Vanskeligheter ved valg av kirurg

Hvem som utfører plastikkoperasjonen din påvirker i stor grad det endelige resultatet. Det er derfor veldig viktig at operasjonen utføres av en person med rett kompetanse og erfaring innen oppgaven. Vi har forsøkt å belyse de hovedsaklige grunnene nedenfor.

Balansegangen mellom vinningsinteresse og pleiekvalitet

Det norske markedet for plastikkirurgiske inngrep omsetter i dag for opp mot en 200 millioner kroner og etterspørselen øker stadig. Dette medfører også at antallet private aktører i form av plastikkirurger/klinikker som konkurrerer om markedsandeler øker.

I normale tilfeller innebærer et konkurranseutsatt marked kun fordeler for konsumenten fordi dette leder til høyere kvalitet og lavere priser. Innen pleietjenester generelt finne det imidlertid en gammel og velkjent konflikt mellom private vinningsinteresser og pleiekvalitet. Det plastikkirurgiske markedet er ikke et unntak.

Plastikkirurg eller Kvakksalver?

Plastikkirurg eller Kvakksalver?Utover den grunnleggende konflikten mellom privat gevinst og pleiekvalitet ligger det norske plastikkirurgiske markedet i ytterkanten av den statlige reguleringen. Denne ytterkanten innebærer at det ikke kun er spesialister i plastikkirurgi som utfører ”kosmetisk kirurgi”. Denne type kirurgi utføres også av enkelte spesialister innen generell kirurgi, kjevekirurgi, øyesykdommer, hudsykdommer og spesialister innen øre-nese-hals.

Noen få har fått offentlig godkjenning til å utføre et begrenset omfang av estetisk kirurgi,mens andre bare har tatt seg til rette. Problemet er at de grunnleggende kunnskapene ikke alltid er tilstrekkelige for at plastikkirurgiske inngrep utføres på et sikkert og tilfredsstillende sett, i tillegg til at andre spesialister ikke har samme etiske rammeverk som det som kreves innen plastikkirurgien.

Alle sier forskjellige ting

Foruten den rådende interessekonflikten er det også vanskelig for konsumenter å finne pålitelig informasjon om de ulike inngrepenes risikoer og muligheter. Det er heller ikke lett å avgjøre hvilken kirurg eller klinikk man skal velge ut fra motstridende opplysninger fra så vel klinikker som andre kilder, ikke minst fra internet.

Satt sammen gjør disse faktorene det vanskelig for en person med kun konsumentkunnskap innen plastikkirurgi å avgjøre hvor man trygt kan henvende seg for å utføre et plastikkirurgisk inngrep. Dette gjør igjen at mange pasienter føler seg utrygge før en plastikkoperasjon generelt, men også spesielt med tanke på valg av klinikk og kirurg.

De gode nyhetene

De gode nyhetene er at norsk estetisk plastikkirurgi generelt holder en veldig høy standard og det finnes mange kompetente norske plastikkirurger og klinikker. Det er også mange norske klinikker som regelmessig tar i mot tilreisende kjendiser som kun vil ha ”det aller beste”.

Dette innebærer at forutsetningene for å få utført en vellykket plastikkoperasjon med et minimum av komplikasjoner og beste tenkbare resultat er meget gode i Norge. Det handler i stort grad om å velge kirurg med omsorg. Hvordan du gjør det får du lære deg mere om på neste side.

« Å velge klinikk og plastikkirurg | Kjennetegn på en kompetent plastikkirurg »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!