Introduksjon til plastisk kirurgi av haken

En hakeforstørrelse er plastisk kirurgi av haken som utføres for å forandre eller forsterke hakens størrelse og konturer. Her finner du som overveier en plastisk operasjon av haken utførlig informasjon om disse inngrep.

Plastisk kirurgi hakeInnholdet på denne siden er delt opp i en serie artikler om som hver for seg handler om ulike deler du som pasient bør kjenne til. Ved å ta deg god tid til å lese gjennom disse får du et godt bilde av hva du kan forvente deg av en hakeforstørrelse.

Slik kan plastisk kirurgi av haken forandre utseendet ditt

En kraftig og fremtredende hake oppfattes ofte å reflektere en sterk personlighet. Dessuten utgjør haken et av ansiktets mest karakteristiske deler. Både nesen og kjevebenet reflekteres mot hakens proporsjoner.

En svak eller såkalt flyktende hake kan få en nese til å framstå som større enn det den egentlig er og gi ansiktet et uproporsjonert utseende i profil. En hakeforstørrelse kan derfor dramatisk forandre og forbedre utseendet ditt.

Til tross for dette er det ikke uvanlig at de som ser en person etter en hakeforstørrelse ikke ser at han eller hun har gjennomgått en operasjon, men kun oppfatter at personen ser bedre ut en han eller hun gjorde før inngrepet.

Er du en egnet kandidat for en plastisk operasjon av haken?

En plastisk operasjon av haken kan som tidligere nevnt forandre formen, forminske eller forstørre haken. De pasienter som egner seg best for en operasjon er derfor personer med ujevnheter i hakepartiet, alt for framtredende hake eller en svak, i noen tilfeller underutviklet hake.

Det vanligste pasientønsket er å forsterke haken, noe man gjør ved en hakeforstørrelse. Et slikt inngrep har en direkte effekt ved at haken blir mer framtredende, noe som gir ansiktet mer distinksjon. En annen effekt er at nesen oppfattes som mindre da den proporsjon i forhold til haken forandres.

Personer med en nese som er noe stor i forhold til ansiktets øvrige proporsjoner blir derfor ofte veldig fornøyde etter en hakeforstørrelse. Det er derfor ikke uvanlig at pasienter som søker en neseplastikk i stedet anbefales plastisk kirurgi av haken.

Videre er det ved hakeplastikk som ved plastisk kirurgi generelt pasienter med god fysisk og mental helse med realistiske forventninger til operasjonsresultatet som er å anse som egnede kandidater.

« Startsiden for plastisk kirurgi av haken | De ulike metodene for hakeforstørrelse »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!