannimplantat

Bruttokostnaden (før ev. avdrag/bidrag) for en behandling med tannimplantat beløper seg til:

 • Mellom 65 000 og 85 000 kroner for helt tannløs kjeve
 • Mellom 35 000 og 65 000 kroner for delimplantat
 • Mellom 18 000 og 25 000 kroner for et singelimplantat

I prisene overnfor inngår utredning, kirurgi og protetikk samt materialkostnader.

Hvem kan få stønad til behandling med tannimplantat

Stønadsordningen for tannbehandling i Norge er i likhet med de fleste europeiske land ikke en del av helsetjenesten for øvrig. Hovedregelen er at all tannbehandling for personer over 20 år må finansieres privat. Det finnes imidlertid unntak fra dette som er definert i forskriften “Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling”.

Ifølge forskriften vil man kun være berettiget til stønad for undersøkelse og behandling dersom man er berørt av følgende tilfeller/tilstander:

 • Sjelden medisinsk tilstand
 • Leppe-kjeve-ganespalte
 • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen forøvrig
 • Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 • Periodontitt
 • Tannutviklingsforstyrrelser
 • Bittanomalier
 • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 • Hyposalivasjon
 • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 • Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 • Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

Hvis noen av overstående tilfeller har ført til en tilstand med behov for tannerstatning kan man ha rett til stønad for tannimplantat.

Hvordan få stønad til behandling med tannimplantat?

Det vil være den enkelte tannlege som vil være ansvarlig for å vurdere om en bruker har krav på stønad. Hvis en bruker har rett til stønad vil HELFO utbetale denne.

De fleste tannleger har et direkte oppgjør med HELFO. Dette innebærer at tannlegen selv sender inn et eventuell krav om stønad. Tannlegen vil deretter motta stønaden direkte til seg selv. I praksis betyr dette at du ikke trenger å legge ut den delen av behandlingen som folketrygden og HELFO refunderer.

Dersom tannlegen ikke har en avtale om direkte oppgjør må du finansiere hele tannlegebehandlingen selv. Derson tannlegen mener at du har rett til stønad vil tannlegen fylle ut et skjema til deg. Dette skjemaet må du signere og sende inn til HELFO før det har gått 6 måneder etter tannlegekonsultasjonen.

Ved tidkrevende tannbehandling som strekker seg over flere seanser/steg, feks ved større protetisk arbeid, innsettng av tannimplantat, så regnes seksmånedersfristen fra siste behandlingsdato. Allikevel trenger du ikke vente med å få utbetalt stønad til tannbehandlingen er avsluttet.

Du kan fortløpende sende krav til HELFO.

Hvor mye stønad kan man få?

Størrelsen på stønaden blir gitt etter faste takster og vil være avhengig av hvilken behandling som er gitt. Tannleger står fritt til å velge sine egne priser, så et eventuelt mellomlegg mellom tannlegens pris og folketrygdens takster må du dekke selv.

Frikort og egenandelstak 2

Enkelte former for tannsykdommer dekkes også av frikort for egenandelstak 2. Har man fått dette frikortet innebærer det at man må vise det fram på konsultasjonene man går til og slipper å betale egenandel resten av året.

Har man behov for tannerstatning som følge av sykdommer og misdannelser i munn og kjeve eller behandling og rehabilitering av marginal periodonditt kan man benytte seg av frikortet.

Er ikke tannlegen bundet av de faste takstene må du også her betale et evt mellomlegg mellom tannlegeprisen og stønaden som dekkes av folketrygden/HELFO.

Ett lurt tips vil være å ønske en skriftlig kostnadsberegning før behandlingen med opplysninger om hvor mye av behandlingskostnadene som vil dekkes av HELFO.

« Risikoer og komplikasjoner med tannimplantat | Introduksjon til tannimplantat »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!