Plastisk Kirurgi (Estetisk Kirurgi)

Plastisk kirurgi er den spesialiteten innen medisin som innretter seg mot å forandre det ytre. I en tid der vårt ytre blir stadig viktigere for vår indre velvære er det kanskje ikke så rart at interessen for plastisk kirurgi er større enn noen sinne.

Denne siden er ment for deg som overveier å utføre en plastisk operasjon. Den gir deg saklig informasjon og opplysninger om plastisk kirurgi generelt og de muligheter og begrensninger de ulike operasjonene innebærer.

All medisinsk informasjon du finner på denne siden er gjennomgått av anerkjente plastikkirurger fra vårt ekspertpanel. Innholdet er ment å fungere som et komplementerende grunnlag for din beslutning, men verken kan eller skal erstatte en medisinsk konsultasjon.

Her finner du alt du trenger å vite om plastisk kirurgi (skjønnhetskirurgi):

  • Utførlig informasjon, samt før- & etterbilder av de ulike plastiske operasjonene.
  • Fakta, informasjon og veiledning til plastisk kirurgi i utlandet
  • Guide til hvordan du går fram for å velge riktig kirurg og klinikk for skjønnhetskirurgi
  • Register over klinikkene som utfører estetisk kirurgi
  • Generell informasjon og veiledning om plastisk kirurgi (risikoer, møtet med kirurgen etc.)

”Velinformerte pasienter er fornøyde pasienter”

Hva er forskjellen mellom estetisk og rekonstruktiv plastisk kirurgi?

Plastisk kirurgi deles normalt sett i to hovedområder, rekonstruktiv plastisk kirurgi og estetisk plastikkirurgi.

Innen rekonstruktiv plastisk kirurgi jobber man i første omgang med å gjenskape et utseende som har blitt endret som følge av sykdom eller skade. Virksomheten drives hovedsaklig som en del av det offentlige helsevesenet.

Estetisk plastikkirurgi (skjønnhetskirurgi/ estetisk kirurgi) på den andre siden retter seg mot å forandre, forbedre eller gjenskape en persons utseende etter dennes personlige ønsker. Estetiske plastiske operasjoner utføres nesten utelukkende på private klinikker og finansieres av pasienten selv.

Informasjonen på denne siden retter seg først og fremst mot estetisk kirurgi, men inkluderer også visse områder innen rekonstruktiv plastikkirurgi.

Interessen for plastisk kirurgi (estetisk kirurgi) øker

Interessen for plastisk kirurgi (estetisk kirurgi) har de siste 10 årene økt kraftig og flere og flere nordmenn velger å legge seg under kniven for å forbedre utseendet sitt. De mest populære inngrepene er i rekkefølge brystforstørrelse, fettsuging, mageplastikk, øyelokksplastikk og brystløft.

Ca 85% av de pasientene som gjennomgår plastisk kirurgi er kvinner, men menns interesse øker også. Hos menn er de mest populære operasjonene brystreduksjon, fettsuging og øyelokksplastikk.

Om innholdet i denne seksjonen om plastisk kirurgi

Innholdet på denne siden er i hovedsak delt opp i artikkelserier. Hver slik artikkelserie gir deg en god forståelse for det aktuelle emnesområdet innen plastisk kirurgi.

Ved å ta deg tid til å lese gjennom de artikkelseriene som er relevante i forhold til det inngrepet du overveier får du en god forståelse av plastisk kirurgi generelt, den aktuelle operasjonen og hva du bør forvente deg.

Du finner innholdet på siden i kategorimenyen til høyre. Husk – ved å innhente god informasjon skaper du forutsetningene for et vellykket utfall av din tiltenkte plastiske operasjon. God lesning!